Hanna Kiuru (toim.) Opinnäytetöiden vuosikirja 2022 – Yhteisöpedagogi YAMK

Lataa PDF

Humakissa yhteisöpedagogi YAMK -tutkinnon painopisteenä on yhteisöjen kehittäminen. Yhteisöjen kehittäminen täsmentyy neljään erityisosaamisen kokonaisuuteen, osaamiskärkiin, jotka ovat nuorisotyö, järjestötyö, seikkailukasvatus ja työyhteisöjen kehittäminen. Vapaasti valittavissa opinnoissaan opiskelija keskittyy vähintään yhteen osaamiskärkeen. Yhteisöpedagogi YAMK -koulutus valmentaa alan ammattilaisia toimimaan vaativissa erilaisten yhteisöjen johtamis- ja kehittämistehtävissä. Koulutus antaa myös valmiuksia kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä toimimiseen. YAMK-opintojen funktiona on usein laventaa omaa osaamistaustaa tilanteessa, jossa takana on mahdollisesti jo pitkä työura ja opiskelija on vahva oman alansa asiantuntija.

YAMK-tutkinnossa opinnäytetyön tarkoituksena on mahdollistaa tutkimuksellisen kehittämistyön tekeminen aitojen työelämähaasteiden parissa. Näistä tiedotteista Hanna Kiuru on koonnut Opinnäytetöiden vuosikirja 2022 – Yhteisöpedagogi YAMK -julkaisun, jonka tavoitteena on tehdä laajalti näkyväksi opiskelijoiden osaamista ja asiantuntemusta, jotka ovat syventyneet opinnäytetyöprosessin myötä.

Pääset lukemaan julkaisun tästä.


Hanna Kiuru (toim.)
Opinnäytetöiden vuosikirja 2022 – Yhteisöpedagogi YAMK

ISBN 978-952-456-433-5 (verkko)
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkko) 

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 154
© Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2023, Helsinki


Linkki: https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2023/02/opinnaytetoiden-vuosikirja-2022-yhteisopedagogi-yamk-humak.pdf