Väläyksiä Humakista III – Mikko Äärynen (toim.)

Valayksia Humakista. Mikko Äärynen (toimittaja).

 

Väläyksiä Humakista III tekee Humakin koulutus- ja TKI-toimintaa näkyväksi laajasti ja monesta näkövinkkelistä katsoen. Se on samalla tekijöidensä eli Humakin henkilökunnan sanoittama, väläyksenomainen toimintakertomus vuodesta 2019. Julkaisun täyttävät lukuisat kertomukset tutkimus- ja kehityshankkeiden tekemisestä ja tuloksista sekä valmennuspedagogiikan toteuttamisesta Humakissa. Mukana on myös katsauksia ammattikorkeakoulun yleisen toiminnan kehittämiseen liittyvistä asioista.

 

Mikko Äärynen (toim.) Väläyksiä Humakista III

ISBN 978-952-456-355-0
ISSN 2343-0664 (painettu)
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)
Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 94.

© Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2019, Helsinki