“Monikielimaanantai”-blogisarja ajalla 28.2.-9.5. tutustuttaa monikielisyyden ja -kulttuurisuuden maailmaan

Kaksi piirrettyä hahmoa keskustelee iloisesti ja pitää käsissään suuria puhekuplia. Taustalla lentää lintu, jonka suusta tulee puhekupla

Humakin tulkkauksen ja kielellisen saavutettavuuden vahvuusala käynnistää ma 28.2. blogisarjan Monikielimaanantai, joka julkaistaan Humakin sivuilla omana blogisarjana. Julkaisemme kevään aikana blogeja, joiden aiheet liittyvät monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen. Blogikirjoituksia ilmestyy yhteensä kymmenen ajalla 28.2.-9.5.2022. Osalle blogikirjoituksista on tehty videopari, joka toimii kunkin aiheen tukena ja täydentävänä osana.

Monikielimaanantai-blogisarjan tarkoitus on tutustuttaa lukijaa monikielisyyden ja -kulttuurisuuden kiehtovaan maailmaan. Elämme entistä enemmän kansainvälistyvässä yhteiskunnassa, jossa monikielisyydestä ja -kulttuurisuudesta on muodostumassa uusi normaalitila. Kuitenkin moni näihin aiheisiin liittyvä ilmiö on vielä monelle tuntematon.

Blogisarja on tarkoitettu kaikille niille lukijoille, jotka kaipaavat lisätietoa tästä kiehtovasta ja erittäin ajankohtaisesta aiheesta.

Monikielimaanantai: Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus, blogisarja.

Blogisarjassa tarkastellaan monikielisyyttä ja -kulttuurisuutta etenkin neljästä eri perspektiivistä, jotka ovat kielellinen ja kulttuurinen repertuaari, kieli- ja kulttuurimaisema, kielen ja kulttuurin sidonnaisuus sekä monikielisen ihmisen identiteetti.

Blogisarjan ensimmäinen osa sisältää yleiskatsauksen monikielisyydestä ja -kulttuurisuudesta. Aiheita tarkastellaan monipuolisesti kunkin kirjoittajan omasta kieliasiantuntijuuden näkökulmasta käsin. Blogisarjan kirjoittajaryhmä koostuu Humakin tulkkauksen ja kielellisen saavutettavuuden sekä Humakin kielitiimin jäsenistä. Lisäksi on kutsuttu mukaan kirjoittajiksi myös alueellisten TalentHub- toimijoiden edustajia sekä Humakin kansainvälisyyskoordinaattori Hoda Saastamoinen.

Blogisarjan koostaa Lena Segler-Heikkilä, joka toimii Humakissa tulkkauksen ja kielellisen saavutettavuuden yliopettajana. Hän on kieli- ja kulttuuritaustaltaan saksalais-suomalainen ja avaa blogisarjan yleisellä katsauksella, jota hän höystää runsaasti saksalais-suomalaisilla esimerkeillä. Lena muutti Saksan yliopisto-opintojensa jälkeen Suomeen, jossa hän on viettänyt nyt jo yli kaksikymmentä vuotta.

Kevään aikataulu ja aiheet ovat 28.2.-9.5.2022

28.2. Monikielisyys ja monikulttuurisuus (Lena Segler-Heikkilä, blogi ja video)

7.3. Kielellinen ja kulttuurinen repertuaari (Lena Segler-Heikkilä, blogi)

14.3. Kieli- ja kulttuurimaisema (Zita Kóbor-Laitinen, blogi)

21.3. Kielen ja kulttuurin sidonnaisuus (Lena Segler-Heikkilä, blogi ja video)

28.3. Ihmisen identiteetti ja monikielisyys (Zita Kóbor-Laitinen, blogi)

4.4. Kielisuhteiden muutokset ja niihin vastaaminen Suomessa (Päivi Rainò, blogi)

11.4. Monikielisyyden huomioiminen työpaikkavuorovaikutuksessa (Lena Segler-Heikkilä, blogi)

25.4. Monimuotoinen tulkkaus eri asiakkaille ja vaihteleviin tilanteisiin (Outi Kuvaja, blogi)

2.5. Monikielisyys opinto-ohjauksen näkökulmasta (Hanna Putkonen-Kankaanpää, blogi)

9.5. Integroituminen uuteen kotimaahan ja näkökulman muutos paluumuuttajana (Jarmo Röksä, blogi)

(Julkaisuaikataulu päivitetty 14.4.2022)

Lukuvinkki – Humak asiantuntijablogi:

Minun suomen kieleni – tulkkauksen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden mietteitä toisesta työkielestään

Aiheesta lisää:

European Commission 2022. About Multilingualism Policy.. https://education.ec.europa.eu/focus-topics/improving-quality-equity/multilingualism

Jessner-Schmid, Ulrike ja Kramsch, Claire J. (toim.) 2015. The Multilingual Challenge. Cross-Disciplinary Perspectives. Sarjassa Trends in Applied Linguistics. Oldenburg: de Gruyter Mouton.

Lehtimaja, Inkeri, Kotilainen, Lari ja Kurhila, Saila 2021. Monikielisyyden haasteet työyhteisössä. Teoksessa Niska, Miira & al. Työelämän tutkimus. Vol 19 Nro 3. 452-463.

Lehtonen, Heini. 2015. Tyylitellen. Nuorten kielelliset resurssit ja kielen sosiaalinen indeksisyys monietnisessä Helsingissä. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/155659/tyylitel.pdf?sequence=1

Martin, Maisa 2016. Monikielisyys muutoksessa. Teoksessa Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 7(5). https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-lokakuu-2016/monikielisyys-muutoksessa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017. Suomen kielivarannon kehittäminen – Monikielisyys vahvuudeksi. https://okm.fi/monikielisyys

Teksti: Lena Segler-Heikkilä