Selkenevää, myötätuulta

Lataa PDF

Tuoreessa artikkelikokoelmassa nuorisoalan ammattilaiset kertovat kohtaamisistaan nuorten kanssa eri toimintaympäristöissä, niin kaduilla, ostoskeskuksissa kuin verkkokeskusteluissakin. Esiin tuodaan työmuotoja ja menetelmiä, joilla nuorten elämäntaitoja ja itsetuntoa voidaan vahvistaa arjessa. Tarkastelussa on myös vanhempien ja verkostojen merkitys ehkäisevässä työssä, ja lisäksi esitellään nuorten omaehtoista toimintaa mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämiseksi.

Selkenevää, myötätuulta – ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö nuorisoalalla (toim. Mari Tapio ja Tarja Kuula) -verkkojulkaisu esittelee 20 artikkelin voimin nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön ja edistävän/ehkäisevän mielenterveystyön rajapintoja. Näkyväksi tehdään muun muassa se, millaista on 2010-luvun päihdekasvatus, ja miten nuorten hyvinvointia ja mielenterveyttä voidaan edistää nuorisotyössä, koulussa, järjestöissä tai terveydenhuollossa.

Ehkäisevää työtä käsitellään myös yhteisöllisestä ja arvoperustan näkökulmasta. Alaa määrittävät lait, valtakunnalliset strategiat ja ohjelmat on niin ikään esitelty julkaisussa.

Oppimateriaaliksi ja työvälineeksi

Julkaisu sopii yhtälailla niin nuoriso-, sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan oppilaitoksiin oppimateriaaliksi kuin käytännön työn tekijöillekin antamaan ideoita ja näkökulmia kohtaavaan työhön. Opetus- ja koulutuskäyttöä helpottavat jokaisen artikkelin lopussa olevat pohdintakysymykset, joiden avulla lukija voi syventyä artikkelin teemoihin ja kiinnittää käsitellyt aiheet omaan työhönsä tai opintoihinsa.

Verkkojulkaisu on tuotettu osana Humanistisen ammattikorkeakoulun hallinnoimaa ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Selvästi parempi mieli -kehittämishanketta. Hankkeen tarkoituksena on lisätä nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten osaamista erityisesti ehkäisevän päihdetyön ja edistävän mielenterveystyön rajapinnoilla. Se toimii nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus Preventiimin yhteydessä.

Lisätietoja:
kehittäjä Mari Tapio,
mari.tapio@humak.fi
p. 020 7621 409
Katso myös www.preventiimi.fi .

Lataa verkkojulkaisu: Tapio, Mari & Kuula, Tarja (toim.) 2013. Selkenevää, myötätuulta – ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö nuorisoalalla. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Sarja C. Oppimateriaaleja 37, 2013.