Yhdessä- uusilla avauksilla tietoa, osaamista ja asiantuntemusta kentälle

Lataa PDF

Ideoita syntyy, kun hanketoimintaa ei tehdä vain TKI-henkilöstön voimin vaan siihen osallistuvat koko pedagoginen henkilöstö lehtorit ja yliopettajat yhdessä opiskelijoiden kanssa. Tässä toimintakulttuurissa jokaisella on mahdollisuus tuoda esiin omat erityisosaamisensa ja innostuksen kohteensa ja kehittää hanketoiminnalla itselleen tärkeiksi koettuja asioita ja tuottaa uutta tietoa yhteiskunnan hyödynnettäväksi.

Ajattelemalla rohkeasti, toimimalla ketterästi ja valmina muuttamaan maailman lisäksi myös omaa toimintaansa saadaan aikaan hienoja uusia avauksia – kirjoittaa julkaisun toimittaja, kehittämispäällikkö Mikko Äärynen esipuheessa.

Tämän julkaisun artikkelit tarjoavat katsauksen Humanistisen ammattikorkeakoulun hankkeisiin: siihen miten ideat syntyvät, ja miten niistä kehitetään palveluita ja tuotteita.

 

Yhdessä – uusilla avauksilla tietoa, osaamista ja asiantuntemusta kentälle (Mikko Äärynen & Tuula Johansson (toim.)
ISBN 978-952-456-262-1 (verkkojulkaisu), ISSN 2343-0664 (painettu), ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)
Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 33.