Piirretty hahmo lentää ilmapalloilla.

Seikkailukasvatuksen osaamiskärjen tavoitteena on, että vuonna 2030 Humak tunnetaan alan merkittävimpinä kouluttajana ja kehittäjänä kaikkialla Euroopassa. Alan osaamisella Humakissa on pitkä historia, sillä se on perustamisestamme saakka integroitu yhteisöpedagogi (AMK)-osaamiseen ja yhteisöjen kehittämiseen.

Seikkailukasvatuksen osaamiskärki edistää seikkailupedagogista ja seikkailullisen toiminnan osaamista eri sektoreilla ja toimintaympäristöissä. Tehtävänä on yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin vahvistaminen sekä elämystalouden osaamisen kehittäminen.

Seikkailukasvatus edistää kasvua, kehitystä ja hyvinvointia

Seikkailukasvatus tuottaa ja kehittää osaamista:

  1. joka tukee lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä,
  2. vahvistaa eri-ikäisten psyykkistä, sosiaalista ja fyysistä toimijuutta, sekä
  3. edistää yhteistoimintaa, osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja vastuullisuutta itsestä, muista ja ympäristöstä.

Seikkailu- ja elämyspedagogiikan sekä toiminnallisen oppimisen menetelmillä vastataan eri sektoreiden tarpeeseen kehittää pedagogista osaamista. Lisäksi halutaan vahvistaa ihmisten luontosuhdetta sekä luonto- ja ulkoilmataitoja urbanisoituvassa yhteiskunnassa.

Seikkailukasvatus opiskelijat kiipeävät kallion rinnettä kiipeilyvarusteissa.
Seikkailukasvatuksen yhteisöpedagogi (AMK)-koulutusta tarjotaan Humakissa englanninkielisenä tutkintoon johtavana koulutuksena.

Elämystalouden osaamisen vahvistaminen

Ihmisten elämyshakuisuus on lisääntynyt. Kiinnostus luontoa, luonnossa liikkumista, ekologista vastuullisuutta sekä luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksia kohtaan on voimistunut. Seikkailukasvatuksen osaamiskärki voi olla mukana kehittämässä elämystaloudellisten palveluiden tuottajien toimintaa, tuotteita, prosesseja, tapahtumia sekä toimintaympäristöjä.

Seikkailullisten ja elämyksellisten toimintojen avulla ihmiset voivat virkistyä ja rentoutua, oppia uusia tietoja ja taitoja, sekä lisätä ja muuttaa tietoisuuttaan ja ymmärrystään itsestään, muista ihmisistä ja ympäristöstä.

Yhteisö- ja seikkailupedagoginen osaaminen, kuten yksilöiden ja ryhmien kohtaaminen ja ohjaaminen, elämyskokemusten pedagoginen fasilitoiminen, seikkailullisten menetelmien ja aktiviteettien tuntemus sekä turvallisten (oppimis)kokemusten luominen tuo lisäarvoa elämystalouden kentälle ja edistää ihmisten hyvinvointia.

Kumppanuudet ja verkostot

Seikkailukasvatuksen osaamiskärjen keskeisinä strategisina kumppaneina Suomessa toimivat tällä hetkellä esimerkiksi:

Kansainvälistä kumppanuutta rakennetaan mm. seuraavien korkeakoulujen kanssa

Verkostoista keskeisiä ovat Valtakunnallinen seikkailukasvatusverkosto ja seikkailukasvatuksen kehittämisryhmä sekä European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning (EOE).

Lisäksi Humakin seikkailukasvatuksen lumiturvallisuusosaamiseen kytkeytyy lukuisia kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja ja kumppaneita, kuten esimerkiksi Suomen Lumivyörykoulutus/Suomen Hiihtokeskusyhdistys, CAA Canadian Avalanche Association, SVELAV Sveriges Lavinutbildningar, Metsähallitus ja Ilmatieteen laitos.