Vertaisuutta verkossa

Lataa PDF

Kesäkuussa 2013 tehdyn esiselvityksen kohdejoukkona olivat humanistisella ja kasvatusalalla sekä kulttuurialalla toi­mivat ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet.

Näillä aloilla pienet työpaikat ovat enemmän sääntö kuin poikkeus. eMentoroin­ti-sovelluksia tarkasteltiin vertailemalla muutamien verkkokokousjärjestel­mien teknisiä ominaisuuksia sekä niiden käyttömahdollisuuksia.

Kyselyssä selvitettiin myös työn koettua itsenäisyyttä, työhyvinvoinnin rasitusteki­jöitä, työstä saatavaa tukea, tietoteknisiä valmiuksia sekä eMento­rointiin liittyviä asenteita.