Projektit

Hankkeet kehittävät alojemme osaamista

TKI-työ on soveltavaa tutkimustyötä, kehittämistoimintaa sekä innovaatiotoimintaa ja se on ammattikorkeakoulujen perustehtävä koulutustoiminnan lisäksi. Tutkimus ja kehittämistoiminta tukee osaamisen vahvistamista niin ammattikorkeakoulussa kuin sen vahvuusaloilla. Humakissa työelämälähtöiset projektit on integroitu tiiviisti koulutusprosessiin ja sitä toteutetaan osana vahvuusalojen strategista toimintaa.

Humakin valtakunnallisen rakenteen ansiosta voimme tarjota kehittämistoimintaa, joka kattaa suuren osan Suomea. Olemme aktiivinen myös kansainvälisissä kehittämishankkeissa.

Hankeyhteistyöhön? Ota yhteyttä!

Mikko Äärynen
Kehittämispäällikkö
+358 400 349 206
mikko.aarynen@humak.fi
Humak, Turun TKI-keskus,
ICT-talo, Joukahaisenkatu 3, 4. krs, 20520 TURKU

Hankkeistamme

Humanistisessa ammattikorkeakoulussa toteutetaan vuosittain kymmeniä erillisrahoitteisia hankkeita, joilla ammattikorkeakoulu tukee työelämää ja osallistuu työelämän kehittämiseen. Projektitoiminta on monialaista yhteistyötä Humakin koulutusalojen ja yhteistyökumppanien kanssa.

Digimagia

19.10.2021

DIGISTI – Digitaidot haltuun toisella asteella

19.10.2021

Lookout – osaamisen uudet suunnat: täsmävalmennus luovien alojen ammattilaisille koronakriisistä selviytymiseen

19.10.2021

Innotutkalla yrittäjille valmennusta koronan jälkeiseen aikaan

27.9.2021

Liikkuvan nuorisotyön -tutkimus

29.6.2021

Digitaaliset kaksoset kulttuurialan ekosysteemin elvyttämisessä (UKKE029)

1.6.2021

Nuorten virtalähde – korona-ajan digitaalisen tapahtumatuotannon koulutus nuorille

28.5.2021

Tutkimus iäkkäiden helsinkiläisten osallistumisesta kulttuuripalveluihin

12.5.2021

Uusi jatkuvan oppimisen palveluketju Keski-Suomen työllisyyden kokeilukuntiin (UJOPK)

4.5.2021

OUYE – Opening Universities for Youth in Europe

4.5.2021

Vevent – Boosting the Virtual Event Industry

23.4.2021

Osaamista ennakoinnista vaikuttavuuteen

23.4.2021

Språkstyrka

23.4.2021

KENTAURI – Tavoitteena nuorten merkityksellinen elämä ja osallisuus yhteiskunnassa

23.4.2021

Ydinasia – Kielellinen saavutettavuus sosiaali- ja terveyspalveluissa

21.4.2021

OmaKehu tukee syrjäytymisvaarassa olevia miehiä sanataiteen keinoin

3.12.2020

Jatkumo – Hanke jatkuvan oppimisen kytkemiseksi osaksi ammattikorkeakoulun kumppanuuksia

8.10.2020

Nuorisotyöntekijöiden työhyvinvoinnin tila ja toimenpidesuositukset

6.10.2020

eKollega – Yrittäjien työhyvinvoinnin kehittäminen verkkomentoroinnilla

24.9.2020

Viittomakielibarometri 2020

23.9.2020

Virtalähde – digitaalisen tapahtumatuotannon koulutus

15.5.2020

EDU – Creating New Customer Value Through Cross-Border Cooperation (EDUCRO)

6.5.2020

OppiJana – Maahanmuuttajanuoret vapaaehtoistyössä – oppia opiskelijalle ja järjestölle

6.5.2020

JärKeä – Järjestötyöhön kestävyyttä

29.4.2020

Tulevaisuuden nuorisotyön tekijät, paikat ja ympäristöt

21.4.2020

E-urheilulla yhteisöllisyyttä ja liiketoimintaa eLämää

1.10.2019

KaPu – Kannustava puhe

1.10.2019