Nuorisotyöntekijöiden työhyvinvointitutkimus – merkittävä askel nuorisotyönkentän kehittämiselle

”Työhyvinvointi on monien asioiden summa. Tärkeää on nähdä itsensä ammattilaisena ja asiantuntijana, kehittyvänä ja uutta oppivana, ja toisaalta tunnustaen, että asioiden eteneminen ei ole kiinni vain omasta toiminnasta.”

Näin kuvaa työhyvinvointia tutkiva Minna Rauas teoksessaan Riittämättömyyden tunteesta maailmanparantajaksi – työhyvinvointi nuorisotyössä. Kirja pohjautuu nuorisotyöntekijöiden työhyvinvointi tutkimushankkeeseen, jonka Nuoli ry  ja Humanistinen ammattikorkeakoulu käynnistivät syyskuussa 2020.

Nuorten hyvinvointia yhteiskunnassa on tutkittu paljon, mutta nuorisotyöntekijöiden hyvinvointia vähänlaisesti. Rauaksenkin mielestä on absurdi ajatus, että pahoinvoiva ammattikunta voisi edistää työssään nuorten hyvinvointia.

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että työhyvinvoinnin edistämiseen tarvitaan jokaista toimijaa, jotta uupumiselta vältytään, työntekijöiden vaihtuvuus vähenee ja toimiala houkuttelee tulevaisuudessakin uusia ammattilaisia.

Piirretty mies lukee nuoristyönhyvinvoinnin suosituksia. Hänen molemmilla puolillaan yksiväriset hahmot, toinen violetti ja toinen sininen.

Hankkeen tuloksena syntyivät työhyvinvoinnin suositukset

Hankkeen työhyvinvointitutkimus, johon vastasi yli 500 nuorisotyön ammattilaista, poiki monenlaista materiaalia, jota voidaan hyödyntää nuorisotyöntekijöiden työhyvinvoinnin edistämiseksi tulevaisuudessa. Tärkeimpänä edistysaskeleena ovat suositukset työhyvinvoinnin parantamiseksi, jotka ovat saatavilla niin julkaisuna kuin helposti hyödynnettävinä dioinakin. Virallinen julkistustilaisuus tapahtuu maanantaina 11.10.

Tutkimuksen pohjalta syntynyt kirja postitetaan kaikkiin Suomen kuntiin lokakuun aikana. Myös suositusten pohjalta luotu kalenteri postitetaan kaikkiin kuntiin tekemään nuorisotyöntekijöiden työhyvinvoinnin kehittämistä näkyväksi koko toimialalle.

Suositusten pohjalta luotiin myös video Humakin Youtube-kanavalle, jota voidaan hyödyntää toimialan kuvauksena ja keskustelun herättäjänä erilaisissa työtilanteissa.

Hanke oppimisympäristönä

Nuorisotyöntekijöiden työhyvinvointihankkeen tutkimusvaiheeseen osallistui 14 yhteisöpedagogiopiskelijaa Humakista. Opiskelijat suorittivat TKI-osaamiseen ja johtamiseen sekä työyhteisötaitoihin liittyviä opintoja hankkeessa. Hankkeen myötä opiskelijoiden käsitys yhteisöpedagogin toimialasta, nuorisotyöstä ja sen kaikista muodoista laajeni ja lisäsi ymmärrystä työelämän luonteesta nuorisoalalla.

”Oli ihan mahtavaa suorittaa osa TKI-osaamisen opintojaksosta mukana tässä hankkeessa. Toivottavasti tulee eteen vielä lisää yhtä hienoja mahdollisuuksia ja oppimiskokemuksia”, kuvaa yhteisöpedagogiopiskelija Mirva Puranen.

Humakin TKI-hankkeissa tehdään vuosittain paljon opintoja. Hankkeen projektipäällikkö lehtori Sanna Nieminen kuvaa hanketyön tärkeyttä: ”Nuorisotyöntekijöiden työhyvinvointihankkeessa opiskelijat pääsivät tutustumaan sekä tutkimuksen tekemiseen että hanketyöhön. TKI-hankkeessa oppiminen antaa kuvaa siitä miten moninaisia tehtävät hankkeessa ovat ja miten montaa lankaa pitää osata pidellä samanaikaisesti.”

Tutkimuksen pohjalta ilmestyy pian yhteisöpedagogi (YAMK) opiskelija Kati Kannisen tekemänä opinnäytetyö.

Nuorisotyön ja työhyvinvoinnin suositusten tulevaisuus

Oikealla mustapaitainen mies pelaa verkkopeliä tietokoneella. Vasemmalla mies nostaa ilmastohätätilakylttiä mielenosoituksessa.

Suositukset työhyvinvoinnin edistämiseksi nuorisotyössä julkaisutilaisuus live striimataan Valkeasta talosta maanantaina 11.10. klo 13:00. Tilaisuus on osa nuorisotyön viikkoa. Lisätietoa julkaisutilaisuudesta ja ilmoittautumislinkki verkkotilaisuuteen löytyy täältä.

Julkaisutilaisuus Riittämättömyyden tunteesta maailmanparantajaksi – työhyvinvointi nuorisotyössä myös tallennetaan ja tallenne ilmestyy lokakuun aikana Humakin Youtube-kanavalle. Tallenteesta voit katsoa julkaisutilaisuuden esitykset ja paneelikeskustelun alan ammattilaisten kertomana.

”Toivomme että tulevaisuudessa puhutaan avoimemmin nuorisotyön kentällä työhyvinvoinnin lähtökohdista. Tämä tutkimus on tuonut esille työntekijöiden äänen ja on merkittävä askel alan kehittämisessä. Toivon, että tulevaisuudessa tutkimustulokset löytävät tiensä kaikkiin nuorisotyöorganisaatioihin. Myös meillä Humakissa ne otetaan osaksi yhteisöpedagogien koulutuksen kehittämistä.”  kertoo Sanna Nieminen lopuksi.