Punaposkinen iloinen piirretty hahmo hymyilee. Hahmolla on päässään kukkaruukku, jossa kasvaa kasvi.

Tilaa työelämän kehittämisprojekti opiskelijalta!

Humakin opinnäytetyöt ovat vahvuusalojemme organisaatioita kehittäviä projekteja. Monet niistä on tehty tilaustöinä työelämäkumppanille toimeksiantoina. Toimeksiantoja voit jättää työpaikat-palvelussamme ilmaiseksi opiskelijoillemme julkaistavaksi.

Opinnäytteet on uusi sisältötyyppi verkkosivuillamme. Löydät tuoreimmat opinnäytteet tämän sivun alaosasta. Näin haluamme antaa arvostuksemme työlle, jonka opiskelijamme ovat tehneet yhteistyössä työelämäkumppaneiden kanssa henkilöstömme osaavassa ohjauksessa.

Aikaisemmin julkaistuihin julkisiin opinnäytetöihin voit tutustua ammattikorkeakoulujen yhteisestä Theseus-tietokannasta.

AMK-tutkinnon opinnäytetyö (3o op)

Opinnäyte on luonteeltaan tutkimuksellinen kehittämistehtävä ja sen laajuus on 30 op. Laskennallisesti tämä tarkoittaa noin 800 tunnin työpanosta organisaatiosi kehittämisen tueksi.

Opinnäytteen tavoitteena on kehittää ja soveltaa aloillamme tarvittavaa tietoa ja osaamista sekä luoda tätä kautta valmiuksia itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön sekä asiantuntijaviestintään.

Opinnäytetyö tehdään pääsääntöisesti yksilötyönä, mutta se on mahdollista tehdä myös pari- tai ryhmätyönä. Opinnäytetyö kytkeytyy Humanistisen ammattikorkeakoulun omaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan profiiliin.

YAMK-opinnäytteet (20 op)

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on kehittämistaitoja peilaava opinnäytetyö, joka tiivistää opitut tiedot ja taidot. Yleensä opiskelija kehittää oman organiaationsa toimintaa osana opintojaan. Näin maisteritasoiset opinnot kehittävät sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä mutta myös työnantajan kehittämistarpeita.

Opinnäytetyö (20 op) on tutkimuksellinen kehittämistehtävä, jossa korostuu toimialan työelämän yhteisöjen kehittäminen, alueellinen kehittäminen sekä valmius itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Opinnäytetyö rakentuu ylempään ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa hankittavan osaamisen ja omakohtaisen teoreettisesti koetellun työelämäkokemuksen perustalle, ja se tehdään pääsääntöisesti yksilötyönä. Prosessissa korostuu opiskelijan, työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteisöllinen vuorovaikutus niin aiheenvalinnan, toteutustavan kuin tavoitteidenkin osalta.