Väläyksiä Humakista III

Lataa PDF

Väläyksiä Humakista III tekee Humakin koulutus- ja TKI-toimintaa näkyväksi laajasti ja monesta näkövinkkelistä katsoen. Se on samalla tekijöidensä eli Humakin henkilökunnan sanoittama, väläyksenomainen toimintakertomus vuodesta 2019. Julkaisun täyttävät lukuisat kertomukset tutkimus- ja kehityshankkeiden tekemisestä ja tuloksista sekä valmennuspedagogiikan toteuttamisesta Humakissa. Mukana on myös katsauksia ammattikorkeakoulun yleisen toiminnan kehittämiseen liittyvistä asioista.

Lue julkaisu issuusta tai lataa pdf.


Mikko Äärynen (toim.)
Väläyksiä Humakista III

ISBN 978-952-456-355-0.
ISSN 2343-0664 (painettu).
ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu).

Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 94.
© Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2019, Helsinki.