Kehitämme ammatillista nuorisotyötä

Nuorisotyön kurssit verkkokaupassa
Pitkähiuksinen piirretty hahmo tanssii hiukset hulmuten. Taustalla on kukkia ja lintuja.

Nuorisotyön osaamiskärki Humakissa

Nuorisotyön osaamiskärjen kohteina nähdään niin yksittäiset nuoret, nuorten ryhmät kuin yhteisöt. Yhteisöllisyys on luonteeltaan nuorisotyöyhteisökohtaista, alueellista, kansallista ja kansainvälistä.

Koulutus- ja kehittämistoiminnalla edistämme nuorisolain tavoitteiden mukaisesti nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia.

Valtakunnallisena toimijana varmistamme alueellista yhdenvertaisuutta nuorisotyön koulutuksessa ja kehittämistoiminnassa.

Nuorisotyön osaamiskärjen strategiset painopisteet

Nuorten inkluusio

Painopistealue tavoittelee nuorten parissa työskentelevien kohtaamisosaamisen ja inkluusio-osaamisen vahvistamista edistäen samanaikaisesti nuorten osallisuutta ja syrjäytymisen ehkäisyä.

Erityisen huomion kohteena ovat NEET-nuoret (NEET = Not in Employment, Education or Training) ja kulttuurivähemmistöihin kuuluvat nuoret, kuitenkaan ns. ”tavallisia nuoria” unohtamatta.

Kehittämistyössä keskeisiä innovaatiovälineitä ovat myös kansainvälisyys ja digitaalisuus.

Nuorten elämänkulku ja osallisuuden vahvistaminen

Painopistealueella työskennellään nuorten vapaa-ajan, työn ja koulun sekä muiden instituutioiden kentillä kaikkien nuorten merkityksellisen elämän tukemiseksi. Nuorisotyön tehtäväksi nähdään osallisuuden vahvistaminen nuorten arjessa sekä erilaisissa virallisissa että epävirallisissa yhteisöissä.

Nuorisotyön ympäristöt ymmärretään laaja-alaisesti myös nuorten vapaa-ajan ylittäviksi. Tässä suhteessa haastetaan nuorisolain rajausta nuorisotyöstä nuorten vapaa-aikaan kuuluvana työnä. Esimerkkinä tästä on koulussa tai muissa laitoksissa tehtävä nuorisotyö.

Painopistealueen kohteena ovat erilaiset e-ilmiöt, ja sen tutkimus- ja kehittämistyössä otetaan huomioon myös erilaiset elektroniset toimintatavat ja ilmiöt sekä niiden hyödyntäminen nuorisotyössä.

Painopistealueen keskeisiä teemoja on nuorisotyöntekijöiden jaksaminen ja työnrajaus digitalisoituneessa maailmassa.

Nuorten aktiivinen kansalaisuus, globalisaatio ja kestävä kehitys

Vahvistamme nuorisotyön osaamista nuorten yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja osallisuuden tukemisessa ja kehittämisessä. Perinteisten vaikuttamistapojen rinnalle on noussut uusia vaikuttamisen muotoja, joissa vaikuttamista tehdään arkielämässä, esimerkiksi kulutusvalintojen kautta.

Globalisaatiokehitys haastaa nuorisotyötä kansainvälisempään työotteeseen. Nuorten huoli ilmastonmuutoksesta vaatii nuorisotyön osaamista kestävän kehityksen tematiikassa. Globaalikasvatus, mediakasvatus ja ihmisoikeudet ovat painopistealueen keskeisiä teemoja. Nuorisotyön tehtäväkenttään kuuluu myös demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen.

Nuorisotyössä tarvitaan entistä vahvempaa digitaalisuuden ja sosiaalisen median hallintaa, sekä taitoa kehittää nuorten monilukutaitoa, mediakriittisyyttä ja kommunikaatiotaitoa.

Humakin nuorisotyön osaamiskärki luottaa kumppanuuksiin

Humak ja muut nuorisotyön kouluttajat, Allianssi, Kanuuna, Kirkkohallitus ja Nuorisotutkimusseura muodostavat yhdessä vahvan Nuorisotyön yhteistyöverkoston. Korkeakoulukentällä teemme yhteistyötä erityisesti toisten yhteisöpedagogikouluttajien, Xamkin ja Centrian kanssa.

Nuorisotyön yhteistyöverkoston lisäksi Humak on mukana Haave-verkostossa ja kansainvälisissä nuorisotyön verkostoissa.

Humakin nuorisotyön strategiset kumppanit ovat kunnallisen nuorisotyön osalta Kanuuna ja järjestöissä tehtävän nuorisotyön osalta Allianssi. Lisäksi Humak on mukana Osaamiskeskus Kentaurissa, joka tutkii nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuvaa ja vaikuttavuutta.

Aseman Lapset ry kanssa teemme yhteistyötä nuorten elämänkulkuun ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyen.

Keskeinen tutkimuskumppanimme on Nuorisotutkimusseura / Nuorisotutkimusverkosto. Digitaalisen osaamisen kehittämisen ja nuorisotyön keskeisiä kumppaneitamme ovat Koordinaatti ja Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus.

Tavoitteemme on löytää kumppaneita tekniikan alan yrityksistä, joiden liiketoiminta liittyy digitaalisuuteen ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään nuorille kohdistuvia palveluita.