Tulkki (ylempi AMK) suomeksi tai englanniksi

Kansainvälinen maisteriohjelma
Neljä piirrettyä kättä heiluu eri suuntiin. Taustalla puhekuplia.

Tulkkausalan kehittämistä voit opiskella master-tasoisina opintoina joko suomenkielisessä koulutusohjelmassa tai englanninkielisessä European Master in Sign Language Interpreting (EUMASLI) -koulutuksessa.

Tulkkaustoiminnan kehittäminen (ylempi AMK)

Koulutukseen otetaan uusia opiskelijoita yleensä kolmen vuoden välein. Edellisen kerran sisäänotto oli syksyllä 2020. Korkeakoulujen kevään 2023 toinen yhteishaku järjestetään 15.3.2023 klo 08:00 – 30.3.2023 klo 15:00.

Koulutus on tarkoitettu Tulkki AMK -tutkinnon suorittaneille asioimistulkeille, viittomakielen tulkeille ja puhevammaisten tulkeille. Lisäksi opistotason viittomakielen tulkin tutkinnon suorittaneet voivat hakea koulutukseen. Hakijoilla pitää olla vähintään kaksi vuotta näiden tutkintojen suorittamisen jälkeistä työkokemusta alalta.

Koulutus järjestetään monimuotototeutuksena ja on mahdollista suorittaa työn ohella. Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä. Opintoja suoritetaan lukukausittain noin 30 opintopistettä, joten koulutuksen suunniteltu kesto on 1,5 vuotta.

Lähiopetuspäiviä on 2–3 kuukaudessa.  Etäjaksoihin sisältyy itsenäisiä tehtäviä ja verkko-opiskelua.

Koulutuksen tavoitteena oman työn ja tulkkausalan kehittäminen

Koulutus antaa valmiuksia ja uusia näkökulmia tulkkausalan kehittämiseen. Koulutuksessa keskitytään erityisesti:  

  • tulkkausalan laatutyöhön
  • työhyvinvoinnin johtamiseen
  • strategiatyöhön ja liiketoiminnan kehittämiseen
  • asiantuntijaviestintään ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
  • erilaisten toimintaympäristöjen sekä tulkkauspalveluosaamisen kehittämiseen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) kautta.

Työelämän tutkimuksellisen kehittämisen opinnot käynnistyvät heti opintojen alussa. TKI-opinnot antavat välineitä oman tutkimuksellisen kehittämisosaamisen vahvistamiseen,  työelämän kehittämiseen, ja mahdollisuuden toimialan kehittämiseen laajemmin.

Koulutuksesta saat lisätietoa:  


European Master in Sign Language Interpreting (EUMASLI)

EUMASLI on maisteriohjelma, jossa opiskelu tapahtuu kansainvälisessä oppimisympäristössä. Opintojen tavoitteena on edistää tulkkausalan ammatillista kenttää Euroopassa. Ohjelman kansainväliset toteuttajakumppanit ovat skotlantilainen Heriot-Watt University ja saksalainen Magdeburg-Stendal University of Applied Sciences.

Koulutus tuo yhteen tulkkausalan opettajia ja opiskelijoita kaikkialta maailmasta tavoitteenaan edistää viitottujen kielten asemaa maailmassa. Sen tarvoitteena on edistää opiskelijan ammatillista kehittymistä rohkaisten valmiuksia maantieteelliseen ja kulttuuriseen rajat ylittävään yhteistyöhön.

Opinnot kestävät 2.5 vuotta. Opiskelijat matkustavat opintojensa aikana lähiseminaareihin, joita järjestetään kaikkien koulutuskumppaneiden oppimisympäristössä. Lisäksi opiskelijalta vaaditaan kykyä itseohjautuvaan verkko-opiskeluun.

Lue lisää

Koulutuksesta on käynnissä parhaillaan (kevät 2021) neljäs toteutus ja viidennen toteutuksen mahdollisesta hakuajasta tiedotetaan myöhemmin.

Lisätietoa koulutuksesta (avaa toisen sivuston).