Sikke Leinikki (toim.) Työelämäntrendit: Muuttuva työ ja työn uudet muodot

Lataa PDF

Tervetuloa työelämän trendien pariin! Vuonna 2021 Muuttuva työ ja työn uudet muodot -opintojakson toteutusta uudistettiin. Korona-pandemian vuoksi työn tekemisen tavat mullistuivat nopeasti, ja siksi halusimme saada kirjattua opiskelijoiden näkemyksiä työn muutoksista jo niiden keskellä. Uskon, että tällainen aikalaiskirjaaminen auttaa opiskelijoita huomaamaan muutoksia ja käsittelemään niitä paitsi yksilö- ja työpaikka tasoilla myös yhteiskunnan tasolla. Yhteinen, analyyttinen ja tavoitteellinen toiminta ryhmissä myös tukee jokaisen opiskelijan omaa selviytymistä muutoksien tuoman epävarmuuden keskellä. Uskon, että tämän toiminnan avulla voidaan kohentaa opiskeluhyvinvointia.

Käsillä olevaan teokseen opiskelijat muodostivat ryhmät ja tuottivat itsenäisesti valitsemastaan aiheesta esseen. Esseet purettiin hyvin tiivissä webinaarissa ja päivä tarjosi laajan katsauksen työelämän muutoksiin. Opintojakson vetäjänä muodostin esseistä kolme kokonaisuutta ja pyrin järjestämään esseet siten, että ne muodostavat etenevän kokonaisuuden. 

Voit lukea julkaisun tästä.


Sikke Leinikki (toim.)

Työelämäntrendit
Muuttuva työ ja työn uudet muodot
Trenditeos 2021

ISBN 978-952-456-405-2
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu) 

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 129.
© Humanistinen ammattikorkeakoulu,  2021,  Helsinki