Täydennä osaamistasi täydennyskoulutuksessa!

Avoin AMK
Kiikarit, joiden sisällä on silmät.

Jatkuva oppiminen mahdollistaa ammattillisen kehittymisen työn ohessa. Humak tarjoaa kaikille avoimia osaamiskokonaisuuksia, joihin voit ilmoittautua avoimen ammattikorkeakoulun verkkokaupassa. Ilmoittautuminen opintoihin on mahdollista ympäri vuoden, mutta tarjonta on laajimmillaan lukukausien alussa.

Olemme Suomen suurin kouluttaja omilla vahvuusaloillamme. Koulutuksillamme on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) auditoinnissaan myöntämä laatusertifikaatti.

Avoin amk mahdollistaa korkeakouluopinnot kaikille

Osaamiskokonaisuudet eroavat kaupallisten tuottajien koulutuksesta siinä, että ne ovat korkeakoulutasoista oppimista. Se vaatii opiskelijaltaan enemmän, mutta antaa pedagogisesti paremmat mahdollisuudet oppimiseen. Opinnot sopivat erityisen hyvin täydennyskoulutukseksi, kun tavoitteena ei ole uusi tutkinto vaan ammatillinen kehittyminen. Mikäli kuitenkin päätät opiskella myöhemmin korkeakoulussa, niin avoimessa opiskellut opintopisteet ovat usein hyödynnettävissä uuden korkeakoulututkinnon opintoina.

Osaamiskokonaisuuksiin ilmoittaudutaan verkkokaupassamme. Opintokokonaisuuden opintojaksoja voi ostaa verkkokaupassa myös erillisinä opintojaksoina.

Alla poimintoja muutamista osaamiskokonaisuuksistamme. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisajat avoimen verkkokaupassa.

Tuotanto- ja projektiosaaminen sekä luovien alojen yrittäjyys, kulttuurituotantoalan koulutukset

Kulttuurituotannon koulutus tarjoaa useita erilaisia osaamiskokonaisuuksia luovien alojen toimijoille ja yrittäjille. Tarkemmat tiedot opinnoista ja ilmoittautumisesta verkkokaupasta.

 • Tuottajuuden perusteet 15-25 op
 • Kulttuurin tuotannollinen ympäristö 20 op
 • Tuottajan viestintätaidot 10 oputua 10.1.2021 asti.
 • Kulttuurituottajan taloussalkku – Luovien alojen talouden ja rahoituksen perusteet 15 op
 • Liiketoiminnan perusteet luovilla aloilla 20 op
 • Vapaaehtoistoiminnan johtaminen 15 op
 • Culture, Organisation & Sustainability Management (COSM) 15 ECTS
 • Soveltavaa taidetta 10 op -osaamiskokonaisuus

Viitottujen kielten tulkkaus ja kommunikaatioasiantuntijuus

Tulkkauksen koulutus tarjoaa useita osaamiskokonaisuuksia Tulkki (AMK) -tutkinnon omaaville (*merkityt) ja kirjoitustulkkauksen opintoja ilman aiempaa osaamisvaadetta tulkkauksesta.

 • Monimuotoinen tulkkaus eri asiakasryhmille 30 op* (tulkeille)
  • Opastus, kuvailu ja sosiaalishaptinen kommunikaatio 5 op
  • Kuurosokeille asiakkaille tulkkauksen monimuotoisuus 5 op
  • Viitottu puhe ja tulkkaus huonokuuloisille ja kuuroutuneille asiakkaille 5 op
  • Tulkkaus: kehittävä harjoittelu 10 op
  • Tulkkauksen tutkimus 5 op
 • Kirjoitustulkkaus 30 op* (tulkeille)
  • Tulkkauksen tutkimus 5 op
  • Johdatus kirjoitustulkkaukseen 5 op (Jos olet suorittanut opintojakson Tulkki (AMK) -opintojen aikana, sinun ei tarvitse suorittaa sitä uudelleen)
  • Puhutun ja kirjoitetun kielen rakenne sekä kielensisäinen tulkkaus 5 op
  • Kirjoitustulkkaus ja teknologia 5 op
  • Tulkkaus: kehittävä harjoittelu 10 op
 • Kirjoitustulkkaus 30 op (muille kuin tulkeille)
  • Tulkkauksen tutkimus 5 op
  • Johdatus kirjoitustulkkaukseen 5 op (Jos olet suorittanut opintojakson Tulkki (AMK) -opintojen aikana, sinun ei tarvitse suorittaa sitä uudelleen)
  • Puhutun ja kirjoitetun kielen rakenne sekä kielensisäinen tulkkaus 5 op
  • Kirjoitustulkkaus ja teknologia 5 op
  • Tulkkaus: kehittävä harjoittelu 10 op
 • Kirjoitustulkkaus 30 op (muulla kuin suomen kielellä) UUTUUS!
  • Tulkkauksen tutkimus 5 op
  • Johdatus kirjoitustulkkaukseen 5 op (Jos olet suorittanut opintojakson Tulkki (AMK) -opintojen aikana, sinun ei tarvitse suorittaa sitä uudelleen)
  • Puhutun ja kirjoitetun kielen rakenne sekä kielensisäinen tulkkaus 5 op
  • Kirjoitustulkkaus ja teknologia 5 op
  • Tulkkaus: kehittävä harjoittelu 10 op
 • Kommunikaatiomenetelmien ohjaaminen ja puhevammaisten tulkkaus 60 op*
  • Kommunikaatiomenetelmien ohjaaminen ja puhevammaisille tulkkaus 60 op osaamikskokonaisuus on suunnattu henkilölle, jolla on jo  ammattikorkeakoulutasoinen viittomakielentulkin tutkinto. Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina Kuopion kampuksella.

Yhteisöjen rakentaminen l. yhteisöpedagogikoulutus

Yhteisöpedagogin koulutus tarjoaa useita osaamiskokonaisuuksia. Kehity järjestöammattilaisena -osaamiskokonaisuudessa vahvistetaan järjestötyön tietoperustaa sekä ymmärrystä osallisuuden, toimijuuden ja hyvinvoinnin edistämisen tekijöistä ja mahdollisuuksista järjestötyön ammattilaisena. Moninaisuuden osaajan -osaamiskokonaisuus antaa valmiuksia hahmottaa yhteiskuntaa ja työelämää useista erilaisista näkökulmista. Kohtaamisen ja ohjaamisen osaaja -osaamiskokonaisuudessa vah­vis­te­taan ryh­män ja yk­si­lön oh­jaa­mi­sen tai­to­ja, poh­di­taan oh­jaa­mi­sen eet­ti­siä nä­kö­kul­mia se­kä sy­ven­ne­tään oh­jaa­mi­seen ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen liit­ty­vää osaa­mis­ta teo­reet­ti­ses­ti.

 • Kehity järjestöammattilaisena 13 op
 • Moninaisuuden osaaja 20 op UUTUUS!
  • Monikulttuurisuusosaaminen ja kototutuminen 5 op
  • Monimuotoinen yhteiskunta 5 op
  • Monimuotoisuus työyhteisössä 5 op
  • Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 op
 • Kohtaamisen ja ohjaamisen osaaja 20 op UUTUUS!
  • Yksilön kasvu ja kehitys 5 op
  • Osallistava pedagogiikka 5 op
  • Valmentava työote 5 op
  • Toimijuuden edistäminen 5 op
 • Seikkailukasvatus
  • Seikkailukasvatus taso 1, 20 op. Seuraava ilmoittautuminen tammikuussa 2022. Toimi nopeasti, sillä paikat myydään loppuun minuuteissa!
  • Seikkailukasvatus taso 2, 20 op. Tason 1 suorittaneille.
  • Seikkailukasvatus taso 3, 20 op. Uusi kokonaisuus tasot 1 ja 2 suorittaneille seikkailukasvatuksen alumneille. Tutustu kokonaisuuksiin tarkemmin esitteessä.

Laakso, jossa keskellä punainen teltta.

Yhteisöpedagogi, työyhteisön kehittäjä

Työyhteisön kehittäjäkoulutus tarjoaa osaamiskokonaisuuksia, jotka on suunnattu työelämän kehittämistehtävissä työskenteleville.

 • Työyhteisön toimiva vuorovaikutus 20 op
  • Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op
  • Monimuotoisuus työyhteisössä 5 op
  • Osallisuus työyhteisöissä 5 op
  • Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op
 • Työyhteisön kehittäminen ja muuttuva työelämä 30 op
  • Yhteisöpedagogi työyhteisöjen kehittäjänä 5 op 
  • Muuttuva työelämä ja uudet työn muodot 5 op 
  • Yhteistoiminta 5 op 
  • Valmentava työote 5 op 
  • Työsuhdeasiat 5 op 
  • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 op 
 • HR-toiminta: hyvä hallinnointi ja työhyvinvointi 30 op
  • Suorituksen johtaminen ja palkitseminen 10 op 
  • Hyvä hallinnointi ja työnantajakuvan rakentaminen 10 op 
  • Työterveys ja työhyvinvointi 10 op 

Haluatko kuulla lisää?

sähköposti etunimi.sukunimi@humak.fi

 • Kulttuurituotanto
  Koulutuspäällikkö Katri Kaalikoski
  +358 50 4119 606
 • Tulkkaus
  Koulutuspäällikkö Tytti Koslonen
  +358 400 349 331
 • Yhteisöpedagogi
  Koulutuspäällikkö Reijo Viitanen
  +358 400 349 265
 • Koulutuspäällikkö Kim Lindblad
  +358 400 349 279

tai avoinamk@humak.fi