Satu Lautamäki & Oona Tikkaoja (toim.) Planning and Creating Virtual Events

Lataa PDF

Planning and Creating Virtual Events
– Experiences,Economics and Technical Solutions

Planning and Creating Virtual Events on käytännönläheinen käsikirja, joka tarjoaa työkaluja virtuaalitapahtumatuotannon keskeisten kysymysten tunnistamiseen ja ratkaisemiseen. Käsikirja on tuotettu EU-hankkeessa Vevent – Boosting the Virtual Event Industry,joka toteutettiin vuosina 2021-2022. Hankkeessa neljä suomalaista ammattikorkeakoulua (Arcada, Humak, Metropolia ja SeAMK) teki käytännön virtuaalitapahtumatuotantokokeiluja ja tutkimusta tiiviissä yhteistyössä XR-ammattilaisten ja kulttuurialan toimijoiden kanssa. Tästä syystä käsikirja tarjoaa sekä käytännön vinkkejä että teoreettisempaa tutkimustietoa.

Kirja sisältää neljä osaa, joista ensimmäinen keskittyy virtuaalitapahtumien tuotantoon ja osallistujakokemuksen rakentamiseen. Toinen osa käsittelee virtuaalitapahtumien teknistä toteutusta. Kolmannessa osassa pohditaan kulurakennetta ja ansaintamahdollisuuksia sekä kuluttajien ostokäyttäytymistä. Neljäs osa katsoo tulevaisuuteen: millaisia mahdollisuuksia Metaverse tarjoaa kulttuurialalle?

Voit lukea julkaisun tästä.

Planning and Creating Virtual Events: https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2022/04/planning-and-creating-virtual-events-2022-vevent.pdfhttps://www.humak.fi/wp-content/uploads/2022/04/planning-and-creating-virtual-events-2022-vevent.pdf


ISBN 978-952-456-418-2
ISSN 2343-0664 (printed)
ISSN 2343-0672 (online) 

Humak University of Applied Sciences Publications 141.
© Humak University of Applied Sciences, 2022, Helsinki