Nuorisotutkimusseura palkitsi opinnäytetöitä

Henkilöt seisovat seinän vierellä, käsissään kukkia ja todistukset.

Nuorisotutkimusseura palkitsi opinnäytetöitä Nuorisotutkimuspäivillä Mikkelissä. Kilpailuun osallistui tänä vuonna 30 pro gradua ja 16 AMK-perustutkinnon opinnäytettä.

AMK-sarjassa saavutettiin voitto

AMK-töiden sarjan voitti Humakin Turun kampukselta valmistunut yhteisöpedagogi Ianthe De Paepe.

Työn nimi on Let’s get international! Young adults’ motivation to volunteer in intercultural youth work. Tilaaja oli Tilaaja oli StepEurope ry.

“Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia mitkä asiat vaikuttavat nuorten aikuisten motivaatioon tehdä vapaaehtoistyötä monikulttuurisessa nuorisotyössä. “

Palkintolautakunnan perusteluissa kerrotaan, että

“Opinnäytetyö on asetelmaan erinomainen ja laadultaan korkeatasoinen. Aiempi tutkimus, oma tutkimusaineisto ja analyysitapa sekä tulokset on kuvattu niin selkeästi, laajasti ja johdonmukaisesti, että sen pohjalta voisi kirjoittaa oikopäätä tieteellisen artikkelin.”

Myös kunniamaininta 2 tuli Humakiin

Humakista valmistui myös toinen palkittu opinnäytetyö.

Kunniamaininta 2 / jaettu kahdelle henkilölle annettiin Arho Viitalalle opinnäytetyöstä “Nuoret toiminnan järjestäjinä nuorisotalolla – Osallisuuden ideaalia haastamassa”.

“Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia mitkä tekijät vaikuttavat nuorten osallistumiseen toiminnan tuottamiseen nuorisotalolla.”

Työn tilaajana toimi Kannelmäen ja Malminkartanon nuorisotalot sisältävä Kannelmäen nuorisotyöyksikkö, joka on osa Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan alla toimivaa nuorison palvelukokonaisuutta.

Onnittelemme alumnejamme hienoista opinnäytetöistä!

Pääkuva: Nuorisotutkimusseura
Lainaukset: Theseus

Julkaistu 11.11.2019