Aidosti vaikuttavaa TKI-työtä - valtakunnallisesti ja kansainvälisesti!

Hankelistaus Asiantuntijablogimme

Hankkeet luovat vaikuttavuutta

Koulutustoiminnan ohella Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu toteuttaa toista perustehtäväänsä, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI). Humakin TKI-toiminnan lähtökohtana on työelämälähtöinen kumppanuudella kehittäminen ja toiminnan tavoitteena on vahvistaa osaamista ammattikorkeakoulussa sekä luoda vaikuttavuutta niin paikallisesti kuin kansainvälisesti.

Yhteistyössä kehittäen ja uutta luoden

Humakin TKI-toiminnan keskiössä ovat tutkimus- ja kehittämishankkeet sekä julkaisu- ja liiketoiminta. Vuosittain Humakissa toteutetaan kymmeniä erillisrahoitteisia hankkeita, joissa asiantuntijamme kehittävät ja kokeilevat uusia palveluja, toimintamalleja ja tuotteita, luovat uutta liiketoimintaa sekä tekevät soveltavaa tutkimusta yhteiskunnan eri tarpeisiin.

Julkaisutoiminnan keskeisenä tavoitteena on kehittää osaamiskärkiämme ja kumppaneidemme toimintaa sekä tuottaa aineistoa, kuten opetus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyviä tutkimustuloksia ja raportteja, alan koulutuksen tarpeisiin. Lisäksi Humak tarjoaa palveluliiketoimintana toteutettavia koulutus- ja asiantuntijapalveluita maanlaajuisesti yritysten, järjestöjen ja muiden organisaatioiden hyödynnettäväksi.

Humakissa noudatetaan avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteita ja periaatteita.

Kärkialojemme huippuosaaminen palveluksessanne

TKI-toimintamme kärkialat ovat:

  • Nuorisotyö
  • Järjestötyö
  • Työyhteisöjen kehittäminen
  • Seikkailukasvatus
  • Tuotanto- ja projektiosaaminen
  • Luovien alojen yrittäjyys
  • Viitottujen kielten tulkkaus
  • Kommunikaatioasiantuntijuus

Vahvuusalojemme huippuosaaminen palvelee niin yrityksiä, julkisia organisaatioita kuin kansalaisyhteiskunnan toimijoita. TKI-työmme on vahvasti integroitu koulutustoimintaamme, joten yhteistyössä ammattikorkeakoulumme kanssa mukana tulee myös tulevaisuuden huippuosaajien, opiskelijoidemme osaaminen!

Paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti

Humakin valtakunnallisen rakenteen ansiosta voimme tarjota kehittämistoimintaa laajalti Suomessa, jonka lisäksi olemme aktiivisesti mukana kansainvälisissä kehittämishankkeissa. Hanketoiminnassamme eniten hyödynnetyt rahoituslähteet ovat mm. Euroopan aluekehitys- ja sosiaalirahasto, Erasmus-ohjelma, EU:n alueiden väliset ja rajat ylittävät ohjelmat, EU:n maaseudun kehittämisohjelma sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankeyhteistyöhön? Ota yhteyttä!

Mikko Äärynen
Kehittämispäällikkö
+358 400 349 206
mikko.aarynen@humak.fi
Humak, Turun TKI-keskus,
ICT-talo, Joukahaisenkatu 3, 4. krs, 20520 TURKU

TKI-projektejamme

Humanistisessa ammattikorkeakoulussa toteutetaan vuosittain kymmeniä erillisrahoitteisia hankkeita, joilla ammattikorkeakoulu tukee työelämää ja osallistuu työelämän kehittämiseen. Projektitoiminta on monialaista yhteistyötä Humakin koulutusalojen ja yhteistyökumppanien kanssa.

PEBES – Pedagogics of Biodiversity and Environmental Sustainability

10.11.2022

Kemusote – Kevytyrittäjyys ja muutoskyvykkyys sote-alan toimintaedellytysten sekä työhyvinvoinnin edistäjänä

10.11.2022

Nutshell – Quality assurance of international project management and cooperation in the field of higher education

3.8.2022

Okulaari – Nostetta luovan alan työllistymiselle Varsinais-Suomessa

20.4.2022

Diggiloo – digitaalisia kulttuuritekoja nuorilta nuorille

8.2.2022

DigiGym

4.11.2021

Struve Experience – kulttuuriperintö eläväksi lisätyn todellisuuden keinoin

3.11.2021

Saavutettavat koulutuspolut ja oikeus oppia – Saako oppia –hanke

3.11.2021

Digimagia

19.10.2021

DIGISTI – Digitaidot haltuun toisella asteella

19.10.2021

Lookout – osaamisen uudet suunnat: täsmävalmennus luovien alojen ammattilaisille koronakriisistä selviytymiseen

19.10.2021

Innotutkalla yrittäjille valmennusta koronan jälkeiseen aikaan

27.9.2021

Liikkuvan nuorisotyön -tutkimus

29.6.2021

Digitaaliset kaksoset kulttuurialan ekosysteemin elvyttämisessä (UKKE029)

1.6.2021

Nuorten virtalähde – korona-ajan digitaalisen tapahtumatuotannon koulutus nuorille

28.5.2021

Tutkimus iäkkäiden helsinkiläisten osallistumisesta kulttuuripalveluihin

12.5.2021

Uusi jatkuvan oppimisen palveluketju Keski-Suomen työllisyyden kokeilukuntiin (UJOPK)

4.5.2021

OUYE – Opening Universities for Youth in Europe

4.5.2021

Vevent – Boosting the Virtual Event Industry

23.4.2021

Osaamista ennakoinnista vaikuttavuuteen

23.4.2021

Språkstyrka

23.4.2021

KENTAURI – Tavoitteena nuorten merkityksellinen elämä ja osallisuus yhteiskunnassa

23.4.2021

Ydinasia – Kielellinen saavutettavuus sosiaali- ja terveyspalveluissa

21.4.2021

OmaKehu tukee syrjäytymisvaarassa olevia miehiä sanataiteen keinoin

3.12.2020

Jatkumo – Hanke jatkuvan oppimisen kytkemiseksi osaksi ammattikorkeakoulun kumppanuuksia

8.10.2020

Nuorisotyöntekijöiden työhyvinvoinnin tila ja toimenpidesuositukset

6.10.2020

eKollega – Yrittäjien työhyvinvoinnin kehittäminen verkkomentoroinnilla

24.9.2020