Ei-kävijästä osalliseksi

Lataa PDF

Aktiiviseen elämäntapaan, omaehtoiseen toimintaan ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen kannustaminen ovat voimakkaita nyky-yhteiskunnan trendejä. Myös kulttuurialalla keskustellaan, miten taide ja kulttuuri voivat osallistaa eri elämäntilanteissa olevat yhteiskuntaan ja miten myös epätodennäköiset yleisöt saadaan mukaan tapahtumiin. Konkreettiset toimenpiteet ovat kuitenkin jääneet melko vähäisiksi: yleensä kulttuurilaitoksille riittää, että lippuja ostetaan ja asiakas tulee tapahtumaan katsojaksi.

Humakin lehtori VTT Arto Lindholmin toimittaman teoksen Ei-kävijästä osalliseksi – Osallistuminen, osallistaminen ja osallisuus kulttuurialalla artikkeleissa keskustellaan, kuinka kulttuurin nk. ei-kävijöistä saadaan kävijöitä ja kävijöistä osallisia. Teos pohjautuu opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaan hankkeeseen Vetovoimaa kulttuurikeskuksiin, jossa tutkittiin laajasti ei-kävijyyttä, benchmarkattiin parhaita osallistamisideoita ja tehtiin useita osallistavia toimintakokeiluita. Hankkeessa olivat mukana pääkaupunkiseudun alueelliset kulttuurikeskukset Stoa, Vuotalo, Kanneltalo ja Karatalo. Vaikka tutkimukset ja kokeilut tehtiin Helsingin seudulla, tulokset kertovat osallistamisesta kaikissa kaupunkimaisissa ympäristöissä. Teoksen kirjoittajat ovat aihepiirin asiantuntijoita muun muassa Humakista, Cuporesta, Helsingin yliopistosta ja Metropoliasta.

Osallistamisen ohjenuorat

Ei-kävijästä osalliseksi -teos piirtää tarkan kuvan erilaisista taideyleisöistä yhdistellen uusinta tutkimustietoa käytännön kokeiluilla saatuun tietoon. Tulokset tiivistetään 12 ohjenuoraan, miten kulttuurilaitokset voivat monipuolistaa yleisörakennettaan ja irrottaa asiakkaat passiivisen katsojan roolista.

Teos on tarkoitettu kaikille osallisuudesta kiinnostuneille myös kulttuurialan ulkopuolella. Se soveltuu ammattikorkeakoulujen ja yhteiskuntatieteiden oppikirjaksi sekä kulttuurialan ammattilaisten käsikirjaksi.

Arto Lindholm (toim.) Ei-kävijästä osalliseksi – Osallistuminen, osallistaminen ja osallisuus kulttuurialalla. Humanistinen ammattikorkeakoulu, Helsinki 2015.