Opiskelijapalvelut

Kolme eri kokoista pilveä.

Opintotoimisto tarjoaa palveluita Humakissa jo opiskeleville

Opintotoimisto tukee opiskelijoita tarjoamalla erilaisia palveluja ja neuvontaa mm. ilmoittautumismenettelyistä, opintososiaalisista eduista ja opintotukiasioista.

Humakin opintotoimisto palvelee keskitetysti opiskelijoitamme sähköpostitse opintotoimisto@humak.fi ja numerossa 029 451 9253. Puhelinpalveluajat ovat maanantaista torstaihin klo 13 – 15. Perjantaisin opintotoimiston puhelinpalvelu on suljettu.

Opintotoimistosta opiskelijat saavat tietoa esimerkiksi omista opintosuorituksistaan ja opintososiaalisista eduista sekä erilaisia opiskeluun liittyviä todistuksia.

Avoimen AMKn palvelut: avoinamk@humak.fi

Hakijapalvelut palvelee Humakiin hakevia: hakijapalvelut@humak.fi ja puh. 029 451 9300. Hakijapalvelujen puhelinpalvelu on avoinna pääsääntöisesti ma-to klo 13-15.

Opinto-ohjaus tukena opiskelun eri vaiheissa

Opinto-ohjauksen tavoitteena on opiskelijan oppimisen, opintojen edistymisen, ammatillisen kehittymisen ja hyvinvoinnin tukeminen. Ohjaus jakautuu oppimisen ja opiskelun ohjaukseen, urasuunnitteluun ja ammatillisen kasvun ohjaukseen sekä henkilökohtaisen kehityksen ohjaukseen. Ohjausta antaa Humakin opetushenkilökunta.

Humakin pedagogiikka perustuu valmentajuus-malliin, jossa opiskelijat jaetaan valmennustiimeihin ja -ryhmiin. Suurin osa ohjauksesta tapahtuu ryhmissä ja osa henkilökohtaisen valmentajan kanssa kehityskeskusteluissa.

Opetushenkilökunnalla on myös kiinteät vastaanottoajat, jolloin he ovat tavoitettavissa opintoihin liittyvissä asioissa.

Kirjasto- ja tietopalvelut  toimivat valtakunnallisesti

Humakin kirjastot toimivat kampusten tai TKI-keskusten yhteydessä. Palvelut järjestetään yhteistyössä kansanopisto- ja erikoiskirjastojen kanssa. Ne ovat osa opetustoimintaa ja toimivat viestintätekniikan opetus- ja opiskelukäytön tukena. Kaikki opiskelijat saavat tiedonhakutaitojen opetusta.

Kirjastojen ajantasaiset aukiolotiedot löydät täältä (linkki menee toiselle sivustolle).

Kansainvälisyys on osa kaikkea toimintaamme

Humakin opiskelijoilla on monia mahdollisuuksia kansainvälistyä. Itse asiassa opiskelijamme ovat suomen kansainvälisimpiä, sillä peräti 25% opiskelijoistamme suorittaa osan opiskeluistaan tai harjoitteluistaan ulkomailla. Kansainvälisyysopintoja voi suorittaa myös osallistumalla kansainvälisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin koti- tai ulkomailla. Kaikilla Humakin koulutusalat ovat mukana alojensa kansainvälisissä verkostoissa.

Tutustu laajaan verkostoomme.

IT-palvelut tuovat verkon palvelut opiskelijoiden käyttöön

Humakin tietohallinto tuottaa opiskelun ja opetuksen tarvitseman  tieto- ja viestintäteknisen ympäristön, jonka avulla verkon palvelut ovat käytettävissä kaikissa Humakin toimipaikoissa ja myös oppilaitoksen ulkopuolelta. Jokaisella kampuksella on opiskelijoiden käytössä atk-luokkia, ja kaikilla opiskelijoilla on käytettävissään Peppi-oppilaitosjärjestelmä sekä Office 365 palvelu. Tietohallinto antaa tarvittaessa tietotekniikkatukea käyttäjille.

Tietohallinto: support@humak.fi

Peppi-neuvonta: peppi@humak.fi

Todistuskopiot – palveluhinnasto (jo valmistuneet/lopettaneet)

Voit todentaa suorittamasi opinnot/tutkinnon Koski-palvelusta osoitteessa https://opintopolku.fi/koski/. Voit tehdä Koskessa jakolinkin haluamistasi opinnoista ja välittää sen haluamallesi taholle esimerkiksi työtä tai opiskelupaikkaa hakiessasi.

Veloitamme valmistuneilta ja 1.1.2017 jälkeen muilla tavoin opintonsa lopettaneilta opiskelijoilta maksun todistuskopioista tai opintorekisteriotteesta (uusintatoimitus) seuraavan hinnaston mukaisesti:

  • kopio tutkintotodistuksesta liitteineen 30 €
  • opintosuoritusote 20 €

Todistustuspyynnön sähköinen lomake

Lisätiedot: opintotoimisto@humak.fi