Töissä täällä – Näkökulmia maahanmuuttajien työllistymiseen

Lataa PDF

Töissä täällä – Näkökulmia maahanmuuttajien työllistymiseen -teos herättelee lukijaa siihen, millaisia haasteita maahanmuuttajat kohtaavat etsiessään paikkaa suomalaisesta työelämästä, ja miten moninaisesta joukosta on kyse kun puhutaan maahanmuuttajista. Teksteissä esitellään erityisesti hankkeissa kokeiltuja ratkaisuvaihtoehtoja työllistymisen esteiden purkamiseen.

Teoksen tarkoitus on esitellä näkökulmia ja pohdiskeltavaa maahanmuuttajatyön ja työnhaun ammattilaisille, opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Työllisyyden teema kietoutuu niin poliittisiin, yhteiskunnallisiin kuin kielellisiin ilmiöihin, joista tarvitaan monialaista ja moniäänistä keskustelua. Teos on osa Baana-hankkeessa kehitettyä verkostomaista rekrytointimallia

www.baanalla.fi

Satu Riikonen & Hanna-Kaisa Turja (toim.)
Töissä täällä – Näkökulmia maahanmuuttajien työllistymiseen

ISBN 978-952-456-339-0 (painettu)
ISBN 978-952-456-340-6 (verkkojulkaisu)

ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 81.