”Liikutaan yhdessä maailman ympäri” -kampanja kannustaa liikkumaan ulkona – “Kestävän kehityksen keskiviikko -blogisarja osa 6”

Kolme iloista punaposkista piirrettyä hahmo polkevat tandempolkupyörää hiukset hulmuten.

Ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet rehtorineuvosto Arenen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmaan. Korkeakoulukentän yhteisenä tavoitteena on olla kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Tässä blogisarjassa avataan, miten Humak huomioi koulutuksen, TKI-työn sekä johtamisen ja henkilöstön osaamisen osa-alueilla kestävän kehityksen periaatteet niin ekologisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta kuin taloudellisesta näkökulmasta. Edellisten lisäksi kestävän kehityksen kokonaisuuteen liittyy vuosittainen hiilijalanjäljen laskenta, jonka kautta Humak pyrkii vähentämään omaa ilmastokuormaansa. Blogisarjassa tuomme myös esille laskennan perusteita ja Humakin hiilijalanjäljen kehittymistä. Blogeja ilmestyy noin kerran viikossa keskiviikkoisin klo 9 toukokuulle 2022 asti. 

Osa 1: Kohti kestävämpää ja vastuullisempaa
Osa 2: Hiilineutraalia Humakia rakentamassa
Osa 3: Ammattikorkeakoulujen TKI-työ kestävän maailman rakentajana
Osa 4: Kestävä kehitys uudistuvissa opetussuunnitelmissa
Osa 5: Henkilöstö kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistäjänä

Kestävän kehityksen keskiviikko -banneri, jossa graafinen piirros ylöspäin menevista kolmesta pallosta, joilla pitkä nauha.

Blogi 6: ”Liikutaan yhdessä maailman ympäri” -kampanja

Ulkona liikkumisella ja yhdessä tekemisellä on usein positiivisia vaikutuksia hyvinvointiin. Tämän pohjalle on käynnistetty kampanja ”Liikutaan yhdessä maailman ympäri”. Kampanja ajoittuu keväälle 2022 maalis-toukokuulle, jolloin myös valoisuus lisääntyy. Henkilöstöä kannustetaan nauttimaan keväisestä säästä ulkoillen ja omaan hyvinvointiin panostaen ja samalla tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja omaan liikkumiseensa liittyen.

Talvinen lumimaisema, missä näkyy lehdettömiä puita lumen peittämällä peltohangella, kuvassa kaksi perinteisen hiihtolatua, joiden välissä luisteluhiihdolle soveltuva tasaista lumialuetta ja taustalla pilvetön taivas, jossa laskeva aurinko hohtamassa pallona.
Kampanjan alussa moni keräsi kilometrejä nauttien kevään hiihtoladuista. Kuva: Scott Alexander.

Liikunnalla hyvinvointia ja kestävämpiä valintoja arkeen

Kampanjan tavoite on liikkua ulkona yhdessä työkavereiden kanssa maapallon ympäri eli yhteensä 40 075 kilometriä. Asetettu tavoite on kilometrillisesti haastava ja näin jälkikäteen ajatellen lyhyempi matka olisi saattanut toimia paremmin. Tämä olisi saattanut motivoida henkilöstöä enemmän ilmoittamaan liikkumansa kilometrit. Kampanjan edetessä siihen toivottiin jatkoa ja sitä pidennettiinkin toukokuun loppuun saakka.

Kampanjan ideana on kerätä ulkona liikkumisesta tulevia kilometrejä. Kampanjassa voi liikkua haluamallaan tavalla, kunhan itse toimii liikkumisen moottorina. Suosituimmiksi lajeiksi humakilaisten keskuudessa ovat nousseet kävely, juoksu, hyötyliikunta, metsässä samoilu ja pyöräily. Muutama rohkea on käynyt myös ulkona uimassa huhtikuun aikana.

Kampanjassa on mahdollisuus ilmoittaa osa liikutuista kilometreistä tuplana. Tällä kannustetaan liikkumaan työpäivän aikana. Kilometrit saa merkitä tuplana esimerkiksi kävelypalavereista, työmatkoista toimipaikoille, ulkoilusta ennen etätyöpäivän aloitusta ja yhdessä työkaverin kanssa liikutuista kilometreistä. Kilometrien seurannan jokainen voi hoitaa haluamallaan tavalla. Kilometrit ilmoitetaan joko viikoittain tai useammalta viikolta kerralla sähköisellä lomakkeella.

Keväinen maisema meren rannalta, missä näkyy tyyni meri ja rannalla yksi puu ilman lehtiä hiekkapohjaisen kävelytien edessä, puuhun nojaa käyräsarvinen polkupyörä.
Pyöräily on ollut yksi humakilaisten suosituimmista lajeista. Kuva: Mari Eloniemi.

Yhteisöllisyys tärkeä osa kampanjaa

Kampanjassa liikkumisen lisäksi yhtenä tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä Humakissa. Kampanjan aikana henkilöstö on kommentoinut ja kertonut kokemuksiaan Humakin intranetissä ja Teamsin sisäisillä kanavilla. Työntekijät ovat esimerkiksi jakaneet kuvia eläinlenkkikavereistaan ja lenkkimaisemista. On myös kerrottu, miten itse seuraa kilometrejä ja annettu vinkkejä puhelimeen ladattavista kilometrien seuranta sovelluksista. Työkavereiden on ollut helppo reagoida kuviin ja kommentteihin.

Humakilaisten mukaan kampanja ja hyvä keli ovat kannustaneet liikkumaan enemmän ulkona. Tosin osa on nauttinut aamuisin unista enemmän kuin aamu-ulkoilun tuomista tuplakilometreistä. Tärkeää onkin, ettei kilometrien kerääminen ole pääasia vaan oma hyvinvointi. Kampanja on myös kannustanut humakilaisia pitämään enemmän kävelypalavereita. Monet ovatkin havahtuneet siihen kuinka vähän etätöissä tulee liikuttua – nyt siihen on kannustettu tekemään muutosta. Ulkoillessa on hyödynnetty lähiympäristöjä, eikä liikkumaan ole tarvinnut kulkea esimerkiksi autolla.

Kampanja on toteutettu Humakin henkilöstöhallinnon, tietohallinnon ja viestinnän yhteistyönä. Kampanjan suunnittelusta ja organisoinnista vastaa henkilöstöhallinto. Tietohallinnosta tehtiin sivu, missä voidaan seurata tavoitteen etenemistä. Kuvituksessa sivulle auttoi viestintä. Tietohallinnon osalta tavoitteen etenemisestä kertovaa sivua päivitetään säännöllisesti. Kampanjan onnistumisen kannalta on tärkeää hyödyntää Humakin sisältä löytyvää osaamista. Sivun avulla on pystytty seuraamaan kilometrien kertymistä kohti tavoitetta.

Maisemakuva ulkoilureitiltä merenrannalta, ranta kallioinen ja kivinen, ulkoilureitti hiekkapohjainen ja useiden havupuiden reunustama, pilvetön taivas. Kuvassa pääosassa tie ja sitä reunustavat puut.
Lähimaastot ovat tarjonneet mahdollisuuden liikkua ulkona helposti, Helsingin Mustikkamaalla on rauhallista aamuisin ulkoilla. Kuva: Mari Eloniemi.

Tästä on hyvä jatkaa kohti kesää

Kampanja jatkuu toukokuun loppuun ja toukokuun alkuun mennessä matkakilometrejä on reilut 11 000. Vaikka tavoitteeseen ei ilmoitettujen kilometrien osalta välttämättä päästä, on kampanja nostanut hyvinvointia esille, kannustanut liikkumaan ulkona ja kiinnittämään huomiota omiin valintoihin kestävän kehityksen näkökulmasta. Jokaisen on tärkeää huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja luonnossa liikkuminen on siihen yksi vaihtoehto.

  • Kirjoittaja: Mari Eloniemi, KTM, HR-asiantuntija, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 18.5.2022