Jatkuva oppiminen kehittää ammattitaitoa

Avoin AMK
Kiikarit, joiden sisällä on silmät.

Humakin strategian ytimessä on osaamisen kehittäminen. Jokainen vahvuusalamme tarjoaa erilaisia osaamiskokonaisuuksia ammatillisen kehittymisen tueksi. Voit selata tarjontaamme Humakin avoimen ammattikorkeakoulun verkkokaupassa. Uusia kokonaisuuksia julkaistaan verkkokaupassamme ympäri vuoden, mutta tarjonta on laajimmillaan elo-syyskuussa ja vuodenvaihteessa.

Osaamiskokonaisuudet ovat Humakin osa AMK-tutkintojamme, joten ne sopivat erityisen hyvin lyhyemmän ajan täydennyskoulutukseksi, kun tavoitteesi ei ole uusi tutkinto vaan ammatillinen kehittyminen.  Mikäli mieli kuitenkin muuttuu opintojen jäljeen, opintopisteet ovat hyödynnettävissä, mikäli päätät hakea myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi.

Osaamiskokonaisuudet ovat Humakin AMK-tutkintojen osia, joten ne sopivat erityisen hyvin lyhyemmän ajan täydennyskoulutukseksi, kun tarkoituksenasi ei ole suorittaa koko tutkintoa. Opinnot ovat kuitenkin hyödynnettävissä, mikäli päätätkin hakeutua myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi.

Humakin avoimessa ammattikorkeakoulussa on nyt mahdollista suorittaa joustavasti osaamiskokonaisuuksia, joiden avulla voit parantaa työllistymismahdollisuuksiasi tai saat uutta osaamista, jolla voit syventyä uudenlaisiin tehtäviin. Osaamiskokonaisuudet ovat Humakin AMK-tutkintojen osia, joten ne sopivat erityisen hyvin lyhyemmän ajan täydennyskoulutukseksi, kun tarkoituksenasi ei ole suorittaa koko tutkintoa. Opinnot ovat kuitenkin hyödynnettävissä, mikäli päätätkin hakeutua myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi.

Osaamiskokonaisuuksiin ilmoittaudutaan verkkokaupan kautta. Löydät ne “Osaamiskokonaisuudet”-osaston alta. Kokonaisuuden muodostavat opintojaksot ovat pääosin ostettavissa myös erikseen, mutta mikäli näin ei ole, on siitä maininta kokonaisuuden yhteydessä.

Ohessa on esitelty lyhyesti Humakin tarjonnassa olevat osaamiskokonaisuudet koulutuksittain. 

Tuotanto- ja projektiosaaminen sekä luovien alojen yrittäjyys, kulttuurituotantoalan koulutukset

Kulttuurituotannon koulutus tarjoaa useita erilaisia osaamiskokonaisuuksia luovien alojen toimijoille ja yrittäjille. Tarkemmat tiedot opinnoista ja ilmoittautumisesta verkkokaupasta. Seuraavan lukuvuoden tarjonta avautuu verkkokaupassamme elokuussa 2021.

Tuottajuuden perusteet 15-25 op

Osaamiskokonaisuuteen on mahdollista ilmoittautua 6.9.2020 asti.

Kulttuurin tuotannollinen ympäristö 20 op

Osaamiskokonaisuuteen on mahdollista ilmoittautua 10.1.2021 asti. Tutustu opintoihin tarkemmin verkkokaupassa.

 

Tuottajan viestintätaidot 10 op

Osaamiskokonaisuuteen on mahdollista ilmoittautua 10.1.2021 asti. Tutustu opintoihin tarkemmin verkkokaupassa.

 

Kulttuurituottajan taloussalkku – Luovien alojen talouden ja rahoituksen perusteet 15 op

Osaamiskokonaisuuteen on mahdollista ilmoittautua 7.2.2021 asti. Tutustu opintoihin tarkemmin verkkokaupassa.

 

Liiketoiminnan perusteet luovilla aloilla 20 op

Osaamiskokonaisuuteen on mahdollista ilmoittautua 10.1.2021 asti. Tutustu opintoihin tarkemmin verkkokaupassa.

 

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen 15 op

Osaamiskokonaisuuteen on mahdollista ilmoittautua 15.11.2020 asti.

 

Culture, Organisation & Sustainability Management (COSM) 15 ECTS 

Osaamiskokonaisuuteen on mahdollista ilmoittautua 7.1.2021 asti. Tutustu opintoihin tarkemmin verkkokaupassa.

 

Soveltavaa taidetta 10 op -osaamiskokonaisuus

Osaamiskokonaisuuteen on mahdollista ilmoittautua 24.1.2021 asti. Tutustu opintoihin tarkemmin verkkokaupassa.

 

Viitottujen kielten tulkkaus ja kommunikaatioasiantuntijuus

Tulkkauksen koulutus tarjoaa useita osaamiskokonaisuuksia Tulkki (AMK) -tutkinnon omaaville (*merkityt) ja kirjoitustulkkauksen opintoja ilman aiempaa osaamisvaadetta tulkkauksesta.

Monimuotoinen tulkkaus eri asiakasryhmille 30 op* (tulkeille)

 • Opastus, kuvailu ja sosiaalishaptinen kommunikaatio 5 op
 • Kuurosokeille asiakkaille tulkkauksen monimuotoisuus 5 op
 • Viitottu puhe ja tulkkaus huonokuuloisille ja kuuroutuneille asiakkaille 5 op
 • Tulkkaus: kehittävä harjoittelu 10 op
 • Tulkkauksen tutkimus 5 op

Osaamiskokonaisuuteen on mahdollista ilmoittautua 25.08.2020 asti.

Kirjoitustulkkaus 30 op* (tulkeille)

 • Tulkkauksen tutkimus 5 op
 • Johdatus kirjoitustulkkaukseen 5 op (Jos olet suorittanut opintojakson Tulkki (AMK) -opintojen aikana, sinun ei tarvitse suorittaa sitä uudelleen)
 • Puhutun ja kirjoitetun kielen rakenne sekä kielensisäinen tulkkaus 5 op
 • Kirjoitustulkkaus ja teknologia 5 op
 • Tulkkaus: kehittävä harjoittelu 10 op

Osaamiskokonaisuuteen on mahdollista ilmoittautua 24.05.2021 asti. Tutustu opintoihin tarkemmin verkkokaupassa.

Kirjoitustulkkaus 30 op (muille kuin tulkeille)

 • Tulkkauksen tutkimus 5 op
 • Johdatus kirjoitustulkkaukseen 5 op (Jos olet suorittanut opintojakson Tulkki (AMK) -opintojen aikana, sinun ei tarvitse suorittaa sitä uudelleen)
 • Puhutun ja kirjoitetun kielen rakenne sekä kielensisäinen tulkkaus 5 op
 • Kirjoitustulkkaus ja teknologia 5 op
 • Tulkkaus: kehittävä harjoittelu 10 op

Osaamiskokonaisuuteen on mahdollista ilmoittautua 24.05.2021 asti. Tutustu opintoihin tarkemmin verkkokaupassa.

Kirjoitustulkkaus 30 op (muulla kuin suomen kielellä) UUTUUS!

 • Tulkkauksen tutkimus 5 op
 • Johdatus kirjoitustulkkaukseen 5 op (Jos olet suorittanut opintojakson Tulkki (AMK) -opintojen aikana, sinun ei tarvitse suorittaa sitä uudelleen)
 • Puhutun ja kirjoitetun kielen rakenne sekä kielensisäinen tulkkaus 5 op
 • Kirjoitustulkkaus ja teknologia 5 op
 • Tulkkaus: kehittävä harjoittelu 10 op

Osaamiskokonaisuuteen on mahdollista ilmoittautua 24.05.2021 asti. Tutustu opintoihin tarkemmin verkkokaupassa.

Kommunikaatiomenetelmien ohjaaminen ja puhevammaisten tulkkaus 60 op*

 • Kommunikaatiomenetelmien ohjaaminen ja puhevammaisille tulkkaus 60 op osaamikskokonaisuus on suunnattu henkilölle, jolla on jo  ammattikorkeakoulutasoinen viittomakielentulkin tutkinto. Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina Kuopion kampuksella.

Osaamiskokonaisuuteen on mahdollista ilmoittautua 30.12.2020 asti.

Yhteisöjen rakentaminen l. yhteisöpedagogikoulutus

Yhteisöpedagogin koulutus tarjoaa kolme osaamiskokonaisuutta. Kehity järjestöammattilaisena -osaamiskokonaisuudessa vahvistetaan järjestötyön tietoperustaa sekä ymmärrystä osallisuuden, toimijuuden ja hyvinvoinnin edistämisen tekijöistä ja mahdollisuuksista järjestötyön ammattilaisena. Moninaisuuden osaajan -osaamiskokonaisuus antaa valmiuksia hahmottaa yhteiskuntaa ja työelämää useista erilaisista näkökulmista. Kohtaamisen ja ohjaamisen osaaja -osaamiskokonaisuudessa vah­vis­te­taan ryh­män ja yk­si­lön oh­jaa­mi­sen tai­to­ja, poh­di­taan oh­jaa­mi­sen eet­ti­siä nä­kö­kul­mia se­kä sy­ven­ne­tään oh­jaa­mi­seen ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen liit­ty­vää osaa­mis­ta teo­reet­ti­ses­ti.

Kehity järjestöammattilaisena 13 op

Osaamiskokonaisuuden seuraava toteutus on syksyllä 2021.

Moninaisuuden osaaja 20 op UUTUUS!

 • Monikulttuurisuusosaaminen ja kototutuminen 5 op
 • Monimuotoinen yhteiskunta 5 op
 • Monimuotoisuus työyhteisössä 5 op
 • Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 op

Osaamiskokonaisuuden opintojaksot Monimuotoinen yhteiskunta 5 op ja Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 op ovat avoimen AMK:n tarjonnassa kesällä 2021. Muut opintojakso tarjotaan seuraavan kerran lukuvuonna 2021-2022.

Kohtaamisen ja ohjaamisen osaaja 20 op UUTUUS!

 • Yksilön kasvu ja kehitys 5 op
 • Osallistava pedagogiikka 5 op
 • Valmentava työote 5 op
 • Toimijuuden edistäminen 5 op

Osaamiskokonaisuuden opintojakso Osallistava pedagogiikka 5 op on avoimen AMK:n tarjonnassa kesällä 2021. Muut opintojaksot tarjotaan seuraavan kerran lukuvuonna 2021-2022.

Seikkailukasvatus

Yhteisöpedagogin koulutus tarjoaa seikkailukasvatuksen osaamiskokonaisuuksia kolmen tasoisena. Opinnot sopivat täydennyskoulutukseksi kasvatuksen, nuorisotyön ja opetusalan ammattilaisille, mutta myös elämysmatkailun ja turismin parissa työskenteleville.

Seikkailukasvatus taso 1, 20 op

Osaamiskokonaisuuteen ilmoittautuminen vuoden alussa, yleensä helmikuussa. Ilmoittautuminen tapahtuu verkkokaupassa. Tutustu kokonaisuuteen tarkemmin esitteestä.

Kesäinen vesimaisema, jossa monta ihmistä rivissä eri värisillä kanooteilla.

Seikkailukasvatus taso 2, 20 op 

Osaamiskokonaisuuteen voivat ilmoittautua Humakin Seikkailukasvatus tason 1 suorittaneet, joille ilmoittautumiskutsu lähetetään erikseen. Tutustu kokonaisuuteen tarkemmin esitteestä.

Viisi henkilöä kiipeää köyden avulla jäistä rinnetttä.

Seikkailukasvatus taso 3, 20 op

Tiedot osaamiskokonaisuuden seuraavasta toteutuksesta julkaistaan pian. Osaamiskokonaisuuteen voivat ilmoittautua Humakin Seikkailukasvatus tasot 1 ja 2 suorittaneet. Tutustu kokonaisuuteen tarkemmin esitteestä.

Laakso, jossa keskellä punainen teltta.

Yhteisöpedagogi, työyhteisön kehittäjä

Työyhteisön kehittäjäkoulutus tarjoaa kolme osaamiskokonaisuutta. Osaamiskokonaisuudet on tarkoitettu työelämän kehittämistehtävissä työskenteleville, joilla on jo korkeakoulututkinto ja jotka haluavat syventää osaamistaan. 

Työyhteisön toimiva vuorovaikutus 20 op

 • Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op
 • Monimuotoisuus työyhteisössä 5 op
 • Osallisuus työyhteisöissä 5 op
 • Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op

Osaamiskokonaisuuteen on mahdollista ilmoittautua 4.1.2021 asti.

Työyhteisön kehittäminen ja muuttuva työelämä 30 op

 • Yhteisöpedagogi työyhteisöjen kehittäjänä 5 op 
 • Muuttuva työelämä ja uudet työn muodot 5 op 
 • Yhteistoiminta 5 op 
 • Valmentava työote 5 op 
 • Työsuhdeasiat 5 op 
 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 op 

Osaamiskokonaisuuteen on mahdollista ilmoittautua 18.8.2020 asti.

HR-toiminta: hyvä hallinnointi ja työhyvinvointi 30 op

 • Suorituksen johtaminen ja palkitseminen 10 op 
 • Hyvä hallinnointi ja työnantajakuvan rakentaminen 10 op 
 • Työterveys ja työhyvinvointi 10 op 

Osaamiskokonaisuuteen on mahdollista ilmoittautua 17.9.2020 asti.

Haluatko kuulla lisää?

sähköposti etunimi.sukunimi@humak.fi

 • Kulttuurituotanto
  Koulutuspäällikkö Katri Kaalikoski
  +358 50 4119 606
 • Tulkkaus
  Koulutuspäällikkö Tytti Koslonen
  +358 400 349 331
 • Yhteisöpedagogi
  Koulutuspäällikkö Reijo Viitanen
  +358 400 349 265
 • Koulutuspäällikkö Kim Lindblad
  +358 400 349 279