Viittomakielen tulkiksi lähiopetuksessa viittomakielisen yhteisön ytimessä

Katso digitaalinen Hakijan oppaamme Aloita opiskelut vaikka heti avoimessa amk:ssa
Piirrettyjä päitä keskustelemassa toistensa kanssa. Taustalla on puhekuplia, lintuja, kirjaintauluja sekä selkokielisiä kuvakortteja.

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2023

Korkeakoulujen kevään 2023 toinen yhteishaku (15.3.2023 klo 08:00 – 30.3.2023 klo 15:00)

Viittomakielen tulkkauksen koulutukseen (Tulkki AMK) voit hakea päiväopintoihin Helsingin kampuksellemme.

Tutustu koulutukseen ja hakutietoihin Opintopolussa:
Tulkki (AMK), viittomakielen tulkkaus, päivätoteutus, Pääkaupunkiseudun alueyksikkö, Helsingin kampus

Tulkki (AMK)

Tutkintonimike: Tulkki (AMK)
Koulutuksen laajuus: 240 opintopistettä
Suunniteltu kesto: 4 vuotta
Opetuskieli: Suomi
Koulutus alkaa: 1.9.2021
Opetussuunnitelmat: täältä

Viittomakielen lähiopiskelua Helsingissä, viittomakielisen yhteisön parissa

Viittomakielen tulkkauksen koulutusta järjestetään Helsingin kampuksella, joka sijaitsee Haagassa Valkealla talolla. Kampuksemme kanssa samoissa tiloissa toimii useita kuuloalan järjestöjä. Ympäristö mahdollistaa tutustumisen alan muihin organisaatioihin ja tulkin käyttäjiin.

Tulkki (AMK) -koulutus sisältää seuraavia osa-alueita:

  • työkielten osaaminen
  • vuorovaikutusosaaminen
  • kulttuuri- ja toimintaympäristöosaaminen
  • tulkkaustaidon osaaminen
  • tulkin ammatillinen osaaminen

Opintojen aikana käsitellään myös teknologian hallintaa. Sillä tarkoitetaan erilaisten tietoteknisten välineiden, ohjelmien ja sovellusten hallintaa, joita tulkin työssä tarvitaan ja ymmärrystä siitä, miten nopeasti etenevä digitalisaatio vaikuttaa tulkin työympäristöihin ja toimintatapoihin.

Tulkkikoulutuksemme kampus on monikielinen. Opiskelijoillamme on mahdollisuutta tutustua myös muiden maiden viittomakieliin kansainvälisen vaihto-opiskelun puitteissa.

Viittomakielen tulkin ammattitaito

Meiltä valmistuu viittomakielen tulkkeja, jotka ovat tulkkauksen, ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja kielellisen saavutettavuuden asiantuntijoita.

Humakista valmistunut viittomakielen tulkki:

  • hallitsee työkielensä
  • osaa tulkata
  • osaa toimia ammattieettisesti sopivalla tavalla

Viittomakielen tulkin (Tulkki AMK) työt

Tulkki (AMK) voi toimia viittomakielen tulkkauksen ja kääntämisen asiantuntijana eri-ikäisille kuuroille, viittomakieltä käyttäville asiakkaille. Humakin tulkkikoulutukseen sisältyy mahdollisuus pätevöityä myös kuurosokeiden tulkiksi ja kirjoitustulkiksi.

Lisäksi Tulkki (AMK) voi toimia tulkkausalan asiantuntijana, joka ymmärtää tulkin työn ja tulkkausprosessin. Nämä asiantuntijatehtävät voivat esim. olla opetustyö, järjestötyö ja työskentely hankkeissa.

Viittomakielen tulkki voi työskennellä tulkkausalan yrityksessä tai toimia yrittäjänä.

Tulkkauspalvelun perusta on laeissa, jotka takaavat kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisille oikeuden tulkkaukseen ja sitä kautta yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Tulkki (AMK) edistää ihmisten oikeutta käyttää omaa kieltään ja kommunikointitapojaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Tulkki osallistuu työllään itsemääräämisoikeuden ja tasavertaisen osallistumisen edistämiseen.