Karla Malm: ”Parempi vaihtoehto kuin 80-luvun Suomi”? Nuorisotyön tekijät, paikat ja ympäristöt vuonna 2030

Lataa PDF
Pitkähiuksinen piirretty hahmo tanssii hiukset hulmuten. Taustalla on kukkia ja lintuja.

Karla Malm

”Parempi vaihtoehto kuin 80-luvun Suomi”?
Nuorisotyön tekijät, paikat ja ympäristöt vuonna 2030

Millaisia nuorisotyön tulevaisuuden tilat ja toimintakentät ovat? Millaiset kehityskulut muovaavat ja suuntaavat uudestaan nuorisotyötä? Mitä on tulevaisuuden nuorisotyö?

Tulevaisuuden nuorisotyön tekijät, paikat ja ympäristöt -hanke suuntaa katseensa tulevaisuuteen. Hankkeessa kartoitettiin nuorisoalalla työskentelevien käsityksiä nuorisotyön tulevaisuudesta kyselyn ja ryhmähaastatteluiden avulla kesällä ja syksyllä 2020. Tässä raportissa kuvataan hankkeen tuloksia.

Nuorisotyö ei ole ainoastaan passiivinen sivustatarkkailija vaan aktiivinen toimija, joka teoillaan luo ja rakentaa tulevaisuutta. Tulevaisuuden nuorisotyön tekijät, paikat ja ympäristöt -hanke pohtii nuorisotyön kannalta tärkeitä kehityskulkuja, niihin liittyvää osaamista ja avautuvien toimintamahdollisuuksien kirjoa. Nuorisotyön eetos ja historia tarjoavat välineitä nuorisotyön kannalta toivottavien tulevaisuuksien puntaroimiseen.

Nuorisotyön tekijät, paikat ja ympäristöt vuonna 2030 -tutkimuksen keskeisinä huomioina Malm nostaa esiin kymmenen tulevaisuuden nuorisotyön kannalta tärkeää kehityskulkua. Tulosten pohjalta vaikuttaa siltä, että 2030-luvun nuorisotyö on entistäkin monikenttäisempää ja sille on keskeistä niin vahvistuva moniammatillinen yhteistyö kuin nuorisotyön omaleimaisen identiteetin säilyttäminen sellaisissa puitteissa ja tiloissa, joita ei ole suunniteltu nuorisotyön arvoja mukaillen. Nuorisotyössä kasvavat sanoittamisen ja arvioinnin merkitys. Nuorisotyön tulevaisuuden kannalta keskeisiä ovat myös sellaiset kehityskulut, jotka nousevat nuorisotyön ulkopuolelta. Näihin lukeutuvat ainakin teknologian kehitys, ilmastonmuutos, nuoruuden paineistuminen, polarisaatio ja alueelliset erot. Nuorten osallisuuden merkitys ei ainakaan vähene nykyisestä, ennemminkin päinvastoin.

Voit lukea ”Parempi vaihtoehto kuin 80-luvun Suomi”? Nuorisotyön tekijät, paikat ja ympäristöt vuonna 2030 -julkaisun tästä.

Hankkeen verkkosivut: http://tulevanuoriso.humak.fi/


ISBN 978-952-456-394-9 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-456-395-6 (painettu)
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu) 

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 119.
© Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2021, Helsinki
Taitto: Emilia Reponen