Sosiaalinen vahvistaminen

Lataa PDF

Kirjan punaisena lankana on ajatus sosiaalisesta vahvistamisesta yhtäältä polarisaation kehityksen ehkäisijänä ja toisaalta yksilön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, toimintakykyisyyden ja elämänhallintataitojen lisääjänä.

Kirjassa sosiaalisesta vahvistamisesta puhutaan etenkin ammatillisen työn näkökulmasta. Artikkeleiden tavoitteena on toimia esimerkkeinä sosiaalisen vahvistamisen monialaisista tavoista ja toimintaympäristöistä.