Turun Matkailuakatemian Matkailun gradut ja opparit estradilla VIII -tilaisuus 16.11. klo 12.30 – Humak oppari esittelyssä

Iloinen piirretty hahmo, jolla on monta kättä ja ne huitovat eri suuntiin.

Tervetuloa Turun Matkailuakatemian järjestämään valtakunnalliseen Matkailun gradut ja opparit estradilla VIII -tilaisuuteen Zoom-verkkoalustalla tiistaina 16.11.2021 klo 12.30-15.00. Humak on mukana yhteistyöverkoston tämän vuoden puheenjohtajana ja Olli Virta esittelee opinnäytetyönsä. 

Turun Matkailuakatemia on yhteistyöverkosto, jonka jäseniä ovat kaikki Turun ja Porin tiede- ja ammattikorkeakoulut. Akatemian puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain ja nyt vuonna 2021 Humak toimii puheenjohtajana.

Syksyn päätapahtuma on Gradut ja opparit estradilla, joka järjestetään jo 8. kerran. Tilaisuudessa eri korkeakoulujen opinnäytetöiden tekijät esittelevät töitään ja tutkimusmenetelmiään. Yleisöllä on mahdollisuus kysyä ja osallistua keskusteluun. Ideana on oppia toisilta sekä luoda yhdessä laajempaa vaikuttavuutta.

Estradi-tapahtuma

Aika: 16.11.2021 klo 12.30-15.00
Paikka: https://humak.zoom.us/j/4470869334

Ohjelma:

12.30 Tervetulosanat sekä tilaisuuden kulku, Turun Matkailuakatemian puheenjohtajat lehtori Minna Hautio ja yliopettaja Laura Päiviö-Häkämies Humanistisesta ammattikorkeakoulusta

12.35 Matkailututkimusten esittelyä ja keskustelua

  • Susanna Saari, alustus aiheesta Opinnäytetyö oppimisprosessina, teema liittyy väitöstyöhön aiheesta Urban Wellness Tourism

13.30 Tauko

13.45-15   Estradilla opiskelijat

  • Olli Virta, Humak, Vekaransalmen maisematien kehittämissuunnitelmaan liittyvä Kulttuurituottaja (ylempi AMK) -opinnäytetyö, tilaajana Sulkavan kunta
  • Topias Myllynen, Satakunnan ammattikorkeakoulu. B2B customer demands and expectations in corporate event industry, AMK opinnäytetyö, tilaajana Events Tampere
  • Kaisla Kivistö, Turun yliopisto, Kotona kaukana kotoa. Autoetnografinen tutkimus vaihto-opiskelijoiden kokemuksista koronaviruksen ensimmäisen aallon aikaan Unkarin Szegedissä, pro gradu -tutkielma / Etnologia

Tervetuloa!

 

Sini-valko-vihreä Turun matkailuakatemia yhteistyöhanke logo.

Toimitus: Marika Stam.