Työelämän murros muuttaa työn tekemisen tapoja

Työyhteisön kehittäjäkoulutus avoimessa AMK:ssa
Pitkähiuksinen piirretty hahmo seisoo korokkeella ja kastelee kastelukannulla erilaisia kukkasia.

Työyhteisöjen kehittämisen osaamiskärki

Työyhteisöjen kehittämisen osaamiskärjen painopisteet ovat:

  1. Tuottavuuden ja organisaatiokulttuurien kehittäminen,
  2. Työyhteisöjen monimuotoisuus ja työurien pidentäminen sekä
  3. Eettinen vastuu ja yhteisöllisyyden uudet muodot työelämässä.

Osaamiskärjessä työelämän ilmiöitä tarkastellaan sosiaalisen, käytäntö- ja kokemusperustaisen oppimiskäsityksen mukaisesti soveltaen monipuolisia pedagogisia menetelmiä sekä erilaisia tutkimuksellisia lähestymistapoja.

Strategisena tavoitteenamme on nousta Suomen johtavaksi työyhteisöjen kehittämisen kouluttajaksi ja yhteisöllisten menetelmien kehittäjäksi.

Työyhteisöissä tarvitaan laaja-alaista vuorovaikutus- ja kehittäjäosaamista

Työyhteisöjen kehittäminen on ainutlaatuinen osaamiskärki yhteisöpedagogikoulutuksissa. Ensimmäiset tutkinto-opiskelijamme aloittivat vuonna 2017, ja koulutus on alusta asti ollut yksi suosituimmista tutkinnoistamme. Kysynnän vuoksi olemme lisänneet sekä sisäänottomääriä että laajentaneet opintojaksotarjontaamme avoimen AMK:n tarjontaan.

Työyhteisöjen kehittäjien lisääntynyt tarve perustuu nopeatempoisesti muuttuvan työelämän niin työyhteisöille kuin yksittäisille ihmisillekin luomiin paineisiin ja toisaalta yleisen osaamistason nostoon liittyvään valtakunnalliseen tavoitteeseen. Nopeasti muuttuvassa ympäristössä menestyäkseen organisaatioiden on kehitettävä työyhteisöjen toimintaa, osaamista ja organisaatiokulttuureja.

Muutostrendit aiheuttavat tilanteita, joissa tarvitaan laaja-alaista analyyttistä ymmärrystä sekä vuorovaikutus- ja kehittämisosaamista. Humak vastaa tähän tarpeeseen koulutuksilla ja TKI-hankkeilla, jotka nojaavat monitieteisen työelämän tutkimuksen tuottamaan uusimpaan tietoon ja sen soveltamiseen.

Opiskelijana työssä olevat ammattilaiset

Osaamiskärjen opiskelijat ovat enimmäkseen työssä olevia. He edustavat laajasti suomalaisen työelämän eri sektoreita ja ammatteja HR-ammattilaisista luottamushenkilöihin ja esimiehiin.

Opiskelijapalautteessa korostuu opiskelijayhteisön monipuolisuuden merkityksellisyys oppimisympäristönä ja verkostoitumisen mahdollistajana. Opiskelua on ensimmäisten vuosien jälkeen digitalisoitu, jonka ansiosta pystymme tarjoamaan opintoja kaikkialle, paikasta riippumatta.

Humak antaa koulutetuille työyhteisöjen kehittäjille tarvittavat valmiudet työpaikoilla tapahtuvan oppimisen tukemiseen ja työyhteisöjen toimivuuden varmistamiseenkin. Opiskelijat tukevat jo opintojensa aikana työyhteisöjään niiden erilaisissa vaiheissa ja vahvistavat luottamusta, osallisuutta ja hyvinvointia työssä.

Strategiset kumppanuudet

Osaamiskärki on rakentanut kumppanuuksia  niin työelämän ja työhyvinvoinnin tutkimusta ja kehittämistä edistävien yliopistojen ja korkeakoulujen kuin yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyöorganisaatioidenkin kanssa. Työmarkkinaosapuolet ovat keskeisiä osaamiskärjen yhteistyökumppaneita erityisesti koulutusten ja väyläopintojen kehittämistyössä.

Lähivuosina lisäämme ja vahvistamme TKI-yhteistyötä ja kasvatamme monipuolisesti hankekantaa niin yritystason kehittämishankkeisiin kuin monitieteisiin työelämäntutkimuksen alan tutkimushankkeisiinkin. Tämä mahdollistaa myös aktiivisen ja korkeatasoisen julkaisutoiminnan