Digitaalinen sairaalanuorisotyö 2


HUMAK, Kympin Lapset (HYKSin lapsisyöpäpotilaiden vanhemmat ja ystävät ry.) ja Helsingin nuorisopalvelut jatkavat digitaalisen nuorisotyön kehittämistä sairaalatoimintaympäristössä. Hankkeen kautta tuetaan 9-17-vuotiaiden pitkäaikaissairaiden ja haavoittuvissa elämäntilanteissa olevien lasten ja nuorten psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitämistä, edistämistä sekä osallisuutta.
Hanke toteutuu 1.1.2023-31.12.2023. Hankkeen ohjaustoiminnan toteuttajat ovat Humak ja Helsingin nuorisopalvelut. Hankkeessa tarjotaan ammatillisesti ohjattua digitaalista toimintaa kohderyhmän lapsille ja nuorille 2 h/vko. Tämän toimintakauden kohderyhmänä on koko Uuden lastensairaalan hoidossa olevat lapset ja nuoret. Toimintaan on mahdollista osallistua sekä sairaalan että avohoidon hoitojaksolta. Hankkeen tavoitteena on uuden työmuodon kehittäminen nuorisotyöhön.

Tavoitteet

1. Tavoitteena löytää ja mahdollistaa osallisuus pitkäaikaissairaille sekä sairaala- että avohoidossa oleville lapsille ja nuorille, jotka elävät haavoittuvassa ja eristetyssä elämäntilanteessa ja tarjota heille ammatillisesti ohjattua toimintaa verkon välityksellä.
2. Sairaala- ja avohoidossa olevien lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen sekä sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen.
3. Digitaalisen sairaalanuorisotyön työmuodon edelleen kehittäminen ja työmuodon viitekehyksen luominen.
4. Nuorisotyö kuuluu kaikille- ideologian toteutuminen. Nuorisotyön mahdollistaminen ja sopivien digitaalisten toiminta-alustojen ja toimintamuotojen kokeileminen ja löytäminen sairaala- ja avohoidossa oleville lapsille ja nuorille.
5. Uudenlaisen nuorisotyön toimintamuodon tutkimuksellinen kehittäminen, mallintaminen ja valtakunnallinen levittäminen.

Hankeaika (päivämäärinä): 01.01.2023 – 31.12.2023
Projektipäällikkö: Sari Huttu
Sähköposti sari.huttu@humak.fi
Osaamiskärki Nuorisotyö
Vaikuttavuusalue Uusimaa
Partnerit: Pääkumppanit:
Kympin Lapset – HYKSin lapsisyöpäpotilaiden vanhemmat ja ystävät ry – kympinlapset.fi
Helsingin kaupungin nuorisopalvelut –
Kumppanit:
HUS/ Uusi lastensairaala –
HelsinkiMissio –
helsinkimissio.fi

Ohjausryhmässä edustus:
Verke- Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus –
Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna –

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Budjetti (hanke kokonaisuudessaan/Humak): Alle tai 50 000 euroa