Koulutus- ja yrityspalveluita luovien alojen yrittäjille ja yrityksille

Creve - Luovien alojen yrittäjille
Piirretty puunoksa, jonka päällä on neljä lintua: yksi iso ja kolme pientä.

Luovien alojen yrittäjyyden osaamiskärki

Humakin kulttuurituotannon vahvuusalan toinen osaamiskärki Tuotanto- ja projektiosaamisen rinnalla on Luovien alojen yrittäjyyden kärki.  

 • Osaamiskärjen tehtävänä on tukea luovan osaamisen parempaa hyödyntämistä eri alojen yrittäjyydessä ja muuttuvassa yrittäjyysympäristössä.  
 • Osaamiskärjen tavoitteena on luoda palvelukonsepti, joka tuottaa jatkuvan oppimisen periaatteelle rakentuvaa yrittäjyyskasvatusta- ja koulutusta sekä vahvistaa luovien alojen toimijoiden yrittäjyysosaamista.  

Palvelut rakentuvat kulttuurituotannon vahvuusalan koulutuspolun, monipuolisen TKI-toiminnan ja luovilla aloilla toimivan yrityspalveluCreven ympärille. 

Videolla esitellään Creven luovien alojen oppimisympäristöä.

Luovat alat tarvitsevat lisää monipuolista osaamista  

Luovien alojen yrittäjyyden osaamiskärkityö tähtää:  

 1. luovien alojen yrittäjyysosaamisen vahvistamiseen, 
 2. luovan osaamisen parempaan tunnistamiseen laajemmin yrittäjyydessä, 
 3. luovien alojen toimijoille sopivien koulutuksellisten yrityspalvelujen saatavuuden lisäämiseen, 
 4. välittäjätoiminnan tehostamiseen ja 
 5. rahoitusmahdollisuuksien laventamiseen monialaisuuden kautta. 

Luovien alojen yrittäjyyden osaamiskärki toimii yhteistyössä yritysten, yrityspalvelutoimijoiden, oppilaitosten ja toimialajärjestöjen kanssa.  

Luovien alojen yrittäjyyden tuoteperhe 

 • Tutkinto-opiskelijoille (Kulttuurituottaja AMK ja Kulttuurituottaja YAMK) on rakennettu yrittäjyyspolku, jota seuraamalla opiskelija voi kartuttaa yrittäjyysosaamistaan haluamassaan laajuudessa. 
 • Creven opinnollistetut kokonaisuudet ja yrittäjille suunnatut palvelut
 • Suunnitteilla on työelämätutkinto luovien alojen yrittäjille (Kulttuurituottaja AMK, verkkotutkinto).
 • TKI –toiminnalla tuemme luovien alojen yrittäjyyskasvatusta ja osaamista yrittäjyyteen liittyvissä kehittämishankkeissa.
 • Kansainvälisesti tuotamme koulutusta ja kehittämistoimintaa kulttuurituotannon osaamiskärkien yhteistyönä. Uusimpana esimerkkinä englanninkielinen kestävän kulttuurituotannon koulutuskokonaisuus COSM (YAMK taso). COSM liittyy vahvasti luovien alojen yrittäjän tulvaisuuden osaamistarpeisiin. 

Kumppanit ja keskeiset verkostot 

Luovien alojen yrittäjyyden osaamiskärjellä on toimintansa tukena laaja verkosto kansallisesti ja kansainvälisesti.  

 • EU-toimijat luovilla aloilla, 
 • valtakunnalliset järjestöt ja toimijat, 
 • kehittämisyhtiöt, kaupungit, alueelliset verkostot ja yhteenliittymät Humakin alueyksiköiden alueilla,   
 • lukuisat oppilaitokset sekä kansainvälisissä verkostoissa että Suomessa.