Humak – Innovative, international and very Finnish

Lataa PDF

Humak – Innovative, international and very Finnish

Hanna Kiuru & Kim Lindblad (toim.)

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) on suomalainen verkostomaisesti toimiva ammattikorkeakoulu, joka tarjoaa kolmen eri vahvuusalan koulutusta. Vahvuusalat ovat yhteisöjen kehittäminen, kulttuurituotanto sekä tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus. Suomessa Humak on alojensa suurin kouluttaja ja tunnetaan Euroopassa näiden alojen huippuasiantuntijana.

Tässä julkaisussa pyrimme kuvaamaan Humakin laajaa toimintaa ja monialaista osaamista, joka tekee siitä kansainvälisesti kilpailukykyisen korkeakoulun ja halutun yhteistyökumppanin. Julkaisun ensimmäisessä osassa käsitellään Humakin pedagogisesta toimintamallia ja sitä, miten opiskelijoita valmennetaan työelämää varten. Mukana on myös opiskelijoiden pohdintoja siitä, miten he kokevat opiskelun Humakissa ja millaisia ammatillisia haaveita heillä on.

Toisessa osassa tutustutaan Humakin kolmen vahvuusalan asiantuntijuuksiin ja koulutuksiin. Kaikilla vahvuusaloilla on selkeä tulevaisuuden visio siitä, miten toiminnan kautta pystytään tuottamaan tulevaisuuden osaamista ja olemaan jatkuvasti mukana kehittämässä työelämää. Tiiviillä yhteistyöllä alojemme edustajien kanssa varmistetaan, että koulutukset vastaavat tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Englanninkieliset tutkintokoulutukset esitellään omana kokonaisuutenaan kolmannessa osassa, vaikka niiden toiminta onkin kiinnitetty oman vahvuusalan työhön.

Neljännessä osassa käsitellään Humakin TKI-toimintaa ja sen tavoitteita hanke-esimerkkien kautta. TKI-työllä kehitetään sekä Humakin että työelämän osaamista ja toimintatapoja. Julkaisun loppusanoissa Humakin rehtori suuntaa katseen tulevaan.

Toimittajina toivomme, että Humak – Innovative, international and very Finnish -julkaisu antaa selkeän kokonaiskuvan Humakin toiminnasta tärkeänä omien alojensa kouluttajana ja kehittäjänä kansainvälisillä kentillä.

Voit lukea julkaisun tästä.


Sisällys:

Kim Lindblad & Hanna Kiuru: Introduction

Our way of teaching and studying

Päivi Marjanen: Our pedagogical approach
Hanna-Kaisa Hokkanen: Preparing our students for the global labour market
Hanna-Kaisa Hokkanen & Kim Lindblad: What does it mean to be a full-time student at Humak in Finland?
Laura Keihäs: Learning together – International virtual exchange project during the time of Covid-19

Our fields of expertise

Kim Lindblad & Reijo Viitanen: Community Education
Katri Kaalikoski: Arts and Cultural Management
Tytti Luoma: Interpreting and Linguistic Accessibility

International studies at Humak

Anita Saaranen-Kauppinen: Bachelor’s Degree in Adventure and Outdoor Education
Liisa Halkosaari: Master’s recipe – developing interpreting with European cooperation
Timo Sorvoja: Students’ experiences of Humak’s Erasmus+ exchange programmes

RDI-activities and student participation

Timo Parkkola: RDI activities at Humak
Mikko Äärynen: Visual Sign News – For European deaf people with difficulties in accessing news in written form
Marja Eskel: Towards equal participation with the KUVAKO project
Kari Keuru: Innovation in youth work – Future Labs solves the challenges of the future
Päivi Rainò, Florjan Rojba, Eduard Ajas & Klisman Ibrahimi: Conducting demographic research among Albanian deaf people
Nina Luostarinen: Lights on! – Highlighting castle ruins and student innovation
Anna Pikala: Advice in one’s own language and recruitment events arranged with companies
Hanna Kiuru: Hundred apple trees and increasing participation
Benny Majabacka: CREVE – For the creative mind
Minna Hult: Get active with ToiMeen!

Future perspectives

Jukka Määttä: Humak’s vision

Humak - Innovative, international and very Finnish.


Kiuru, Hanna & Lindblad, Kim (eds.)
Humak – Innovative, international and very Finnish

ISBN 978-952-456-402-1
ISBN 978-952-456-403-8
ISSN 2343-0664 (printed)
ISSN 2343-0672 (online) 

Humak University of Applied Sciences Publications 126.
© Humak University of Applied Sciences, 2021, Helsinki

Layout: Emilia Reponen
Photograph: Joni Kuusisto