Murros muuttaa työn tekemisen tapoja

Työyhteisön kehittäjäkoulutus avoimessa AMK:ssa
Pitkähiuksinen piirretty hahmo seisoo korokkeella ja kastelee kastelukannulla erilaisia kukkasia.

Työyhteisöjen kehittäjien lisääntyvä tarve yhteiskunnassa perustuu toisaalta nopea tempoisesti muuttuvan työelämän niin työyhteisöille kuin yksittäisille ihmisillekin luomiin paineisiin ja toisaalta yleisen osaamistason nostoon liittyviin valtiontason tavoitteisiin.

Työelämän murros muuttaa työn tekemisen tapoja, työorganisaatioita ja toimintakulttuureja. Nopeasti muuttuvassa ympäristössä organisaatioiden on menestyäkseen kehitettävä työyhteisöjen toimintaa, osaamista ja organisaatiokulttuureja.

Tarvitaan laaja-alaista vuorovaikutus- ja kehittämisosaamista

Useiden samanaikaisten muutostrendien vaikutus aiheuttaa yritystasolla tilanteita, joissa tarvitaan laaja-alaista analyyttistä ymmärrystä sekä vuorovaikutus- ja kehittämisosaamista. Tähän tarpeeseen vastaamme työyhteisöjen kehittämisen osaamiskärjen koulutuksilla ja TKI-hankkeilla. Koulutus ja kehittämistyö nojaavat monitieteisen työelämän tutkimuksen tuottamaan uusimpaan tietoon ja sen soveltamiseen.

Työyhteisöjen kehittäminen on ainutlaatuinen osaamiskärki yhteisöpedagogikoulutuksissa. Humakin ensimmäiset tutkinto-opiskelijat valittiin vuonna 2017, ja se on alusta asti ollut yksi suosituimmista tutkinnoistamme. Koulutukseen kohdistuvan kysynnän vuoksi sisäänottomääriä on lisätty ja opintojaksoja avataan lisää avoimen AMK:n tarjontaan. Strategisena tavoitteenamme on nousta Suomen johtavaksi työyhteisöjen kehittämisen kouluttajaksi ja yhteisöllisten menetelmien kehittäjäksi.

Opiskelijana työssä olevat ammattilaiset

Osaamiskärjen opiskelijat ovat enimmäkseen työssä olevia. He edustavat laajasti suomalaisen työelämän eri sektoreita ja ammatteja HR-ammattilaisista luottamushenkilöihin ja esimiehiin.

Opiskelijapalautteessa korostuu myönteisesti opiskelijayhteisön monipuolisuuden merkityksellisyys oppimisympäristönä ja verkostoitumisen mahdollistajana. Opiskelijoiden erillisvalinnan osuuden kasvattamiseksi väyläopintotarjontaa laajennetaan jatkossa ja kehitetään sisällöltään nykyistä monipuolisemmaksi vastaamaan eri kohderyhmien tarpeita. Digitalisoinnilla pyritään varmistamaan laaja saavutettavuus.

Humakissa koulutettavilla työyhteisöjen kehittäjillä on tarvittavat valmiudet niin työpaikoilla tapahtuvan oppimisen tukemiseen kuin työyhteisöjen toimivuuden varmistamiseenkin. Työelämän vuorovaikutuksen ja kehittämisen ammattilaisina opiskelijat tukevat jo opintojen aikana työyhteisöjä niiden erilaisissa vaiheissa ja vahvistavat luottamusta, osallisuutta ja hyvinvointia työssä.

Osaamiskärjen painopisteet

Työyhteisöjen kehittämisen osaamiskärjen painopisteet ovat:

  1. tuottavuuden ja organisaatiokulttuurien kehittäminen,
  2. työyhteisöjen monimuotoisuus ja työurien pidentäminen sekä
  3. eettinen vastuu ja yhteisöllisyyden uudet muodot työelämässä.

Osaamiskärjessä työelämän kompleksisia ilmiöitä tarkastellaan sosiaalisen, käytäntö- ja kokemusperustaisen oppimiskäsityksen mukaisesti soveltaen monipuolisia pedagogisia menetelmiä sekä erilaisia tutkimuksellisia lähestymistapoja. Näitä soveltaen kehitetään ratkaisuja painopistealueille.

Strategiset kumppanuudet

Strategisia kumppanuuksia on rakennettu niin työelämän ja työhyvinvoinnin tutkimusta ja kehittämistä edistävien yliopistojen ja korkeakoulujen kuin yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyöorganisaatioidenkin kanssa. Myös työmarkkinaosapuolet ovat keskeisiä osaamiskärjen yhteistyökumppaneita erityisesti koulutusten ja väyläopintojen kehittämistyössä.

Lähivuosien tavoitteena on lisätä ja vahvistaa TKI-yhteistyötä edelleen ja kasvattaa monipuolisesti hankekantaa niin yritystason kehittämishankkeisiin kuin monitieteisiin työelämäntutkimuksen alan tutkimushankkeisiinkin. Tämä mahdollistaa myös aktiivisen ja korkeatasoisen julkaisutoiminnan