Esa Nousiainen, Anu Järvensivu, Katri Otonkorpi-Lehtoranta ja Rauno Pääkkönen: Teollisuuden työpaikkojen ääniympäristön ratkaisukeskeinen kehittäminen

Lataa PDF

Hanke sai alkunsa siitä, että työpaikoilla oli tehty paljon teknisiä ratkaisuehdotuksia melun torjumiseksi, mutta niitä ei useinkaan toteutettu. Tällöin huomio kiinnittyi siihen, että ei ole tutkittu ihmisten toimintaa riittävästi ja tarvittiin sosiokulttuurista arviointia myös meluntorjuntaan. Projektia alettiin suunnitella vuonna 2020 käymällä keskusteluja Teollisuusliitto ryn, Teknologiateollisuus ryn, Työturvallisuuskeskuksen ja monien muiden järjestöjen kanssa. Hakemus tehtiin vuoden 2021 työsuojelurahaston helmikuun hakuun, mistä saatiin positiivinen päätös vuonna 2021 vapun jälkeen. Hanketta lähdettiin toteuttamaan sitten heti.

Tämä loppuraportti on kokonaiskuvaus hankkeesta.

Voit lukea loppuraportin tästä.

 


Esa Nousiainen, Anu Järvensivu, Katri Otonkorpi-Lehtoranta ja Rauno Pääkkönen
A-Insinöörit Humanistinen ammattikorkeakoulu
Teollisuuden työpaikkojen ääniympäristön ratkaisukeskeinen kehittäminen, tunnus 210083
ISBN 978-952-456-436-6
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)
Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 156.
© Tekijät ja Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2023, Helsinki