Koulutus- ja yrityspalveluita luovien alojen yrittäjille ja yrityksille

Creve - Luovien alojen yrittäjille
Piirretty puunoksa, jonka päällä on neljä lintua: yksi iso ja kolme pientä.

Luovien alojen yrittäjyyden osaamiskärki

Humakin kulttuurituotannon vahvuusalan toinen osaamiskärki Tuotanto- ja projektiosaamisen rinnalla on Luovien alojen yrittäjyyden kärki. Luovien alojen yrittäjyyden kärkiajattelun tavoitteena on tuottaa monipuolisia koulutus- ja yrityspalveluja taide- ja kulttuurialojen opiskelijoille, luovan alan yrittäjyyttä suunnitteleville sekä toimiville luovan alan yrityksille.

Videolla esitellään Creven luovien alojen oppimisympäristöä.

Luovat alat tarvitsevat lisää monipuolista osaamista ja tuotannollisia taitoja

Luova talous ja aineettoman arvon luominen kasvun kärjiksi –työryhmäselvityksessä (OKM, 2017a) on tunnistettu luovien alojen kasvuun liittyviä esteitä. Selvityksen mukaan alalla on kasvupotentiaalia kansainvälisesti vertailtaessa. Ruotsissa luovien alojen arvonlisäys on 5,8% bruttokansantuotteesta ja Englannissa 5,2%. Suomessa kulttuuritoimialojen osuus kansantaloudesta oli vuonna 2016 3% ja osuus työllisistä 3,3%. Niiden osuus kulutusmenoista on kuitenkin suurempi, lähes 5%, joten vaikutus kansantaloudessa on merkittävä.

Humakin tavoitteena on monipuolistaa alan osaamista ja osaamisen tunnistamista. Luovien alojen kehittymistä hidastaa mainitun OKM:n työryhmäselvityksen mukaan tarjolla olevien yrityspalveluiden hajanaisuus. Ne eivät myöskään tarjoa vahvaa alustaa monialaiseen verkostoitumiseen. Luovalle osaamiselle on tarvetta kaikilla toimialoilla, mutta sen siirtäminen ja osaamisen jalostaminen ei ole ollut systemaattista.

Humakin osaamiskärkityö tähtää

 1. luovien alojen yrittäjyysosaamisen vahvistamiseen koulutuskentällä,
 2. luovien alojen toimijoille sopivien koulutuksellisten yrityspalvelujen saatavuuden lisäämiseen,
 3. välittäjätoiminnan tehostamiseen,
 4. rahoitusmahdollisuuksien parantamiseen sekä
 5. osaamistarpeista lähtevien kasvun esteiden ylittämiseen.

Osaamiskärkityön tavoitteena on luoda valtakunnallinen koulutustuotteista ja ohjauspalveluista koostuva uusia viestintä- ja koulutusteknologioita hyödyntävä palvelurakenne. Rakenne toimii yhteistyössä yritysten, yrityspalvelutoimijoiden, oppilaitosten ja toimialajärjestöjen kanssa. Uudet palvelut ja osaamiskärki rakentuvat Humakin luovien alojen osaamiskeskittymä Creven ja sen verkostojen ympärille.

Luovien alojen yrittäjyyden tuoteperhe

Humakin luovien alojen osaamiskeskittymä Creve tarjoaa toiminnoillaan monipuolisen oppimisympäristön yrittäjäksi suuntautuville opiskelijoille. Yrittäjämäinen työote auttaa tutkinto- ja jatko-opiskelijoita tulevaisuuden työelämän muutoksissa. Creve auttaa yritystoiminnan suunnittelussa, käynnistämisessä, kehittämisessä, kasvussa ja kansainvälistymisessä. Luovien alojen yrittäjyyden osaamiskärjen voimakkaalla TKI-lähtöisyydellä parannetaan opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia ja varmistetaan koulutuksen vastaavan tulevaisuuden työelämävaatimuksia.

Humak tukee luovien toimialojen kasvua ja yrittäjyyttä yrityskehittämisen palvelukonseptilla. Rakennamme valtakunnallisen luovien alojen palveluverkoston sekä digitaaliset neuvontapalvelut alan yrityksille ja toimijoille. Palveluverkosto tarjoaa:

 1. työkaluja yrittäjyyden ja liiketoimintapotentiaalin arviointiin,
 2. kouluttaa yrittäjyyden opettajia ja yritysneuvojia luovien alojen liiketoimintaosaamisen tarpeisiin sekä
 3. verkostoi luovien alojen yrittäjiä eri alojen yritysten kanssa uuden, luovan osaamisen hyödyntämiseen perustuvan liiketoiminnan saavuttamiseksi.

Luovien alojen monipuolisia palveluja kehitetään TKI-hankkeissa, ja palveluista rakennetaan mahdollisuuksien mukaan liiketoimintaa yrittäjille ja muille työelämätoimijoille kohdennetun maksullisen koulutuksen ja neuvonnan avulla.

Humak tekee oppilaitosyhteistyötä ja tarjoaa monipuolisia jatkuvan oppisen periaatteelle rakentuvia koulutuspaketteja ja tuotteita sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Kulttuurituotannon vahvuusalan keskeisenä tulevaisuuden tavoitteena on luoda englanninkielinen BA-tutkinto. Tämä luo uusia mahdollisuuksia myös kehittää englanninkielisiä täydennyskoulutuskokonaisuuksia koulutusvientiin luovien alojen osalta niin, että osaamiskärjet tekevät yhteistyötä. Luovien alojen oppimisympäristönä Creve mahdollistaa myös koulutusviennin näkökulmasta esimerkiksi tutkintojen ja niiden osien sekä konsultoinnin myyntiä.

Strategiset kumppanit ja keskeiset verkostot

Humakin kulttuurituotannolla, ml. luovien alojen yrittäjyyden osaamiskärjellä on toimintansa tukena laaja verkosto. Kumppaniverkostoon kuuluvat:

 • monet kansainväliset järjestöt,
 • EU-toimijat luovilla aloilla,
 • kansalliset ministeriötason toimijat,
 • valtakunnalliset järjestöt ja toimijat,
 • kehittämisyhtiöt, maakuntien liitot,
 • Taiteen edistämiskeskus sekä
 • oppilaitokset sekä kansainvälisissä verkostoissa että Suomessa.

Luovien alojen yrittäjyys-osaamiskärjen kumppanuusverkosto on laaja:

 • NY Nuori yrittäjyys,
 • TEM,
 • OKM,
 • AGMA,
 • Business Finland,
 • Team Finland,
 • Music Finland,
 • Design Forum Finland,
 • Ornamo,
 • Grafia,
 • Safa,
 • Design museo,
 • Taike,
 • Kaapeli,
 • AVEK,
 • Fiban,
 • ELY,
 • Finnvera,
 • Finnish Design Academy,
 • CI incubators & accelerators network ja
 • Yrittäjäjärjestöt.

Jatkuvan oppimisen näkökulmasta on keskeistä tarjota koulutusta luovan osaamisen hyödyntämisestä kulttuurialojen lisäksi uusien kumppaneiden aloille, joille luova osaaminen tuo lisäarvoa.