Väläyksiä Humakista II

Lataa PDF

Väläyksiä Humakista II nostaa visuaalisesti ja elävästi esiin kohokohtia Humanistisen ammattikorkeakoulun toiminnasta vuodelta 2018.  Koulutuksen kehittämistä käsittelevässä Valmennus -luvussa esitellään koulutuksen uusia avauksia kuten vuonna 2018 alkanutta seikkailukasvatuksen BA-tutkintoa ja valmennuspedagogiikan soveltamissta verkkoympäristössä.

Humakissa tehdään TKI-toimintaa laajasti ja monimuotoisesti. Teoksessa esitellään hankkeita useasta eri näkövinkkelistä koko hankkeiden kaikista elinkaaren vaiheista. Kehittämishankkeet mahdollistavat innovaatioita kokeilemisen ja jopa leikin kautta. Kun hanke päättyy, niin kehittämistyö jatkuu. Verkostoituminen ja tulosten juurruttaminen käytäntöön on merkittävä osa Humakin TKI-toimintaa. Esimerkkejä näistä voit lukea muun muassa Hyvinvoinnin välitystoimistoa ja 100 omenapuuta käsittelevistä artikkeleista.

Väläyksiä Humakista II:ssa asiantuntijat kertovat itse toiminnasta, jonka he kokevat merkitykselliseksi. 20-vuotta vuonna 2018 täyttäneelle Humakille henkilöstön osaaminen on sen tärkein voimavara.

Humak on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu, jonka vahvuusaloja ovat nuorisotyö ja yhteisöllisyys; järjestötyö, työyhteisöt ja kotoutuminen; tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus sekä tuottajuus ja kulttuurin välittäjätoiminta.

Mikko Äärynen (toim.)
Väläyksiä Humakista 2018

ISBN 978-952-456-315-4 (verkkojulkaisu)
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 67.
© Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2018