Lev i vårt språk 3 – utbildning i finlandssvenskt teckenspråk


Livs3 jatkaa Lev i vårt språk -hankkeiden ketjua, jossa tuetaan suomenruotsalaisen viittomakielen elvytystyötä. Livs3-projektissa toteutetaan 10 opintopisteen laajuinen suomenruotsalaisen viittomakielen koulutus, jossa opiskelijat kehittävät kieliasiantuntijuuttaan ja kielitaitoaan, sekä perehtyvät suomenruotsalaisen viittomakielen yhteisöön, asemaan ja kielen elvytykseen. Koulutus on vuoden mittainen, helmikuusta 2022 helmikuuhun 2023. Projektin rahoitus tulee Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Tavoitteet

Projektin tarkoitus on tukea suomenruotsalaisen viittomakielen elvytystyötä koulutuksen avulla. Koulutuksen osallistujat saavat eväitä ja osaamista osallistua kielen pitämiseen elossa. Tavoitteena on saada lisää kielenkäyttäjiä, mutta myös tukea äidinkielisiä oman kielensä asiantuntijuudessa.

Hankeaika (päivämäärinä): 01.01.2022 – 15.03.2023
Projektipäällikkö: Liisa Halkosaari
Sähköposti liisa.halkosaari@humak.fi
Osaamiskärki Viittomakielten tulkkaus
Vaikuttavuusalue Valtakunnallinen
Partnerit: Kuurojen liitto, www.kuurojenliitto.fi
Finlandssvenska teckenspråkiga, www.dova.fi
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): Alle tai 50 000 euroa
Verkkosivu: Linkki
Linkit muihin somekanaviin: https://www.facebook.com/livsprojekt