Tulkkauksen ja kommunikaatio-ohjauksen osaajaksi monimuotokoulutuksessa

Katso digitaalinen Hakijan oppaamme Aloita opiskelut vaikka heti avoimessa amk:ssa
Piirrettyjä päitä keskustelemassa toistensa kanssa. Taustalla on puhekuplia, lintuja, kirjaintauluja sekä selkokielisiä kuvakortteja.

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2023

Korkeakoulujen kevään 2023 toinen yhteishaku (15.3.2023 klo 08:00 – 30.3.2023 klo 15:00)

Tulkkauksen ja kommunikaatio-ohjauksen koulutukseen (Tulkki AMK) voit hakea monimuoto-opintoihin Kuopion kampuksellemme.

Tutustu koulutukseen ja hakutietoihin Opintopolussa:

Tulkki (AMK), tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus, monimuotototeutus, Kuopion kampus

Tulkki (AMK)

Tutkintonimike: Tulkki (AMK)
Koulutuksen laajuus: 240 opintopistettä
Suunniteltu kesto: 4 vuotta
Opetuskieli: Suomi
Koulutus alkaa: 1.9.2021
Opetussuunnitelmat: täältä

Opiskele tulkkauksen ja kommunikaatio-ohjauksen osaajaksi Kuopiossa

Tulkkauksen ja kommunikaatio-ohjauksen koulutusta järjestetään monimuotokoulutuksena, jonka lähiopetuspäivät ovat Kuopion kampuksella.

Tulkki (AMK) -koulutus sisältää seuraavia osa-alueita:

  • vaihtoehtoiset kommunikointimenetelmät
  • vuorovaikutusosaaminen
  • kulttuuri- ja toimintaympäristöosaaminen
  • tulkkaustaidon osaaminen
  • tulkin ammatillinen osaaminen

Opintojen aikana käsitellään myös teknologian hallintaa. Sillä tarkoitetaan erilaisten tietoteknisten välineiden, ohjelmien ja sovellusten hallintaa, joita tulkin työssä tarvitaan ja ymmärrystä siitä, miten nopeasti etenevä digitalisaatio vaikuttaa tulkin työympäristöihin ja toimintatapoihin.

Koulutamme Kuopion toimipisteessä tulkkeja, jotka osaavat hyödyntää tulevassa työssään erilaisia kommunikointia tukevia menetelmiä kuten esimerkiksi viitottua puhetta tai kuvakommunikaatiota. Näillä menetelmillä tuetaan, täydennetään tai korvataan vuorovaikutustilanteessa käytettyä kieltä.

Tulkin ja kommunikaatio-ohjaajan ammattitaito

Meiltä valmistuu tulkkauksen ja kommunikaatio-ohjauksen asiantuntijoita (tulkki AMK), joilla on monipuolinen tulkkauksen, ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja kielellisen saavutettavuuden osaaminen.

Humakin Kuopion kampukselta valmistunut tulkki (AMK):

  • hallitsee moninaisia kommunikointimenetelmiä
  • osaa tulkata
  • osaa ohjata kommunikaatio-ohjaus- ja opetustehtävissä
  • osaa neuvoa kommunikaatio-ohjausasioissa
  • osaa toimia ammattieettisesti sopivalla tavalla.

Tulkin ja kommunikaatio-ohjaajan (Tulkki AMK) työt

Tulkki (AMK) voi toimia suullisissa viestintätilanteissa asiakkaille, joilla on hetkellisiä tai pysyviä kielellisiä haasteita. Tällaisia asiakkaita voivat olla muun muassa autismin kirjon henkilöt, ihmiset, joilla on kielellisen kehityksen häiriöitä, muistisairaat, CP-vammaiset, toisesta maasta muuttaneet ihmiset sekä lapset ja nuoret.

Tulkkauspalvelun perusta on laeissa, jotka takaavat kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisille oikeuden tulkkaukseen ja sitä kautta yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Tulkki (AMK) voi toimia myös muissa asiantuntijan tehtävissä. Nämä tehtävät voivat esim. olla opetustyö, järjestötyö ja työskentely hankkeissa. Tulkki voi työskennellä tulkkausalan yrityksessä tai toimia yrittäjänä.

Koulutuksesta valmistunut voi työllistyä muun muassa työ- ja toimintakeskuksiin, asumisyksiköihin, kuntoutuslaitoksiin, sairaanhoitopiireihin, varhaiskasvatukseen ja kouluihin sekä erilaisiin yhdistyksiin ja järjestöihin.

Tulkki (AMK) edistää ihmisten oikeutta käyttää omaa kieltään ja kommunikointitapojaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Tulkki osallistuu työllään itsemääräämisoikeuden ja tasavertaisen osallistumisen edistämiseen.