Hakuohjeet AMK-tutkintoihin

Pitkähiuksinen piirretty hahmo puhuu ja hänen suusta tulee valkoinen puhekupla.

Kevään 2022 ensimmäinen ja toinen yhteishaku

Humakin koulutusten hakuohjeet ja valintaperusteet vaihtelevat koulutusaloittain. Päivitetty hakemiseen liittyvä informaatio löytyy Opintopolusta.

Kevään 2022 toisen yhteishaun koulutustarjonta julkaistaan lokakuun 2021 loppuun mennessä Opintopolussa.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

 • lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
 • Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat aikaisemmat opinnot
 • näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin
 • alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon.

Katso hakukohteiden valintaperusteet ja lisätiedot Opintopolusta.


Bachelor of humanities, Community educator, Adventure and Outdoor education

You can find all the information and all the necessary duties about application process from Studyinfo
and from Humak’s website.


Yhteisöpedagogi (AMK) päivä- ja verkkototeutus, järjestö- ja nuorisotyö

 • Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus (Jyväskylä, Kuopio, Nurmijärvi, Turku)
 • Yhteisöpedagogi (AMK), verkkototeutus (MOVE), järjestö- ja nuorisotyö (Helsinki)

Valintaperusteet

Käytössä olevat valintatavat

I. AMK-valintakoe

II. Todistusvalinta

Lisätietoa www.ammattikorkeakouluun.fi

AMK-valintakoe

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakoepäivät ilmoitetaan talven aikana.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset erityisjärjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

AMK-valintakokeen sisällöstä, kestosta ja pisteytyksestä katso lisätietoa www.ammattikorkeakouluun.fi.

Todistusvalinta

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso lisätietoa www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.


Yhteisöpedagogi (AMK), verkkototeutus, työyhteisön kehittäjä

Koulutukseen valitaan opiskelijat valintakoekurssin perusteella. Tutustu valintaperusteisiin Opintopolussa.


Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

 • Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus, Jyväskylä
 • Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus, Kauniainen

Valintaperusteet

I. AMK-valintakoe

Lisätietoa www.ammattikorkeakouluun.fi

AMK-valintakoe

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakoepäivät ilmoitetaan talven aikana.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset erityisjärjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

AMK-valintakokeen sisällöstä, kestosta ja pisteytyksestä katso lisätietoa www.ammattikorkeakouluun.fi.


Kulttuurituottaja (AMK), verkkototeutus

Valintakoe toteutetaan kaksivaiheisena, ja sillä selvitetään hakijan soveltuvuutta kulttuurituotannon alalle, motivaatiota, itseohjautuvuutta ja oppimisvalmiuksia niin korkeakoulu- kuin verkko-opintoihin.

1. Valintakokeen ensimmäinen vaihe on 3 opintopisteen laajuinen verkkokurssi.

2. Valintakokeen toinen vaihe on haastattelu, joka toteutetaan videoneuvotteluna.

Valintaperuste- ja valintakoetiedot löytyvät Opintopolusta.

 


Tulkki (AMK)

 • Tulkki (AMK), viittomakielen tulkkaus, päivätoteutus, Helsingin TKI-keskus (Ilkka)
 • Tulkki (AMK), tulkkaus ja kommunikaation ohjaus, monimuotototeutus, Kuopion yksikkö

Valintaperusteet

Koulutukseen valitaan opiskelijat valintakoekurssin perusteella. Tutustu valintaperusteisiin Opintopolussa.