VÄYLIÄ ETEENPÄIN! Uusia suuntia ja väyliä toiselta asteelta korkea-asteelle

Lataa PDF

Julkaisu kokoaa yhteen Väyliä eteenpäin -hankkeessa kerättyä tietoa ja kokemuksia väyläopintojen rakentamisesta. Nuorten syrjäytymisen ja koulutuksen ulkopuolelle jäämisen taustalla on useita tekijöitä. Yksi niistä on koulutuksen siirtymävaiheen epäonnistuminen. Jatkokoulutuksen ulkopuolelle jäävien nuorten määrä on kasvanut. Nivelkohdissa vaikeuksissa olevien nuorten tilanteet ja taustat vaihtelevat. Nivelvaiheen epäonnistumisella on vaikutuksia paitsi yksilölle myös yhteisölle ja yhteiskunnalle. Onnistuneet siirtymävaiheet ovat kaikkien etu ja siksi erilaisten väylien rakentaminen on merkityksellistä. On uskallettava kokeilla, katsoa uusiin suuntiin ja tarkasteltava avautuvaa horisonttia avoimin mielin.

Vuonna 2015 käynnistyneen Väyliä eteenpäin -hankkeen tavoitteena on ollut selvittää erilaisten väylien rakentamista toiselta asteelta korkea-asteelle. Lisäksi hankkeen aikana on selvitetty, miten väylät vaikuttavat uudistuneeseen opiskelijavalintajärjestelmään ja millaisia mahdollisuuksia ne tarjoavat. Väyliä eteenpäin -hanke on tarjonnut mahdollisuuden väylien luomiselle ja niiden kokeilemiselle. Humak on hankkeen aikana luonut erilaisia väyliä yhdessä toisen asteen koulutuksen tarjoajien kanssa. Väyliä on rakennettu erilaisiin paikkoihin ja erilaisissa olosuhteissa. Samaan aikaan hankkeen kanssa ovat olleet käynnissä Humakin opetussuunnitelmien uudistustyö sekä osaa toisen asteen koulutuksia koskeva tutkintouudistus.

Väylien luomisessa Humak on voinut hyödyntää olemassa olevaa yhteistyötä toisen asteen kumppaneiden kanssa, mutta väylien luominen on vaatinut myös uusien mallien ja kumppanuuksien rakentamista. Väylien rakentaminen on edellyttänyt kokeilemista ja rohkeutta katsoa uusiin suuntiin. Julkaisun kirjoittajia ovat hankkeessa mukana olleet lehtorit, valmentajat ja muu henkilöstö. Julkaisu antaa äänen myös väylällä opiskeleville.

Julkaisu koostuu kolmesta osasta ja siinä edetään väylän merkkien asettelusta väylillä navigointiin ja lopulta lokikirjojen välittämiin kertomuksiin. Ensimmäisessä osassa taustoitetaan hankkeen yhteiskunnallista kontekstia, hankkeen tavoitteita sekä tarkastellaan yleensä opintoväylien rakentamista ammattikorkeakouluissa. Toisessa osassa kirjoittajat avaavat eri koulutuksiin rakennettuja väyliä, väyläopiskelijoiden valmennussilmukoita ja opiskelijavalinnan erilaisia mahdollisuuksia. Hankkeen aikana tehtiin laaja kysely avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta ammattikorkeakouluun päässeille opiskelijoille. Kyselyssä selvitettiin monipuolisesti väyläopintoihin hakeutumisen syitä, opintojen etenemistä sekä esille tulleita kehittämistarpeita. Kysely kartoitti lisäksi tuen saamista. Julkaisu esittelee kyselyn keskeisimmät tulokset ja antaa tärkeää tietoa, jota voidaan hyödyntää väylien jatkosuunnittelussa. Väylien rakentaminen ja ylläpitäminen vaativat aikaa, osaamista ja yhteistyötä.  Julkaisun kolmannessa osassa kokemuksiaan avaavat väylällä opiskelleet. Näissä väylätarinoissa kiteytyy hyvin, miten moninaiset tekijät voivat olla väyläopiskelun taustalla. Oppiminen, ammatillinen kasvu, valmentajilta saatu ohjaus, vertaistuki ja innostus alaan nousevat esille monissa väylätarinoissa esille.

Väyliä eteenpäin! Uusia suuntia ja väyliä toiselta asteelta korkea-asteelle (toim. Hanna-Kaisa Turja)