Yleisötutkimus

Lataa PDF

Kulttuuriyleisöt ovat kulttuurituotannon kannalta keskeinen huomion kohde. Yleisöjen tutkiminen ja tunteminen liittyy läheisesti kulttuurituottajan osaamiseen ja kentän jatkuvaan kehittämiseen.

Opiskelijoiden opinnäytetöiden lisäksi Humanistisen ammattikorkeakoulun Kauniaisten kampus on tehnyt yleisötutkimuksia kulttuurialan toimijoille osana opinnäytetyöhön valmentavia opintoja. Yleisötutkimukset ovatkin kerryttäneet huomattavan määrän tietoa kulttuurin yleisöistä, ja tätä tietoa hyödynnetään tässä teoksessa.