Piirretty hahmo katsoo kiikareilla kaukaisuuteen.

Tutkimuslupa

Tutkimuslupa tarvitaan kun tutkimus kohdistuu Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoihin, henkilökuntaan tai Humakiin organisaationa. Tutkimuslupa haetaan kirjallisesti.

Toimita tutkimuslupalomake allekirjoitettuna osoitteeseen kirjaamo@humak.fi. Otsikko kenttään: Tutkimuslupa: tutkimuksen nimi. Tutkimusluvan myöntää koulutusjohtaja Timo Parkkola. 

Tutkimuslupa antaa luvan lähestyä Humakin opiskelijoita ja/tai henkilökuntaa tutkimukseen liittyvissä asioissa. Tutkimuslupa ei korvaa tutkittavan suostumusta osallistua tutkimukseen. Mikäli tutkimuksessa kerätään tietoja suoraan yksittäisiltä henkilöiltä esimerkiksi kyselyllä, haastattelemalla tai muilla tavoilla, tekee päätöksen tutkimukseen osallistumisesta jokainen henkilö itse. 

Tutkimusluvan myöntämisen ja tietojen/aineiston luovuttamisen ehtona on se, että tutkimuksen/selvityksen tekijä sitoutuu huolehtimaan tietojen käsittelystä ottaen huomioon henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön.

Tutkimuksen/selvityksen tekijä on velvollinen käyttämään tietoja/aineistoa luottamuksellisesti ja ainoastaan tämän tutkimuksen/selvityksen tekemiseksi sekä turvaamaan tarkastelemiensa henkilöiden intimiteetin ja anonymiteetin.

Jos tutkimuksessa syntyy henkilötietolain mukainen henkilörekisteri, tulee liitteenä olla myös tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste (HetiL (523/99) 10§ ja 14§) tai rekisteriseloste (HetiL (523/99) 10§). Tarvittaessa hakemuksen liitteenä tulee olla myös tutkimuseettinen ennakkoarviointilausunto.

Lataa tutkimuslupalomake tästä tai sivun yläreunan laatikkoa klikkaamalla (word-dokumentti).