Master-tasoinen yhteisöjen kehittäjä

Info Opintopolussa Runsaasti uusia kursseja Avoimessa AMK:ssa!
Pitkähiuksinen piirretty hahmo seisoo korokkeella ja kastelee kastelukannulla erilaisia kukkasia.

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)-tutkinnon painopiste on yhteisöjen kehittäminen. Yhteisöpedagogi (YAMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka edistää uraasi ja nostaa palkkatasoasi. Koulutus valmentaa alan ammattilaisia toimimaan vaativissa erilaisten yhteisöjen johtamis- ja kehittämistehtävissä. Se antaa myös valmiuksia kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä toimimiseen. Koulutukseen voi hakea kerättyään kaksi vuotta työkokemusta AMK-tutkinnon jälkeen.

Koulutuksesta valmistuneilla on ammattitaito ja menetelmät oman työn kehittämiseen ja toimialan laajempaan kehittämiseen. Hakijoilla on usein tiiviit yhteydet työelämäänsä ja koulutuksen aikana on mahdollisuus kehittää oman organisaation toimintaa opintoihin sisältyvässä kehittämistehtävässä. Koulutukseen hakeutuvat toimivat nuorisotyössä, järjestökentällä tai yrityksissä henkilöstöalan tehtävissä.

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2023

Korkeakoulujen kevään 2023 toinen yhteishaku järjestetään 15.3.2023 klo 08:00 – 30.3.2023 klo 15:00.

Tutustu tarkemmin koulutuksiin, hakukelpoisuuksiin ja muuhun hakemiseen liittyvään informaatioon Opintopolussa (linkki vie toiseen sivustoon).

Tutkintonimike ja opintojen kesto

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä ja opintojen suunniteltu kesto on 1.5 vuotta (kolme lukukautta). Opetuskielenä on suomi. Seuraava koulutus alkaa elo-syyskuussa 2023.

Opetusmuoto ja lähiopetuspäivät

Yhteisöpedagogi YAMK-tutkinto; syyslukukauden 2022 opiskeluajat (huom! tämä täydentyy)

 • Orientaatiopäivät: ma 22.-ti 23.8.2022 9-16 (verkossa)
 • Opinnäytetyöopinnot webinaariajat: 23.8. (aloitus orientaatiopäivillä), 1.9. klo 15-17, 15.9. 9-16, 13.10 klo 13-16, 9.11. klo 13-16, 7.12. 13-16
 • Yhteisöt ja yhteisöllisyys (syventävät opinnot) webinaariajat: 14.9. klo 9-12, 12.10. klo 9-12 ja 9.11. klo 9-12
 • Pedagoginen osaaminen (syventävät opinnot) webinaariajat: 13.10. klo 9-12, 10.11. klo 9-12 ja 8.12. klo 9-12
 • Kansainvälinen ja monikulttuurinen osaaminen (syventävät opinnot) webinaariajat: 14.10. klo 9-15, 11.11. klo 9-12.00 ja 13.12. klo 9-15

Yhteiset opinnot (kaksi opintojaksoa kuudesta yhteisten opintojen opintojaksosta opiskellaan syyslukukaudella 2022, voi valita, mitkä kaksi opiskelee)

 • Esimiestyö ja johtaminen (5 op): webinaarit syyslukukausi 2022: 12.9. ja 17.10. klo 14–15.30
 • Tulevaisuuden ennakointi (5 op): webinaarit syyslukukausi 2022: 14.09.2022 klo 14.00 – 18.00, 21.09.2022 klo 14.00 – 18.00, 28.09.2022 klo 14.00 – 18.00 ja 12.10.2022 klo 14.00 – 18.00
 • Yhteiskunnallinen viestintä ja sosiaalinen markkinointi webinaarit syyslukukausi 2022: 16.9. klo 9–12 ja 2.12. klo 9.15–11
 • Monimuotoisuus webinaarit syyslukukausi 2022: 3.11. klo14-16, 17.11. klo 14-16 ja 8.12. klo 14-16
 • Palvelumuotoilu (5 op): ei sisällä webinaareja, omatahtinen
 • Yhteisöjen kehittäminen (5 op): ei sisällä webinaareja, omatahtinen

Syyslukukaudella opiskellaan opinnäytetyöopintoja syventävät opinnot (yhteisöt ja yhteisöllisyys, pedagoginen osaaminen ja kansainvälinen ja monikulttuurinen osaaminen) sekä kaksi yhteisten opintojen opintojaksoa. Edellä mainittujen aikojen ohella opinnäytetyöohjauksiin tulee webinaariaikoja marras-joulukuulle sekä joitakin ryhmäohjauksia ja vapaaehtoisia kohtaamistilaisuuksia.

Kevätlukukaudella 2023 opiskellaan tutkinnon vapaasti valittavat opinnot (15 op) joko järjestötyöstä, nuorisotyöstä, työyhteisöosaamisesta tai Adventure and Experiential Education, opinnäytetyöopintoja sekä kaksi yhteisten opintojen kokonaisuutta.

Kevätlukukauden 2023 päivämäärät vahvistuvat syyslukukaudella 2022.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa korostuu työelämän ja alan kehittämishaasteista lähtevä tutkiva ja kehittävä työote. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta oman työn ja toimialan laajempaan kehittämiseen sekä työelämän muutosprosessien arviointiin.

Koulutus tarjoaa yliopistotutkinnosta poikkeavan AMK-koulutustehtävälle rakentuvan opiskeluvaihtoehdon.

Koulutuksen keskeiset sisällöt ovat

 • yhteisöllisyyden ja yhteisöjen kehittäminen
 • palveluiden tuottaminen ja tuotteistaminen
 • työorganisaatioiden kehittäminen ja kehittämismenetelmät
 • pedagoginen osaaminen
 • viestintä ja vuorovaikutus
 • kansainvälinen työ- ja toimintaympäristö
 • tutkimusmenetelmäopinnot ja opinnäytetyöopinnot

Sijoittuminen työelämään

Tutkinto antaa pätevyyden tehtäviin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutusohjelman käyneillä on

 • mahdollisuus hakeutua ja toimia vaativissa erilaisten yhteisöjen johtamis- ja kehittämistehtävissä
 • valmiuksia toimia kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä
 • ammattitaito ja menetelmiä oman työn kehittämiseen ja toimialan laajempaan kehittämiseen