Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

YAMK opintopolussa Maisteriopintoja avoimessa
Iloinen piirretty hahmo, jolla on monta kättä ja ne huitovat eri suuntiin.

Kulttuurituottaja (YAMK) -tutkinnossa painotetaan kulttuurituottajan kykyä johtaa luovan alan yhteistoiminnallisia kehittämisprosesseja. Työelämän muutokset on otettu huomioon opintosisällöissä kytkemällä niiden sisällöt korkeakoulun yhteistyössä työelämän kanssa tehtäviin hankkeisiin, opiskelijoiden työyhteisöihin ja niiden tarvitsemaan tutkimukselliseen kehittämistyöhön. Tutkintoon sisältyy myös työskentelyä monialaisissa ympäristöissä, mitä tukee tutkinnon toteuttaminen osittain yhteistyössä Humakin yhteisöpedagogikoulutuksen (yamk) kanssa.

Korkeakoulujen yhteishaku syksy 2022

Voit hakea maisteritasoiseen koulutukseemme korkeakoulujen syksyn 2022 yhteishakuaikana 31.8.-14.9.2022. Tutustu koulutukseen ja valintaperusteisiin Opintopolussa (linkki siirtää toiseen palveluun).

Kulttuurituottaja (YAMK)

  • Tutkintonimike: Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
  • Opiskelupaikkoja: 30
  • Koulutuksen laajuus: 60 opintopistettä
  • Suunniteltu kesto: 1 vuotta
  • Opetuskieli: suomi
  • Koulutus alkaa: tammikuussa 2023

Opetustapa

Kulttuurituottaja (YAMK) -tutkinto on laajuudeltaan 60 opintopistettä. Puolet tutkinnosta muodostaa opinnäytetyö, joka on työelämän kehittämishanke. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelu on päätoimista, mutta opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Monimuotokoulutuksena toteutettava tutkinto tarjotaan verkko-opetuksena, mutta tutkintoon sisältyy myös opiskelijoiden keskinäistä verkostoitumista vahvistavia, opiskelijalle vapaaehtoisia lähiopetuspäiviä. Opinnot suoritetaan kehittämis- ja oppimistehtävinä, jotka kytkeytyvät työelämän kehittämishaasteisiin. Opinnoissa korostuvat verkostoitumista sekä ryhmätyöskentelytaitoja vahvistavat oppimismenetelmät.

Tutkinto toteutetaan osittain yhteistyössä Humakin yhteisöpedagogi (yamk) -koulutuksen kanssa. Tutkinto jakaantuu vapaasti valittaviin (15 op), syventäviin (15 op) sekä opinnäytetyöopintoihin (30 op).

Opintojen rakenne

YHTEISET OPINNOT (yhteiset yp-koulutuksen kanssa; näistä kulttuurituotannon opiskelija valitsee 15 op)

1. Esimiestyö ja johtaminen (5 op)
2. Palvelumuotoilu (5 op)
3. Monimuotoisuus (5 op)
4. Yhteiskunnallinen viestintä ja sosiaalinen markkinointi (5 op)
5. Tulevaisuuden ennakointi (5 op)
6. Yhteisöjen kehittäminen (5 op)

SYVENTÄVÄT OPINNOT (15 op)

Kulttuurituotannon muuttuvat toimintaympäristöt:
• Tuotannot ja tapahtumat: Vaikuttavuus, verkostoituminen, kestävä tuotanto, 5 op
• Strateginen viestintä ja markkinointi, 5 op
• Talous ja rahoitus, 5 op

OPINNÄYTETYÖOPINNOT (30 op)