Digitaalista tulevaisuutta – Huippuosaamisella vaikuttavuutta ja vuorovaikutusta

Lataa PDF

Aalto-yliopiston MeMo-instituutissa, Humanistisessa ammattikorkeakoulussa (Humak) ja Paikkatietokeskuksessa (FGI) on tehty pitkäjänteistä osaamisen kehittämistä yhteistyössä yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, kaupunkien ja tutkimusrahoittajien kanssa. Aalto-yliopiston läheisempi yhteistyö Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa alkoi vuonna 2015 3D-hahmokeilausten osalta kulttuuriperintökohteissa.

Käsissäsi on ”Digitaalista tulevaisuutta – Huippuosaamisella vaikuttavuutta ja vuorovaikutusta” – julkaisu. Julkaisun teemana on tarkastella uuden tiedon ja tutkimustiedon hyödyntämismahdollisuuksia yhteiskunnassa. Lisäksi tarkastellaan sitä, miten tutkimuksen vaikuttavuus, uudet tekniikat ja digitaalisuus voidaan hyödyntää kansallisesti tehokkaammin.

Julkaisu perustuu paljolti tutkimusverkostoihimme, yhteisiin poikkitieteellisiin avauksiimme sekä hankkeisiin alan uudenlaisen yhteistyön vauhdittamiseksi. Tämä teos on osaltaan jatkoa ja laajennusta loppuvuonna 2012 ilmestyneelle ”Rakennus- ja kiinteistö- alan tulevaisuuden näkymiä” -julkaisulle ja vuonna 2014 ilmestyneelle ”Yhteistä tulevaisuutta rakentamassa ja kartoittamassa” -julkaisulle.

Haluamme toimia aktiivisina välittämällä tutkimus- ja kehitysosaamistamme alan kansallisille toimijoille. Suomessa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa (jäljempänä TKI) rahoitetaan paljolti julkisin varoin, joten tunnistamme myös yhteiskunnallisen vastuumme tiedon välittämisessä. Tiedetuottaminen ja aktiivinen vuorovaikutus mahdollistavat TKI-toiminnassa tuotetun tiedon nopeamman hyödynnettävyyden yhteiskunnassa ja toiminnan jatkuvuuden monialaisissa verkostoissa.

Julkaisu on jaettu neljään osaan, joista ensimmäisessä hahmotellaan tulevaisuuden korkeakoulua ja kumppanuuksia sekä uudistuvan TKI:n roolia. Toisessa osassa näkökulmina ovat digitaalisuus ja virtuaalisuus. Kolmannessa ja neljännessä osioissa pohditaan esimerkein kulttuurin ja tieteen kohtaamista 3D:n ja visualisoinnin avulla.

Kiitämme Humanistisen ammattikorkeakoulun halua toimia ketterästi poikkialaisessa yhteistyössä. Lisäksi kiitämme julkaisun kirjoittajia, julkaisun tekemiseen osallistunutta laajaa verkostoa, projektien parissa työskennelleitä siitä, että he ovat panoksellaan tehneet mahdolliseksi tämän julkaisun.

Kiitokset myös mm. seuraaville rahoittajille: Suomen Akatemia, Uudenmaan liitto, EU, Tekes, Aalto-yliopisto sekä Humanistinen ammattikorkeakoulu. Toivomme tämän julkaisun herättävän kiinnostusta ja keskustelua. Innostavia lukuhetkiä.

Espoossa 26.12.2016 Hannu Hyyppä ja Marika Ahlavuo

Digitaalista tulevaisuutta – Huippuosaamisella vaikuttavuutta ja vuorovaikutusta, toimittaneet Marika Ahlavuo, Hannu Hyyppä ja Elina Ylikoski

ISBN 978-952-456-261-4 (verkkojulkaisu) ISSN 2343-0664 (painettu) ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu) Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 32.

Julkaisu on saatavana painettuna. Tiedustelut Humakista ja tekijöiltä.  © 2016 Julkaisun tekijät, Aalto-yliopisto, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Paikkatietokeskus FGI