Väläyksiä Humakista

Lataa PDF

Väläyksiä Humakista esittelee osan vuoden 2017 aikana Humakissa toteutetuista projekteista ja tekee näkyväksi Humakin strategiassa määritellyillä vahvuusaloilla tehtyä työtä. Hanketoiminta on merkittävä tapa uudistaa osaamista, tuottaa uutta tietoa ja kehittää toimialoja. Humakin hanketoiminta edistyi vahvasti jokaisella ammattikorkeakoulun vahvuusalalla.

Teoksessa esitellään poimintoja erilaisista hankkeista sekä Humakin avauksia koulutuksen saralla. Hanketoimintaa ohjaavien vahvuusalojen tehtävänä on kohdentaa Humakin tekemää työtä strategian kannalta relevantilla tavalla. Tavoitteena on rakentaa entistä laajempia hankekoreja ja vahvistaa niiden vaikuttavuutta.

Vahvuusalojen tehtävänä on kohdentaa hanketoiminta toimialojen ja Humakin strategian kannalta relevantilla tavalla. Samalla hankkeista on mahdollista rakentaa laajempia hankekoreja ja vahvistaa niiden vaikuttavuutta. Tässä työssä on jokaisella vahvuusalalla menty selkeästi eteenpäin.

Humak on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu, jonka vahvuusaloja ovat nuorisotyö ja yhteisöllisyys; järjestötyö, työyhteisöt ja kotoutuminen; tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus sekä tuottajuus ja kulttuurin välittäjätoiminta.

Väläyksiä Humakista, toim. Tuula Johansson  & Mikko Äärynen, 2017