Punaposkinen iloinen piirretty hahmo hymyilee. Hahmolla on päässään kukkaruukku, jossa kasvaa kasvi.

Opinnäyte on laaja työelämän kehittämisprojekti

Opinnäytetyö on hyvä mahdollisuus toteuttaa laajempi oman organisaation kehittämisprojekti. Opinnäytteitä tehdään useimmiten tilaistyönä työelämäkumppaneille. Voit jättää toimeksiannon, joka tavoittaa kaikki opiskelijamme, ilmaisessa työpaikat-palvelussamme.

Opinnäytetyö on laaja projekti. Tutkinnosta riippuen opiskelija käyttää opinnäytetyöhönsä keskimäärin 400 tai 520 tuntia. Vaikka opinnäytetyöstä ei tarvitse välttämättä maksaa, hyvä käytäntö on palkita opiskelija hyvin tehdystä selvitystyöstä.

AMK-tutkinnon opinnäytetyö (15 op)

Opinnäyte on luonteeltaan tutkimuksellinen kehittämistehtävä ja sen laajuus on 15 op. Laskennallisesti tämä tarkoittaa noin 400 tunnin työpanosta toimeksiantajan kehittämisen tueksi.

Opinnäytteellään opiskelija todistaa, että hän kykenee kehittämään ja soveltamaan ammatissaan tarvittavaa tietoa ja osaamista. Se antaa valmiuksia toimia itsenäisessä ja vaativassa asiantuntijatyössä. Työ tehdään pääsääntöisesti yksilötyönä, mutta se on mahdollista tehdä myös pari- tai ryhmätyönä. Opinnäytetyö kytkeytyy Humakin vahvuusalojen TKI-toiminnan profiiliin.

YAMK-opinnäytteet (20 op)

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö peilaa opiskelijan kehittämistaitoja ja se tiivistää hänen oppimiansa tietoja ja taitoja. Suurin osa maisterikoulutuksessamme olevista opiskelijoista tekee opinnäytetyönsä omalle organisaatiolleen. Tästä johtuen YAMK-opinnoista on tullut houkutteleva niin työnantajalle kuin työntekijälle, koska se palvelee molempien kehittymistä ja kehittämistarpeita.

Opinnäytetyössä korostuu toimialan työelämän yhteisöjen kehittäminen, alueellinen kehittäminen sekä valmius itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Opinnäytetyö rakentuu opinnoissa hankittavan osaamisen ja omakohtaisen teoreettisesti koetellun työelämäkokemuksen perustalle. Työ tehdään pääsääntöisesti yksilötyönä. Prosessissa korostuu opiskelijan, työelämän ja ammattikorkeakoulun vuorovaikutus niin aiheenvalinnan, toteutustavan kuin tavoitteidenkin osalta.

Humakista valmistuneiden opinnäytetyöt

Opinnäytetyöt ovat työelämäosaamista kehittävää tutkimusta. Julkiset opinnäytetyöt tarjoavat hyvän lähdeaineiston minkä tahansa organisaation kehittämistehtäville. Löydät Humakista valmistuneiden opinnäytteet Theseuksesta.