Yhteisöpedagogien työmarkkinat, muuttuvat toimintaympäristöt ja tulevaisuuden osaamistarpeet

Lataa PDF
Yksitoista iloista piirrettyä hahmoa on sulloutunut sateelta suojaan saman sateenvarjon alle.

Kristina Tilev (toim.)

Yhteisöpedagogien työmarkkinat, muuttuvat toimintaympäristöt ja tulevaisuuden osaamistarpeet

Yhteisöpedagogien työmarkkinat, muuttuvat toimintaympäristöt ja tulevaisuuden osaamistarpeet -raportissa tarkastellaan Humakista valmistuneiden yhteisöpedagogien (AMK) tämän hetkistä työmarkkinoille sijoittumista sekä tyytyväisyyttä suoritettuun tutkintoon ja sen sisällölliseen vastaavuuteen oman työn osaamisvaatimusten kanssa. Lisäksi raportissa luodaan katsaus yhteisöpedagogien toimintaympäristöihin vaikuttaviin muutosvoimiin ja analysoidaan sitä, miten muuttuvat toimintaympäristöt vaikuttavat yhteisöpedagogien tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Tätä kautta on pyritty tunnistamaan ja sanoittamaan se ydinosaaminen, joka Humakista valmistuvilla yhteisöpedagogeilla pitkällä aikavälillä tulisi olla.

Voit lukea raportin tästä.


ISBN 978-952-456-414-4 

ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu) 

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 137.
© Humanistinen ammattikorkeakoulu 2022, Helsinki

Yhteisöpedagogien työmarkkinat, muuttuvat toimintaympäristöt ja tulevaisuuden osaamistarpeet