Master-tasoinen yhteisöjen kehittäjä

Info Opintopolussa Runsaasti uusia kursseja Avoimessa AMK:ssa!
Pitkähiuksinen piirretty hahmo seisoo korokkeella ja kastelee kastelukannulla erilaisia kukkasia.

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)-tutkinnon painopiste on yhteisöjen kehittäminen. Yhteisöpedagogi (YAMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka edistää uraasi ja nostaa palkkatasoasi. Koulutus valmentaa alan ammattilaisia toimimaan vaativissa erilaisten yhteisöjen johtamis- ja kehittämistehtävissä. Se antaa myös valmiuksia kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä toimimiseen. Koulutukseen voi hakea kerättyään kaksi vuotta työkokemusta AMK-tutkinnon jälkeen.

Koulutuksesta valmistuneilla on ammattitaito ja menetelmät oman työn kehittämiseen ja toimialan laajempaan kehittämiseen. Hakijoilla on usein tiiviit yhteydet työelämäänsä ja koulutuksen aikana on mahdollisuus kehittää oman organisaation toimintaa opintoihin sisältyvässä kehittämistehtävässä. Koulutukseen hakeutuvat toimivat nuorisotyössä, järjestökentällä tai yrityksissä henkilöstöalan tehtävissä.

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2022

Korkeakoulujen kevään 2022 toinen yhteishaku järjestetään 16.3.2022 klo 08:00 – 30.3.2022 klo 15:00.

Tutustu tarkemmin koulutuksiin, hakukelpoisuuksiin ja muuhun hakemiseen liittyvään informaatioon Opintopolussa (linkki vie toiseen sivustoon).

Tutkintonimike ja opintojen kesto

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä ja opintojen suunniteltu kesto on 1.5 vuotta (kolme lukukautta). Opetuskielenä on suomi. Seuraava koulutus alkaa elo-syyskuussa 2022.

Opetusmuoto ja lähiopetuspäivät

Syyslukukauden opiskelupäivät, jolloin painopisteenä yhteisöpedagogin syventävät ammatilliset opinnot sekä opinnäytetyöopinnot:

 • Päivitetään keväällä 2022

Näiden ohella syyslukukaudella on eri opintojaksoihin liittyviä webinaareja, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä sekä oman opinnäytetyön edistämistä. Opinnäytetyön ohjauksessa on myös yhteisiä webinaaritapaamisia. Osa opintojaksoista toteutetaan yhteistyössä kulttuurituotannon koulutuksen kanssa.

 

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa korostuu työelämän ja alan kehittämishaasteista lähtevä tutkiva ja kehittävä työote. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta oman työn ja toimialan laajempaan kehittämiseen sekä työelämän muutosprosessien arviointiin.

Koulutus tarjoaa yliopistotutkinnosta poikkeavan AMK-koulutustehtävälle rakentuvan opiskeluvaihtoehdon.

Koulutuksen keskeiset sisällöt ovat

 • yhteisöllisyyden ja yhteisöjen kehittäminen
 • palveluiden tuottaminen ja tuotteistaminen
 • työorganisaatioiden kehittäminen ja kehittämismenetelmät
 • pedagoginen osaaminen
 • viestintä ja vuorovaikutus
 • kansainvälinen työ- ja toimintaympäristö
 • tutkimusmenetelmäopinnot ja opinnäytetyöopinnot

Sijoittuminen työelämään

Tutkinto antaa pätevyyden tehtäviin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutusohjelman käyneillä on

 • mahdollisuus hakeutua ja toimia vaativissa erilaisten yhteisöjen johtamis- ja kehittämistehtävissä
 • valmiuksia toimia kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä
 • ammattitaito ja menetelmiä oman työn kehittämiseen ja toimialan laajempaan kehittämiseen