Seikkailukasvatus, Bachelor of Adventure and Outdoor Education

Oppimisympäristöt Opintojen sisältö
Piirretty hahmo lentää ilmapalloilla.

Seikkailukasvatus
(Yhteisöpedagogi AMK, 210 op) – uutta: kampus muutti Helsinkiin!

Yhteisöpedagogiopinnot kouluttavat seikkailukasvatuksen asiantuntijoita. Seikkailukasvatus perustuu empiiriseen ja toimintalähtöiseen opetusmalliin, joka tukee yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen kasvua, kehitystä, hyvinvointia ja toimintaa.

Opintojen keskiössä toimii monialainen teoreettinen perusta, joka käytännössä toteutuu monialaisissa autenttisissa oppimisympäristöissä, kuten järvien, metsien, Lapin tuntureiden ja luonnon ympäröimänä. Opintojen aikana opiskelijat oppivat suunnittelemaan ja toteuttamaan turvallisia seikkailukasvatuksen aktiviteetteja erilaisille kohderyhmille ja arviomaan ja kehittämään seikkailukasvatuksen opetuksellista toimintaa.

Yhteisöpedagogin tutkinto-ohjelma tarjoaa opiskelijoille laaja-alaiset taidot sijoittua seikkailukasvatuksen monimuotoiseen työelämään. Opintojen jälkeen opiskelijoiden mahdollisuudet työllistyä ovat laajat, niin kotimaassa kuin kansainvälisellä sektorillakin. Seikkailukasvatukseen erikoistuvat yhteisöpedagogit voivat työllistyä esimerkiksi nuorisotyöhön, organisaatioille, kasvatuksen ja ohjauksen piiriin, hyvinvointipalveluihin tai luonto- ja seikkailukasvatuksen yrittäjiksi.

Yhteisöpedagogi (AMK), Seikkailukasvatus, on AMK-tasoinen tutkinto-ohjelma, joka kuuluu humanististen tieteiden ja kasvatustieteiden piiriin. Tutkinto on laadittu kansallisten ammattikorkeakoulututkintojen (AMK) vaatimusten mukaan ja se myös käsittää kansallisen ja eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen kelpoisuuden ja pätevyyden (taso 6) Lue lisää tutkintojen viitekehyksestä.

Kevään 2023 ensimmäinen yhteishaku

Tutkinto-ohjelmaan voi hakea kevään 2023 ensimmäisessä yhteishaussa ajalla 4.1. (klo: 08:00) – 18.1.2023 (klo: 15:00). Tutustu koulutukseen ja valintaperusteisiin tarkemmin Opintopolku-palvelussa.

Sivulla esitelty tutkintonimike ja tutkinnon kesto.
Klikkaa kuvasta Opintopolun hakemussivulle!

Koulutuksen kuvaus

  • Koulutus alkaa: Syyskuussa
  • Kampus: Helsinki
  • Opetuskieli: Englanti
  • Opetusaika: Päiväopinnot
  • Opetustapa: Lähiopetus
  • Opiskelumuoto: Kokemuksellinen oppiminen, Ohjattu opiskeleminen, Itsenäinen opiskeleminen, Ohjatut harjoittelut, Työelämälähtöinen oppiminen
  • Koulutuksen laajuus: 210 opintopistettä, Lue lisää opintojen sisällöstä (englanniksi)
  • Suunniteltu kesto: 3.5 vuotta, sisältää kesälukukaudet.
  • Lukuvuosimaksut: EU/ETA ja Sveitsin kansalaisilla ei ole lukuvuosimaksuja. Näiden alueiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta peritään 9000 € per lukuvuosi.
  • Tutkintonimike: Yhteisöpedagogi (AMK)

Uramahdollisuudet

Yhteisöpedagogiopiskelijat, jotka erikoistuvat seikkailukasvatukseen saavat laaja-alaiset taidot, joilla mahdollistetaan työllistyminen niin yhteisöjen kehittämisen kuin seikkailukasvatuksenkin aloilla. Opiskelijat omaksuvat keskeiset periaatteet ja taidot ennaltaehkäisevästä työstä sekä hyvinvoinnin edistämisestä. Tämän lisäksi heille tulee tutuiksi erilaiset kansalaisvaikuttamisen keinot niin yhteisöissä kuin yhteiskunnallisella tasollakin.

Opintojen aikana opiskelijat parantavat pedagogisia, sosiaalisia, teknisiä, ympäristö- ja turvallisuustaitojaan ja heidän yrittäjyysvalmiuksiaan kehitetään. Käytännönläheiset opintojaksot sekä yhteistyö työelämän edustajien kanssa ovat tärkeä osa opiskelijoiden yhteisöllisyyskykyjen kehittämistä sekä seikkailukasvatuksen osaamista.

Seikkailukasvatuksen toimintamalleja voidaan hyödyntää moninaisissa ympäristöissä erilaisten kohderyhmien kanssa yhteiskunnan eri sektoreilla kuten nuoriso- ja järjestötyön, ennaltaehkäisevän työn tai mielenterveyden parissa. Yrittäjyys-opinnot kannustavat opiskelijoita yrittäjätoimintaan. Opiskelijan omien kiinnostusten ja erikoistumisen mukaan hän voi myös työllistyä oppaaksi esimerkiksi kajakki-, vaellus-, kalliokiipeily- tai hiihtotoimintaan.

Lisätietoa ja lähteitä:

Hakijapalvelut

Kaikki hakemukset tutkinto-ohjelmaan tulee lähettää Opintopolku-palvelun kautta. Älä siis lähetä hakemustasi hakijapalveluille. Lue lisää hakukelpoisuusvaatimuksista sekä valintaperusteista.

Humak hakijapalvelut:
hakijapalvelut@humak.fi
Puh. +358 29 4519 300

Käyntiosoite:
Ilkantie 4, 00400 Helsinki

Teltta ja retkeilyvarusteet pilivä hipovan vuoren päällä
Maisemia vuoren päällä Lofooteilla.