Oivalluksia, päivityksiä ja muutosta

Lataa PDF

Oivalluksia, päivitystä ja muutosta  – yhteisöpedagogit (ylempi AMK) toimialaa kehittämässä koostuu Humakin yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -tutkintoon johtavaan koulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden sekä heidän opettajiensa kirjoituksista.

Teoksen on toimittanut yliopettaja Merja Kylmäkoski, joka suosittelee kirjaa kaikille, joita työelämälähtöisen koulutuksen opinnäytetyöt kiinnostavat. Se tarjoaa kiinnostavaa luettavaa erityisesti järjestö- ja nuorisotyön toimialalla työskenteleville.

Kokoomateos tarjoaa monipuolisen katsauksen keväällä 2014 valmistuneiden opinnäytetöinä toteutetuista kehittämistehtävistä. Koulutus on toteutettu työelämälähtöisesti ja opiskelijoiden kehittämistehtävät ovat syntyneet aidosta työelämätarpeesta. Tutkiva ja kehittävä työote näkyykin ryhmän opinnäytetöissä.

—”Nämä kehittämistehtävät ja niihin sisältyvät oivallukset tarjoavat malleja ja aihioita, jotka innostavat itsensä kehittämiseen, opiskeluun ja työelämän kehittämiseen”, sanoo Kylmäkoski.