Tuottajan duunit – työelämä, toimenkuva, koulutus

Lataa PDF

Tuottajan ammattitaidolle on kysyntää entistä laajemmalla kentällä. Tuottajaosaamista tarvitaan erilaisissa tehtävissä yhteiskunnan eri alueilla, ja työtehtävät edellyttävät muuttuviin työympäristöihin sopeutumista. Kulttuurituotannon koulutus kuuntelee tarkalla korvalla tätä muutosta ja kehittää koulutusta yhdessä alan ammattilaisten kanssa.

Tuottajan duunit antaa Humakin pedagogien kertoa siitä miten ja mistä lähtökohdista koulutusta kehitetään. Se sisältää runsaasti esimerkkejä koulutuksen sisällöistä ja toteuttamistavoista. Kirja on poikkileikkaus kulttuurituotannon koulutuksen ja kehittämistyön ajankohtaisista teemoista ja kysymyksenasetteluista opetushenkilöstön näkökulmasta.

Digitalisaatio, luova talous, soveltava taide

Artikkelit on koottu neljän teeman alle: kulttuurituottajat työelämässä, saavutettavuus ja soveltava taide, digitalisaatio ja luovan talouden murros sekä kulttuurituottajien koulutus. Kirja antaa käsityksen Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) kulttuurituottajakoulutuksesta ja tuottajien roolista luovalla kentällä.

Se on suunnattu niin tuottajia kouluttaville opetusalan ammattilaisille, yhteistyökumppaneille kuin alasta kiinnostuneille opiskelijoillekin.

 

Katri Kaalikoski (toim.) Tuottajan duunit – Työelämä, toimenkuva, koulutus. Humanistinen ammattikorkeakoulu, julkaisuja 16, ISBN 978-952-456-232-4 (verkkojulkaisu), ISSN 2343-0664 (painettu), ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)