Tutustu verkostoomme

Kolme iloista punaposkista piirrettyä hahmo polkevat tandempolkupyörää hiukset hulmuten.

Vahvuusalojemme strategiset kumppanuudet ja verkostot

Humakilla on laaja ja kattava verkosto alojemme keskeisiin toimijoihin niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Voit tutustua vahvuusalojemme strategisiin kumppanuuksiin osaamiskärkien omilta sivuilta.

Tällä sivulla kerromme tarkemmin kansainvälisistä koulutusalan kumppanuuksistamme.

Koulutusyhteistyökumppanit

 • Yhdessä Yrkeshögskolan Novian kanssa kehitetään erityisesti humanistisen ja kasvatusalan sekä kulttuurituotannon koulutusta ja TKI-toimintaa sekä kansainvälistymistä
 • Viittomakielialalla ylempää amk-tutkintoa on toteutettu kotimaassa Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa ja kansainvälistä EUMASLI- joint degree tutkintoa saksalaisen Magdeburg-Stendahl-yliopiston ja skotlantilaisen Heriot Watt-yliopiston kanssa.

Kansainväliset yhteistyöverkostot

Esimerkkejä Humakin kansainvälisistä yhteistyöverkostoista:

Korkeakouluyhteistyö

Humakilla on yhteistyösopimus 35 eurooppalaisen yliopiston tai korkeakoulun kanssa. Vaihtoon voi mennä myös Yhdysvaltoihin tai Kanadaan. Kansainvälisissä hankkeissa toimimme mm. Nepalissa ja Tansaniassa.

Opiskelijoilla on monia tapoja kansainvälistyä, kuten:

 • kansainvälinen vaihto
 • työoppiminen sovituissa ulkomaisissa työpaikoissa
 • opinto- ja tutustumismatkat ulkomaille
 • erilaisten tapahtumien järjestäminen ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa
 • osallistuminen kansainvälisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Kansainvälisen oppimisympäristön hyödyntäminen on mahdollista myös kotimaassa. Opiskelija voi:

 • työskennellä vaihto-oppilaiden kanssa
 • osallistua ulkomaisten vierailijoiden antamaan opetukseen
 • toimia monikulttuuristen ryhmien toiminnanohjaajana
 • valita kansainvälisyysopintoja
 • osallistua eri kampusten tai muiden ammattikorkeakoulujen tarjoamaan vieraskieliseen opetukseen

Ulkomaiset yhteistyökorkeakoulumme

Lisäksi meillä on yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa esimerkiksi harjoittelu- ja projektiyhteistyössä.

Austria

Belgium

Bulgaria

Czech Republic

Denmark

Estonia

France

Germany

Great Britain

Hungary

Ireland

Iceland

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Russia

Slovak Republic

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

USA