3D – kulttuuri – IPR: selvitys aineettomista oikeuksista

Lataa PDF

3D – kulttuuri – IPR:
selvitys aineettomista oikeuksista

Tekijät: Juhani Talvela (Aalto-yliopisto), Timo Parkkola (Humanistinen ammattikorkeakoulu), Pasi Toivanen (Humanistinen ammattikorkeakoulu) & Marika Ahlavuo (Aalto-yliopisto)


Tekijänoikeudet antavat suojaa luovan työn tekijöille, kun heidän teoksistaan tehdään kolmiulotteisia 3D-mallinnuksia. Teollisoikeuksilla – kuten tavaramerkillä ja mallisuojalla – ja patenteilla voi myös olla merkitystä 3D-malleja tuotettaessa.

Tässä julkaisussa esitetään perustietoa kulttuurialan toimintaympäristössä tehtävien 3D-mallinnusten tekemiseen liittyvistä aineettomista oikeuksista. Aihetta tarkastellaan useiden case-esimerkkien kautta: Saako rakennuksia kuvata ja voiko kadulla ajavia autoja mallintaa? Missä menee raja henkilösuojan ja vapaan kuvantamisen välillä? Saako kaupunkiympäristöstä lennokilla kuvattua materiaalia, josta tehdään 3D-malli, käyttää vapaasti erilaisiin tarpeisiin – myös kaupallisiin tarkoituksiin?

Julkaisu on tuotettu Aalto-yliopiston ja Humanistisen ammattikorkeakoulun vuosina 2017–2019 toteuttamassa EAKR-hankkeessa 3D-kulttuurihubi.


Tiedon tuottamiseen on osallistunut Berggren Legal: Elisa Huusko, Atte Karineva ja Suvi Julin.

© tekijät, Aalto-yliopisto ja Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2019, Helsinki.

ISBN 978-952-456-348-2 (verkkojulkaisu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)
Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 87.

Lue julkaisu tästä: 3D – kulttuuri – IPR: selvitys aineettomista oikeuksista