Vapaaehtoistyö nuorten syrjäytymisriskin vähentäjänä

Lataa PDF

Nuorten syrjäytymisriskistä on muodostunut tärkeä yhteiskuntapoliittinen huolenaihe, johon on viime  vuosina kiinnitetty suurta huomiota. Syrjäytymisuhan alla on arvioitu Suomessa olevan kymmeniä tuhansia nuoria. vuosina kiinnitetty suurta huomiota. Syrjäytymisuhan alla on arvioitu Suomessa olevan kymmeniä tuhansia nuoria.

Humakin yliopettaja Arto Lindholmin ja lehtori  Juha Iso-Ahon toimittamassa teoksessa tarkastellaan sitä, missä määrin vapaaehtoistyö rockfestivaalien kaltaisissa yleisötapahtumissa voi ehkäistä nuorten syrjäytymistä.

Teoksen tulokset perustuvat Festaripörssihankkeeseen, jossa lähes 250 nuorta lähti koulutettuina ja mentoreiden tukemina vapaaehtoistyöhön erilaisille festivaaleille. Teoksessa analysoidaan hankkeeseen osallistuneiden nuorten kokemuksia heidän itsensä, mentoreiden ja festivaalien näkökulmasta. Samalla pohditaan itse syrjäytymiskäsitettä uusista näkökulmista.

Teos on tarkoitettu nuorten syrjäytymisen parissa työskenteleville, tapahtumatuottajille ja yhteiskuntapolitiikasta kiinnostuneille lukijoille.

Vapaaehtoistyö nuorten syrjäytymisriskin vähentäjänä
Festaripörssi-hankkeen analysointi ja johtopäätökset (toim. Juha Iso-Aho & Arto Lindholm) ISBN 978-952-456-294-2 (painettu), ISBN 978-952-456-295-9 (verkko), ISSN 2343-0664 (painettu), ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 52.

 

Lue uutinen Festaripörssihankkeesta