Julkaisemme tietomme avoimesti

Kaikki julkaisumme Kaikki asiantuntijablogimme
Harmaa lintu, jonka suusta tulee pisteitä.

Avoin julkaiseminen

Humak on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseen toiminnassaan. Julkaisutoiminnassamme toteutetaan avoimuuden periaatteita. Julkaisusarjan julkaisut tallennetaan Theseukseen ja Humakin asiantuntijablogit julkaistaan avoimesti. Julkaisut ja kirjat on saatavana avoimesti myös verkkosivuiltamme.

Humakin henkilöstön ammatilliset ja tieteelliset julkaisut rinnakkaistallennetaan Theseukseen, mikäli kustantaja antaa siihen luvan.

Humak suosittelee opiskelijoille opinnäytetöiden julkistamista Theseuksessa ja kertoo opinnäytetyön toimeksiantajille avoimuuden eduista.

Avoin TKI-toiminta

Humak pyrkii mahdollisimman avoimeen TKI-toimintaan. TKI-toiminnan tulokset julkaistaan avoimesti aina, kun se ei ole ristiriidassa rahoittajan, yhteistyökumppaneiden tai kustantajan ehtojen kanssa.

TKI-hankkeissa laaditaan aineistonhallintasuunnitelma, jossa huomioidaan aineistojen kerääminen, käsittely, säilytys, uudelleenkäyttö ja julkaiseminen sekä omistus- ja käyttöoikeudet. Aineistonhallintasuunnitelman voi tehdä esimerksi aineistonhallintatyökalu DMP Tuulin avulla.

Humakin avoimen TKI-toiminnan periaatteita on koottu sisäisten ohjeiden lisäksi avoimen TKI-toiminnan oppaaseen.