Vaihtoehtoinen tapa hakea opiskelijaksi!

Piirretty hahmo joka keinuu keinussa, joka on kiinnitetty pilveen

Tiesitkö, että voit hakea tutkinto-opiskelijaksi korkeakouluun myös erillishauissa? Erillishakuja ovat avoimen väylän erillishaku, siirtohaku ja uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden haku tutkinnon loppuun saattamiseksi. Avoimen väylän erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi haetaan suoritettujen Humakin avoimen AMK:n opintojen perusteella. Siirtohaussa haetaan toisesta korkeakoulusta Humakiin. Lisäksi Humakissa tai toisessa ammattikorkeakoulussa samaa tutkintoa opiskellut voi jatkaa kesken jääneitä opintojaan hakemalla uutta opiskeluoikeutta tutkinnon loppuun saattamiseksi.

Avoimen väylän erillishaussa (polku- tai väyläopinnot suorittaneet) ja siirtohaussa koulutuksiin haetaan Opintopolussa hakuaikana. Uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta ja uutta opiskeluoikeutta tutkinnon loppuunsaattamiseksi haetaan e-lomakkeella.

 Hakukohteina olevat opetusryhmät ja paikkakunnat vaihtelevat eri hakukausina.

Erillishaku

Erillishaun hakuaika on keväällä 1.-15.5. ja syksyllä 1.-15.11.

 • Haku avoimen AMK:n opintojen (polku- tai väyläopinnot) perusteella
 • Siirtohaku

Jatkuva haku

Jatkuvan haun hakuaika on keväällä 1.1.-15.5. ja syksyllä 1.8.-15.11. 

 • Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus kesken jääneen tutkinnon loppuun saattamiseksi (kaikki koulutukset).

 

Opiskelijavalinta ja valintamenettely erillishaussa ja haussa tutkinnon loppuun saattamiseksi

 • Mikäli hakijalla on erityisjärjestelytarpeita valintahaastattelussa, tulee niistä ilmoittaa hakuaikana Humakin hakijapalveluihin.
 • Jos hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen seuraavien kriteerien perusteella:
 1. opintomenestys (painotettu keskiarvo)
 2. hakuajan loppuun mennessä suoritettujen opintopisteiden määrä

Jos hakukelpoisia hakijoita ei saada kohtien 1. ja 2. perusteella paremmuusjärjestykseen erillishaussa ylempään AMK -tutkintoon, voidaan tarvittaessa järjestää soveltuvuutta arvioiva haastattelu. Siirtohaussa ja tutkinnon loppuunsaattajien haussa hakijoita voidaan haastatella koulutuksen järjestäjän päätöksellä.

 • Opiskelijavalinnan päätökset ilmoitetaan hakijoille sähköisellä hyväksymiskirjeellä hakulomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Viestissä on myös ohjeet paikan vastaanottamiseen sekä lukuvuosi-ilmoittautumisen tekemiseen.
 • Yhden korkeakoulupaikan säännös koskee yhteishaun lisäksi myös avoimen väylän erillishakua ja uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden hakua (kun alkuperäinen opiskeluoikeus on alkanut ennen 1.8.2015).  Siirtohaussa saatu opiskelupaikka korkeakoulussa ei kuulu yhden korkeakoulupaikan säännöksen piiriin. Yhden korkeakoulupaikan säännös tarkoittaa, että hakija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
 • Paikan vastaanotto on sitova, etkä voi purkaa opiskelupaikan vastaanottoa myöhemmin. Jos otat paikan vastaan esimerkiksi yhteishausta, peruuntuu samalla erillishaun hakukohteesi tai päinvastoin.
 • Lue lisää opiskelupaikan vastaanotosta ja yhden korkeakoulupaikan säännöksestä.

Valintahaastattelujen päivämäärät

Mikäli hakijoita haastatellaan, haastateltaviin ollaan yhteydessä erikseen.


Humakin polku- tai väyläopinnot suorittaneet

Avoimen väylän erillishaussa voi hakea hakija, joka on suorittanut vaaditun määrän Humakin polku- tai väyläkriteerien mukaisia tutkintoon soveltuvia opintoja kevään haussa 31.7. ja syksyn haussa 31.12. mennessä. Hakuvaiheessa on oltava realistinen suunnitelma opintojen loppuun saattamisesta. Jos kaikkia opintosuorituksia ei ole vielä tallennettu opintorekisteriin tai opinnot ovat vielä hakuhetkellä kesken, tehdään valintapäätös ehdollisena. Opintoja voi olla suoritettuna useamman lukuvuoden ja eri väyläkriteereiden voimassaoloaikana. Yli 10 vuotta vanhat opintosuoritukset eivät automaattisesti tuota hakukelpoisuutta.

Kulttuurituotannon koulutus

Syksyn 2022 erillishaun hakukohteet löydät Opintopolusta klikkaamalla alla olevia linkkejä

Avoimen väylän erillishaussa voi hakea hakija, joka on suorittanut vähintään 60 op (AMK) tai 15 op (YAMK) Humakin polkukriteerien mukaisia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Opintojen tulee olla suoritettu kevään haussa 31.7. mennessä ja syksyn haussa 31.12. mennessä. Valintapäätös tehdään ehdollisena, jos kaikkia opintosuorituksia ei ole vielä tallennettu opintorekisteriin.

Tulkkauksen koulutus

Syksyn 2022 erillishaun hakukohteet löydät Opintopolusta klikkaamalla alla olevia linkkejä

Avoimen väylän erillishaussa voi hakea hakija, joka on suorittanut vähintään 60 op Humakin polkukriteerien mukaisia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Opintojen tulee olla suoritettu kevään haussa 31.7. mennessä ja syksyn haussa 31.12. mennessä. Valintapäätös tehdään ehdollisena, jos kaikkia opintosuorituksia ei ole vielä tallennettu opintorekisteriin.

Yhteisöpedagogikoulutus

Syksyn 2022 erillishaun hakukohteet löydät Opintopolusta klikkaamalla alla olevia linkkejä

Avoimen väylän erillishaussa voi hakea hakija, joka on suorittanut vähintään 60 op (AMK) tai 20 op (YAMK) Humakin polkukriteerien mukaisia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Opintojen tulee olla suoritettu kevään haussa 31.7. mennessä ja syksyn haussa 31.12. mennessä. Valintapäätös tehdään ehdollisena, jos kaikkia opintosuorituksia ei ole vielä tallennettu opintorekisteriin.

NYO-väylä – Yhteisöpedagogi (AMK)

NYO-väylässä voi hakea hakija, joka on suorittanut Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon Nuoriso- ja yhteisöohjaajan osaamisalalta vuonna 2018 tai sen jälkeen sekä sen lisäksi vähintään 30 op:n laajuudelta Humakin Yhteisöpedagogi (AMK) tutkintoon kuuluvia opintoja 31.12.2022 mennessä. Hakuvaiheessa on oltava realistinen suunnitelma opintojen loppuun saattamisesta. Jos kaikkia opintosuorituksia ei ole vielä tallennettu opintorekisteriin tai opinnot ovat vielä hakuhetkellä kesken, tehdään valintapäätös ehdollisena.

Mikäli väyläopinnot ovat jääneet 2. asteen tutkinnon suorittamisen aikana kesken, on henkilöllä oikeus täydentää väyläopintoja ostamalla Humakin Avoimen AMK:n verkkokaupasta. Täydentävät AMK-opinnot on suoritettava vuoden sisällä 2. asteen tutkinnon valmistumisesta.


Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus kesken jääneen tutkinnon loppuunsaattamiseksi

Uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta tutkinnon loppuunsaattamiseksi haetaan e-lomakkeella, joka on auki ajalla 1.1. – 15.5. ja 1.8. – 15.11.  Tutustu kriteereihin huolellisesti ennen lomakkeen täyttämistä ja ole tarvittaessa yhteydessä Humakin hakijapalveluihin.

Tutkinnon loppuun saattajien hakukelpoisuuskriteerit

Humakin entinen opiskelija/suomalaisessa ammattikorkeakoulussa samaa tutkintoa opiskellut AMK- ja YAMK-tutkinto-opiskelija, joka on aloittanut opintonsa 1.8.2015 tai sen jälkeen eikä ole saanut tutkintoaan valmiiksi opiskeluoikeusaikana eikä harkinnanvaraisella lisäajalla, voi hakea ammattikorkeakoululta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi osallistumatta opiskelijavalintaan (L325/2015 32§).

HUOM. jos olet aloittanut opintosi ennen 1.8.2015, haet lomakkeella uutta opiskeluoikeutta.

Opiskelija on voinut menettää opiskeluoikeuden seuraavista syistä:

1) opiskelija on laiminlyönyt läsnä- tai poissaoloilmoittautumisen

2) opiskelija ei valmistunut opiskeluoikeusaikana eikä harkinnanvaraisella lisäajalla

3) opiskelija on eronnut ammattikorkeakoulusta

Ammattikorkeakoulututkintoon suoritettavia opintoja saa puuttua korkeintaan 60 op ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon korkeintaan 30 op. Opiskeluoikeusaikaa myönnetään korkeintaan yksi lukuvuosi ja yleensä hakemusta seuraavasta lukukaudesta alkaen.

Jos tutkinnostasi puuttuu 60-90 opintopistettä ja sinulla on mahdollista hyväksiluettavaa työkokemusta tai muuta osaamista, täytä tässä tapauksessa tiedot osaamisestasi. Tällä kartoitetaan tarvittavat tiedot henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemiseksi. Opinto-ohjaaja tai väyläohjaaja tekee arvioinnin hakijan mahdollisesta hyväksiluettavasta osaamisesta. Ennakkoarviointia tehdään vain hakijoille, joilta puuttuu enintään 90 opintopistettä. Jos hakijalla on enemmän kuin 90 opintopistettä suoritettavanaan, silloin hän joko suorittaa puuttuvia opintopisteitä avoimen ammattikorkeakoulun puolella tai hakee yhteisvalinnan kautta opiskelijaksi.

Tutkinto-opiskelijoita voidaan ottaa sen verran, kuin ko. koulutuksen tutkintoryhmässä on tilaa. Jos hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen seuraavien kriteerien perusteella:

 1. opintomenestys (painotettu keskiarvo)
 2. hakuajan loppuun mennessä suoritettujen opintopisteiden määrä

Hakijoille voidaan myös järjestää soveltuvuutta arvioiva haastattelu koulutuksen järjestäjän päätöksellä.

Opiskeluoikeuden kesto määritetään jäljellä olevien opintojen määrän ja opiskelijan suunnitelman perusteella. Opiskeluoikeus voidaan myöntää korkeintaan kahdeksi lukukaudeksi. Opiskeluoikeus voi alkaa kesken lukukauden. Opiskeluoikeus päättyy lukukauden lopussa (31.7. tai 31.12.).

Uudelleen myönnetyn opiskeluoikeuden saaneella ei ole poissaolo-oikeutta eikä mahdollisuutta harkinnanvaraiseen lisäaikaan.

Hakemuksen käsittelystä peritään opiskelijalta 50 euron käsittelymaksu(asetus 1440/2014).

Hakemuksen käsittelyaika on noin kuukausi.

Mikäli olet epävarma hakukelpoisuudestasi, ole ennen hakemuksen jättämistä ja käsittelymaksun maksamista yhteydessä Humakin hakijapalveluihin: hakijapalvelut@humak.fi / p. 029 451 9300.


Siirto-opiskelijaksi hakeminen

Syksyn 2022 erillishaun hakukohteet löydät Opintopolusta klikkaamalla alla olevia linkkejä:

Kuka voi hakea?

 • Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otettua opiskelijaa, jonka
  • opiskeluoikeus siirtyy suomalaisesta korkeakoulusta toiseen TAI
  • korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.
 • Siirto edellyttää, että hakijalla on voimassa oleva opiskeluoikeus ja tutkinnon suorittaminen määräajassa on mahdollista.
 • AMK-tutkintoa suorittavilla tulee olla opintosuorituksia vähintään 30 op / päättyvä lukukausi ja YAMK-tutkintoa suorittavilla vähintään 15 op / päättyvä lukukausi. Suoritettujen opintojen tulee olla täysimääräisesti hyväksiluettavissa haettavaan tutkintoon.
 • Siirto Humakiin voidaan myöntää ensimmäisen läsnäololukukauden jälkeen siten, että siirto tulee voimaan aikaisintaan seuraavan lukukauden alusta. Esim. opiskelija, joka on aloittanut opinnot syyslukukaudella 2022, voi hakea siirtoa Humakin syksyn siirtohaussa ja saada opiskeluoikeuden 1.1.2023 alkaen.
 • Siirtoa hakiessasi sinun tulee huomioida, että opiskeluoikeus- tai opintotukiaika eivät lisäänny siirtymisen perusteella. Opiskeluoikeusaika lasketaan siitä päivämäärästä, jolloin olet ottanut vastaan opiskelupaikan aikaisemmassa korkeakoulussa.
 • Siirto-opiskelijan oikeus suorittaa tutkinto määräytyy siirrossa saadun opiskeluoikeuden mukaisen tutkinnon perusteella. Tutkinnon suorittamisaikaan lasketaan myös se läsnä- ja poissaoloaika, jonka opiskelija on käyttänyt siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun. Kun siirto-opiskelija ottaa vastaa uuden opiskeluoikeuden, hän menettää samalla siirron perusteena olevan opiskeluoikeutensa (ammattikorkeakoululaki 932/2014).

Siirtohaku YAMK-tutkintoon

Hakukelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen edellyttää siirtohaussa, että:

 • hakijalla on voimassa oleva opiskeluoikeus suomalaisessa korkeakoulussa, vastaavan tasoisessa tutkintoon johtavassa koulutuksessa (esim. ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, tai ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus) ja
 • hakijalla on hakukohteena olevan tutkinnon tavoitteellista suoritusaikaa jäljellä (hakukohteena olevan tutkinnon tavoitteellisesta suoritusajasta vähennetään se aika, jonka hakija on jo käyttänyt siirtohaun perusteena käyttämänsä tutkinnon suorittamiseen)
 • hakijalla on hakukelpoisuuden antava soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, muu soveltuva korkeakoulututkinto, opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto (soveltuvat tutkinnot kuten yhteishaussa).
 • hakijalla on hakukelpoisuuden antavan tutkinnon jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden (24 kuukauden) työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa, että ala, jolta hakukelpoisuuden antava tutkinto on.
  • Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. (YEL = yrittäjäeläkevakuutus, MYEL = viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (L 932/2014).

Opiskelijavalinta

Siirtohakijan hakukelpoisuus tarkistetaan hakijapalveluissa. Jos hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen seuraavien kriteerien perusteella:  1) opintomenestys (painotettu keskiarvo), 2) hakuajan loppuun mennessä suoritettujen opintopisteiden määrä. Hakijoille voidaan myös järjestää soveltuvuutta arvioiva haastattelu koulutuksen järjestäjän päätöksellä.

Päätöksen siirtohausta tekee tulosyksikön koulutusjohtaja. Vain hakukelpoinen hakija voi tulla valituksi ja opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes todistukset on tarkistettu. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakouluun ilmoitettuun määräaikaan mennessä, tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja.

Varaamme oikeuden muutoksiin ja tarkennuksiin valintaperusteissa hakuajan alkamiseen asti.