TKI-perustainen oppiminen Humakissa

Lataa PDF

Marjo Kolehmainen & Arto Lindholm (toim.)

TKI-PERUSTAINEN OPPIMINEN HUMAKISSA

Kartoittava tutkimus ulkoisen rahoituksen hankkeista oppimisympäristöinä

 

Tutkimus- ja kehittämistoiminta on ammattikorkeakouluille asetettu lakisääteinen perustehtävä, jonka mukaisesti ammattikorkeakoulut kehittävät työelämää ennakoivasti. Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin osallistuminen valmentaa opiskelijoita tulevaisuuden työhön ja opettaa innovatiivisia kehittämistyön menetelmiä.

Kehittämishankkeiden näkeminen ammattikorkeakoulujen luonnollisina oppimisympäristöinä ei ole itsestään selvää. Opettajille hankemaailma ja siellä tarvittava osaaminen saattaa olla vierasta. Opettajuus muuttaa muotoaan, kun siirrytään luokkahuoneesta työelämään. Opiskelijoiden kokemukset oppimisesta hankkeissa ovat ristiriitaisia.

Tämä teos valottaa TKI-perustaista oppimista monesta näkökulmasta. Teosta varten haastateltiin Humakin henkilökuntaa ja muiden ammattikorkeakoulujen edustajia. Teos tarjoaa suosituksia TKI-perustaisen oppimisen edelleen kehittämiseksi. Teos on suunnattu koko ammattikorkeakoulukentälle ja kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita oppimisen ja opettajuuden murroksesta ammattikorkeakouluissa.

ISBN 978-952-456-343-7 (verkkojulkaisu)
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 84

Lue julkaisu täältä.